Giáo án Địa lý 9 bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tt)

Chia sẻ: Đào Thị Hòa Bình | Ngày: | 3 giáo án

0
766
lượt xem
10
download
Xem 3 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THCS để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Địa lý 9 bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tt)

Mô tả BST Giáo án Địa lý 9 bài 24

Để có thêm tài liệu tham khảo cho quý thầy cô khi soạn giáo án, TailLieu.VN giới thiệu Bộ sưu tập Giáo án Địa lý 9 bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tt). Bộ sưu tập gồm nhiều giáo án, được tổng hợp từ các trường phổ thông trong cả nước sẽ giúp quý thầy cô hướng dẫn học sinh hiểu được so với các vùng kinh tế trong nước, Bắc Trung Bộ tuy còn nhiều khó khăn nhưng đang đứng trước triển vọng lớn. Đồng thời, biết vận dụng tốt sự kết hợp kênh hình và kênh chữ, biết đọc, phân tích biểu đồ và lược đồ, tiếp tục hoàn thiện kỹ năng sưu tầm tư liệu theo chủ đề. Chúng tôi hi vọng, bộ giáo án này sẽ giúp ích cho việc soạn giảng của các quý thầy cô.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Địa lý 9 bài 24

I. Mục tiêu cần đạt bài Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo):

1. Kiến thức:
- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố một số ngành sản xuất chủ yếu ở BTB. Nêu được tên các TTKT lớn và chức năng chủ yếu của từng trung tâm.
- Biết một số loại tài nguyên của vùng , quan trọng là rừng , chương trình trồng rừng , xây dựng hồ chứa nước đã góp phần làm giảm nhẹ thiên tai và bảo vệ môi trường .
2. Kĩ năng:
- Xác định được trên bản đồ, lược đồ vị trí các trung tâm CN của vùng.
- Sử dụng bản đồ địa lí tự nhiên hoặc atlat địa lí VN để phân tích và trình bày về đặc điểm phân bố một số ngành sản xuất chủ yếu của vùng. Phân tích các biểu đồ để hiểu và trình bày đặc điểm về tình hình phát triển một số ngành KT của vùng.
3. Thái độ :
- Ý thức khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản hợp lí, tiết kiệm , BV MT và phát triển kinh tế bền vững.

II. Chuẩn bị giáo viên – học sinh bài Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo):

1. Giáo viên : - Bản đồ kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ - Một số tranh ảnh vùng
2. Học sinh : - Sách giáo khoa .

III. Tổ chức hoạt động dạy và học bài Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo):

1. Kiểm tra bài cũ
- Xác định vị trí giới hạn vùng Bắc Trung Bộ và nêu ý nghĩa vị trí địa lí của vùng .
Hoạt động kinh tế chủ yếu của các dân tộc miền núi ở Bắc Trung Bộ là ngành gì?
- Điều kiện tự nhiên Bắc Trung Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế – xã hội ?
2. Giới thiệu bài:
- Điều kiện tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ còn gặp nhiều khó khăn , song cũng có những lợi thế nhất định . Vùng đã phát huy những lợi thế này để phát triển kinh tế như thế nào . Chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay
3/ Bài mới:.

+ Hoạt động 1: Tình hình phát triển kinh tế
(GDMT)
- Nhận xét mức độ đảm bảo lương thực ở BTB ?
- Nêu một số khó khăn nói chung trong sản xuất nông nghiệp của vùng?
- Nêu tình hình phát triển và phân bố của cây lúa?
- Vùng có thể trồng được những loại câu nào?
QS H 24.1 nhận xét về bình quân lương thực có hạt theo đầu người từ 1995-2002 của BTB so với cả nước?
- Nhận xét về cây công nghiệp ở Bắc Trung Bộ.
- Vì sao nghề rừng, chăn nuôi gia súc lớn , nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản là thế mạnh kinh tế của vùng?
- Quan sát Bản đồ kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ
- Hãy xác định các vùng nông lâm kết hợp? Nêu ý nghĩa của việc trồng rừng ở Bắc Trung Bộ?

+ Hoạt động 2 : Các trung tâm kinh tế
- Kể tên và xác định trên bản đồ các trung tâm kinh tế của vùng?
- Xác định vị trí Thanh Hoá, Vinh, Huế.
- Xác định những ngành kinh tế chủ yếu của các thành phố này.
- Chức năng của từng trung tâm .

IV. Củng cố- hướng dẫn học sinh tự học ở nhà bài Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo):

- Những thành tựu và khó khăn trong phát triển kinh tế nông nghiệp ,công nghiệp ở BTB
- Kể tên và xác định trên bản đồ các trung tâm kinh tế của vùng?
- Học bài trả lời câu hỏi sgk ,vở BT
- Chuẩn bị bài 25 Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
- Xác định vị trí? Nêu ý nghĩa của vị trí ?
- Điều kiện tự nhiên ? - Dân cư, xã hội có đặc điểm gì ?
- So sánh với các vùng đã học ?

Đồng bộ tài khoản