Giáo án Đại số 9 chương 1 bài 1: Căn bậc hai

Chia sẻ: Nguyễn Đình Hiến | Ngày: | 7 giáo án

0
2.097
lượt xem
95
download
Xem 7 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THCS để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Đại số 9 chương 1 bài 1: Căn bậc hai

Mô tả BST Giáo án Đại số 9 chương 1 bài 1

Để quý thầy cô tiết kiệm thời gian soạn giáo án mà vẫn đảm bảo chất lượng bài dạy, chúng tôi xin giới thiệu BST Giáo án Đại số 9 chương 1 bài 1: Căn bậc hai hay nhất. Các giáo án trong BST này được chọn lọc kỹ càng, chi tiết giúp các em học sinh nắm được định nghĩa, kí hiệu về căn bậc hai số học của số không âm; biết được liên hệ của phép khai phương với quan hệ thứ tự và dùng liên hệ này để so sánh các số. Mời quý thầy cô tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Đại số 9 chương 1 bài 1

Giáo án môn Toán Đại số lớp 9

CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI

CĂN BẬC HAI
A. MỤC TIÊU:
Qua bài này , học sinh cần .
* Kiến thức: Nắm được định nghĩa , kí hiệu về căn bậc hai số học của số
không âm .
* Kỹ năng: Biết được liên hệ của phép khai phương với quan hệ thứ tự và
dùng liên hệ này để so sánh các số .
B.PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
Đàm thoại,nêu và giải quyết vấn đề.
C. CHUẨN BI CỦA GV VÀ HS:
- Ôn lại kiến thức về căn bậc hai đã học.
-Đọc trước bài học chuẩn bị các  ra giấy nháp .
D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
1. Tổ chức:(1ph)
2. Kiểm tra: (7ph)
Giải phương trình : a) x2 = 14 + 2;
b) x2 = 2 + 1
Căn bậc hai của một số không âm a là gì?
3. Bài mới:(30 ph)
Hoạt động của GV và HS Nội dung
1) Căn bậc hai 1)Căn bậc hai
- GV gọi HS nhắc lại kiến thức về căn bậc - Bảng phụ ( ghi ? sgk- 4 )
hai của một số không âm a đã học ở lớp 7 . - 1 ( sgk)
Sau đó nhắc lại cho HS và treo bảng phụ a) Căn bậc hai của 9 là 3 và -3
Giáo án môn Toán Đại số lớp 9

tóm tắt các kiến thức đó . b) Căn bậc hai của
4 2
là vµ -
2
9 3 3
- Yêu cầu HS thực hiện 1 sgk - 4
c) Căn bậc hai của 0,25 là 0,5 và - 0,5
- GV gọi 2 HS lên bảng thực hiện 1
d) Căn bậc hai của 2 là 2 vµ - 2
( HS1 - a , b ; HS2 - c , d ) Các HS khác
*Định nghĩa ( SGK )
nhận xét sau đó GV chữa bài .
* Ví dụ 1 ( sgk)
- GV đưa ra định nghĩa về căn bậc hai số
- Căn bậc hai số học của 16 là 16 (=
học như sgk - HS ghi nhớ định nghĩa .
4)
- GV lấy ví dụ minh hoạ ( VD : sgk)
- Căn bậc hai số học của 5 là 5
- GV nêu chú ý như sgk cho HS và nhấn
*Chú ý : ( sgk )
mạnh các điều kiện
 x0
- GV treo bảng phụ ghi 2(sgk) sau đó yêu x= a 2
x  a
cầu HS thảo luận nhóm tìm căn bậc hai số
2(sgk)
học của các số trên .
a) 49  7 vì 7  0 và 72 = 49
- GV gọi đại diện của nhóm lên bảng làm
b) 64  8 vì 8  0 và 82 = 64
bài
c) 81  9 vì 9  0 và 92 = 81
+ Nhóm 1 : 2(a) + Nhóm 2 :
d) 1,21  1,1 vì 1,1  0 và 1,12 = 1,21
2(b)
+ Nhóm 3 : 2(c) + Nhóm 4: 2(d) - Phép toán tìm căn bậc hai của số
Các nhóm nhận xét chéo kết quả , sau đó không âm gọi là phép khai phương .

giáo viên chữa bài . 3 ( sgk)

- GV đưa ra khái niệm phép khai phương và a) Có 64  8 .
chú ý cho HS như SGK ( 5) Do đó 64 có căn bậc hai là 8 và - 8

-  Khi biết căn bậc hai số học của một số ta b) 81  9
có thể xác định được căn bậc hai của nó Do đó 81 có căn bậc hai là 9 và - 9
bằng cách nào . c) 1,21  1,1 Do đó 1,21 có căn bậc hai
- GV gợi ý cách tìm sau đó yêu cầu HS áp là 1,1 và -
Giáo án môn Toán Đại số lớp 9

dụng thực hiện 3(sgk) 1,1
- Gọi HS lên bảng làm bài theo mẫu . 2) So sánh các căn bậc hai số học
 Căn bậc hai số học của 64 là .... suy ra căn * Định lý : ( sgk)
bậc hai của 64 là ..... a, b  0  a b

 Tương tự em hãy làm các phần tiếp theo . Ví dụ 2 : So sánh a) 1 và 2
2) So sánh các căn bậc hai số học Vì 1 < 2 nên 1  2 Vậy 1 < 2
- GV đặt vấn đề sau đó giới thiệu về cách so b) 2 và 5
sánh hai căn bậc hai . Vì 4 < 5 nên 4  5 . Vậy 2 < 5
 Em có thể phát biểu thành định lý được ? 4 ( sgk ) - bảng phụ
không  Ví dụ 3 : ( sgk)
- GV gọi HS phát biểu định lý trong SGK . ?5 ( sgk)
- GV lấy ví dụ minh hoạ và giải mẫu ví dụ a) Vì 1 = 1 nên x  1 có nghĩa là
cho HS nắm được cách làm . x  1 . Vì x  0 nª n x  1  x 1
- GV treo bảng phụ ghi câu hỏi ?4 sau đó Vậy x > 1
cho học sinh thảo luận nhóm làm bài . b) Có 3 = 9 nên x  3 có nghĩa là
- GV đưa tiếp ví dụ 3 hướng dẫn và làm x  9 > Vì x
mẫu cho HS bài toán tìm x .
 0 nª n x  9  x  9 . Vậy x < 9
? áp dụng ví dụ 3 hãy thực hiện ?5 ( sgk)
- Gọi 2 HS lên bảng làm bàiSau đó GV
chữa bài
4. Củng cố: (6 ph)
- Giải bài tập 1 ( sgk) - 6 : Gọi 2 HS mỗi HS làm 4 phần - GV gợi ý .
-Giải bài tập 2 ( sgk ) - 6 : Gọi 2 HS làm phần a và phần b Tương tự ví dụ 2 ( sgk )
5.Hướng dẫn về nhà: (2 ph)
- Học thuộc các khái niệm và định lý .
- Xem lại các ví dụ và bài tập đã chữa .
Giáo án môn Toán Đại số lớp 9

- Giải bài tập : 2 ( c ) - Như ví dụ 2 (sgk)
- Giải bài tập 3 ( sgk ) ( Tìm căn bậc hai số học của các số trên theo máy tính )
---------------------------------
Đồng bộ tài khoản