Giáo án Công nghệ 12 bài 5: Thực hành - Điôt- Tirixto-Triac

Chia sẻ: Mai Nguyễn Xuân Sơn | Ngày: | 3 giáo án

0
913
lượt xem
1
download
Xem 3 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án Tiểu học để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Công nghệ 12 bài 5: Thực hành - Điôt- Tirixto-Triac

Mô tả BST Giáo án Công nghệ 12 bài 5: Thực hành - Điôt- Tirixto-Triac

Thông qua BST Giáo án Công nghệ 12 bài 5: Thực hành - Điôt- Tirixto-Triac sẽ giúp cho quý thầy cô giáo và học sinh có những tài liệu tham khảo tốt nhất cho tiết học. Nội dung giáo án bám sát với chương trình của bài học, cách trình bày rõ ràng và chi tiết sẽ là tài liệu hữu ích cho các giáo viên giúp soạn giáo án nhanh hơn. Nội dung giáo án giúp giáo viên có thể truyền đạt những kiến thức chính của bài giúp học sinh biết đo điện trở thuận, điện trở ngược của các linh kiện để xác định cực A,K và xác định tốt xấu, điện trở thuận,điện trở ngược của các linh kiện bằng đồng hồ vạn năng. Các giáo viên đừng bỏ lỡ những giáo án của bài nhé.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Công nghệ 12 bài 5: Thực hành - Điôt- Tirixto-Triac

I. MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH ĐIỐT - TIRIXTO - TRIAC

1- Kiến thức:
- Nhận dạng được các loại linh kiện: Điốt,Tirixto,triac.
- Biết cách đo điện trở thuận,điện trở ngược của các linh kiện để xác định cực A,K và xác định tốt xấu.
2- Kĩ năng:
- Đo được điện trở thuận,điện trở ngược của các linh kiện bằng đồng hồ vạn năng.
3- Thái độ:
- Có ý thức tuân thủ các qui trình và qui định về an toàn.

II. CHUẨN BỊ BÀI THỰC HÀNH ĐIỐT - TIRIXTO - TRIAC

1- Chuẩn bị nội dung:
- Nghiên cứu bài 4,5 sgk.
- Làm thử bài thực hành,điền các số liệu vào mẫu báo cáo.
2- Chuẩn bị đồ dùng:
Dụng cụ vật liệu cho một nhóm hs.
- Đồng hồ vạn năng: 1 chiếc.
- Điốt các loại: Tốt và xấu.
- Tirixto, Triac.
- HS nghiên cứu cách kiểm tra điốt,Tirixto,Triac ở các hình 5-1; 5-2; 5-3 sgk và chuẩn bị mẫu báo cáo thức hành trang 22 sgk.

III. TIẾN TRÌNH THỰC HÀNH BÀI THỰC HÀNH ĐIỐT - TIRIXTO - TRIAC

1- Ổn định lớp:
2- kiểm tra 15 phút:
So sánh sự giống nhau và khác nhau về nguyên lí làm việc của Tirixto và Triac ?
3- Nội dung bài thực hành:

HĐ1- Hướng dẫn ban đầu.
a- GV giới thiệu mục tiêu của tiết học:
Trong thời gian 45/ mỗi nhóm hs phải biết nhận dạng,biết cách đo điện trở thuận,điện trở ngược của các linh kiện: Điốt,Tirixto,Triac.
b- GV giới thiệu nội dung và qui trình thực hành:
- Bước 1: Quan sát nhận biết các loại linh kiện.
- Bước 2: Chuẩn bị đồng hồ đo.
- Bước 3: Đo điện trở thuận và điện trở ngược của các linh kiện.
c- GV chia dụng cụ,vật liệu cho từng nhóm HS: Theo chuẩn bị như trên

HĐ2 :Thực hành.
1- Quan sát nhận biết các loại linh kiện:
- Quan sát hình dạng,cấu tạo bên ngoài của các linh kiện để chọn ra các loại điốt,triac, Tirixto.
- Dùng đồng hồ đo để phân biệt giữa Tirixto và Triac.
2- Chuẩn bị đồng hồ đo:
- Qua sát GV hướng dẫn cáh sử dụng đồng hồ vạn năng và làm mẫu.
- Thực hành các thao tác về cách sử dụng đồng hồ vạn năng.
3- Đo điện trở thuận và điện tở ngược của các linh kiện:
- Điốt: Theo sơ đồ hình 5.1 sgk và ghi kết quả vào bảng 01

IV. TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ BÀI THỰC HÀNH ĐIỐT - TIRIXTO - TRIAC

* GV: Yêu cầu đại diện các nhóm hs lên trình bày kết quả thực hành của nhóm và tự đánh giá.
* GV: Thu báo cáo các nhóm và nhận xét chung.
* HS thu dọn dụng cụ,vật liệu và vệ sinh lớp học.

V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

* GV: Dặn dò hs chuẩn bị các linh kiện để thực hành và đọc trước bài 6 sgk. Chuẩn bị trước mẫu báo cáo thực hành theo sgk.

Đồng bộ tài khoản