Giáo án Đại số 9 chương 2 bài 3: Đồ thị hàm số y=ax+b

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bích Phượng | Ngày: | 5 giáo án

0
1.025
lượt xem
7
download
Xem 5 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THCS để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Đại số 9 chương 2 bài 3: Đồ thị hàm số y=ax+b

Mô tả BST Giáo án Đại số 9 chương 2 bài 3

Tuyển tập bộ Giáo án Đại số 9 chương 2 bài 3: Đồ thị hàm số y=ax+b được thiết kế theo đúng chuẩn kỹ năng và kiến thức của bộ GD bởi các giáo viên đang giảng dạy tại các trường trong cả nước. Bộ sưu tập là tài liệu tham khảo cho quý thầy cô giáo trong quá trình soạn bài giảng dạy, cung cấp kiến thức để học sinh biết được đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) là một đường thẳng luôn cắt trục tung tại điểm có tung độ là b, song song với đường thẳng y = ax nếu b ≠ 0 hoặc trùng với đường thẳng y = ax nếu b = 0; có kỹ năng vẽ đồ thị hàm số y = ax + b bằng cách xác định hai điểm thuộc đồ thị. Mời quý thầy cô cùng tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Đại số 9 chương 2 bài 3

A. MỤC TIÊU BÀI ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax + b (a ≠ 0)

- Về kiến thức: HS hiểu được đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) là một đường thẳng luôn cắt trục tung tại điểm có tung độ là b, song song với đường thẳng y = ax nếu b ≠ 0 hoặc trùng với đường thẳng y = ax nếu b = 0.
- Về kỹ năng: HS biết vẽ đồ thị hàm số y = ax + b bằng cách xác định hai điểm thuộc đồ thị.
- Về tư duy - thái độ: Có thái độ nghiêm túc và ý thức tích cực, tính cẩn thận trong học tập.

B. CHUẨN BỊ CUẢ THẦY VÀ TRÒ

- GV : bảng phụ, thước có chia khoảng.
- HS : Ôn lại đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) học ở lớp 7.

C. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀI ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax + b (a ≠ 0)

Gợi mở – Vấn đáp

D. TIẾN TRÌNH BÀI ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax + b (a ≠ 0)

1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ:
- HS 1 : Phát biểu định nghĩa và tính chất của hàm số bậc nhất ? Cho ví dụ.
- HS 2 : Để vẽ đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) ta làm như thế nào ?
3. Bài mới:
- Gv đặt vấn đề vào bài, giới thiệu bài toán– Sgk và VD1 trên máy chiếu Hs dưới lớp thảo luận biểu diễn điểm ..
- Gọi Hs lên bảng biểu diễn các điểm A, B, C, A’, B’, C’ trên cùng mặt phẳng …
- Gv nhận xét và đưa lên máy chiếu hình vẽ đúng (H6-Sgk). Em có nhận xét gì về vị trí các điểm A’, B’, C’ so với A, B, C. Nếu A, B, C nằm trên đường thẳng thì A’, B’, C’ nằm trên đường thẳng nào
- HS trả lời ….
- Gv nêu nhận xét theo Sgk
- Gv đưa ?2 trên bảng phụ ⇒ Gọi HS lên bảng điền kết quả. Qua bài toán trên em có nhận xét gì về giá trị của 2 hàm số y = 2x và y = 2x + 3. Có kết luận gì về đồ thị của chúng
- Gv nhận xét ⇒ kết luận và giới thiệu tổng quát về đồ thị hàm số y = ax + b trên máy chiếu. Gọi HS đọc lại tổng quát
- Gv giới thiệu chú ý. Ta biết đồ thị hàm số y = ax + b là đường thẳng. Vậy để vẽ đồ thị của hàm số đó ta làm như thế nào
- Gv cho HS tự nghiên cứu Sgk (3’). Gọi 2 HS nhắc lại các bước vẽ đồ thị của hàm số y = ax + b
- Gv nhận xét và đưa lên máy chiếu
- Gv cho HS áp dụng thảo luận làm VD 3. Gọi 2 Hs lên bảng trình bày lời giải. Qua bài toán trên em có nhận xét gì về đồ thị của hàm số y = ax + b khi a > 0 hoặc khi a < 0

E. CỦNG CỐ BÀI ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax + b (a ≠ 0)

- Qua bài học hôm nay các em đã học những kiến thức gì ?
- Nhắc lại dạng tổng quát và các bước vẽ đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)
- Cho HS củng cố bài tập 15 (Sgk-51)

E. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Nắm chắc dạng tổng quát và các bước vẽ đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)
- Xem lại các ví dụ đã làm ở lớp.. Làm các BT 16, 17 (Sgk – 51)
- Chuẩn bị các bài tập giờ sau “Luyện tập”.

Đồng bộ tài khoản