Giáo án Công nghệ 10 bài 55: Quản lý doanh nghiệp

Chia sẻ: Hồng Hữu Trí | Ngày: | 3 giáo án

0
1.021
lượt xem
53
download
Xem 3 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án Tiểu học để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Công nghệ 10 bài 55: Quản lý doanh nghiệp

Mô tả BST Giáo án Công nghệ 10 bài 55

Tuyển tập bộ Giáo án Công nghệ 10 bài 55: Quản lý doanh nghiệp được thiết kế theo đúng chuẩn kỹ năng và kiến thức của bộ GD bởi các giáo viên đang giảng dạy tại các trường trong cả nước. Bộ sưu tập là tài liệu tham khảo cho quý thầy cô giáo trong quá trình soạn bài giảng dạy, cung cấp kiến thức để học sinh biết các tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nội dung, phương pháp đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Mời quý thầy cô cùng tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Công nghệ 10 bài 55

I.Mục tiêu bài Quản lí doanh nghiệp

1. Kiến thức:
- Nêu ra được nội dung công việc quản lí doanh nghiệp.
- Chỉ ra được nội dung của tổ chức hoạt động kinh doanh, nội dung đánh giá hiệu quả kinh doanh và biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
- Giải thích được mối quan hệ các nội dung quản lí doanh nghiệp.
2. Kỹ năng: Phát triển kĩ năng phân tích và hệ thống hoá.
3. Thái độ: Có ý thức vận dụng quản lí doanh nghiệp vào hoạt động kinh tế gia đình

II. Chuẩn bị bài Quản lí doanh nghiệp

1/Giáo viên
- Tham khảo sách giáo khoa và sách giáo viên
2/Học sinh
- Xem trước nội dung bài ở nhà

III. Phương pháp: Sử dụng sgk – Tìm tòi.
IV. Tiến trình bài Quản lí doanh nghiệp

1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sỉ số của HS
2. Kiểm tra bài cũ:
a. Nghiên cứu thị trường là phải xác định những nội dung gì?(10đ)
* Đáp án:
-Thị trường của doanh nghiệp…(2.5đ)
-Xác định nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm( 2.5đ)
-Nhu cầu của khách hàng thể hiện qua…(2.5đ)
- Tìm được cơ hội kinh doanh.(2.5đ)
b. Theo em xác định khả năng của doanh nghiệp là xác định những nội dung gì?(10đ)
* Đáp án:
-Xác định nguồn lực của doanh nghiệp…(2.5đ)
- Xác định những lợi thế của doanh nghiệp…(2.5đ)
- Xác định khả năng tổ chức…(2.5đ)
- Xác định cơ hội kinh doanh (2.5đ)

3. Bài mới:
Quản lí doanh nghiệp có nội dung như thế nào? Để hiểu được các nội dung công việc của quản lí doanh nghiệp cần nghiên cứu bài hôm nay.
Mục tiêu 1: Tìm hiểu cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
-GV hướng dẫn HS đọc mục I (SGK) và tóm tắt nôi dung của tổ chức hoạt động kinh doanh.bằng một sơ đồ.
- HS tự lực lập sơ đồ phản ánh nội dung tổ chức hoạt động kinh doanh.
- HS trình bày,học sinh khác bổ sung .
- GV: bổ sung và tổng kết.

Mục tiêu 2: Tìm hiểu việc tổ chức thực hiện kế họach kinh doanh
- GV:Để thực hiện kế họach doanh nghiệp phải tổ chức như thế nào?
- HS:tham khảo sách và trả lời theo ý kiến cá nhân
- GV:Bổ sung, kết luận nội dung

Mục tiêu 3: Tìm hiểu nguồn vốn của doanh nghiệp
- GV:Vốn của doanh nghiệp có nguồn gốc từ đâu?
- HS:Trả lời theo ý kiến cá nhân
- GV:Nhận xét, kết luận

IV. Củng cố bài Quản lí doanh nghiệp

- Trính bày đặc điểm của mô hình cấu trúc doanh nghiệp nhỏ.
-Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp gồm những công việc gì?
- Doanh nghiệp có thể huy động vốn từ những nguồn nào?

V. Hướng dẫn tự học ở nhà:

- Về xem lại nội dung bài học.
- Trả lời các câu hỏi ở cuối bài.
- Xem trước phần II và III của bài “ Quản lí doanh nghiệp”

Đồng bộ tài khoản