Giáo án GDCD 11 bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Chia sẻ: Võ Duy Trọng | Ngày: | 3 giáo án

0
4.288
lượt xem
75
download
Xem 3 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án Tiểu học để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án GDCD 11 bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Mô tả BST Giáo án GDCD 11 bài 11

Mời quý thầy cô giáo tham khảo bộ sưu tập Giáo án GDCD 11 bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn Giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình GDPT bậc học sinh. Bộ Giáo án được chọn lọc từ các giáo viên đang giảng dạy với nội dung phù hợp quy định bộ GD và súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu tình hình dân số, việc làm và mục tiêu, những phương hướng cơ bản của Đảng, Nhà nước ta để giải quyết vấn đề dân số và việc làm. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án GDCD 11 bài 11

I Mục tiêu bài Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Học xong bài này học sinh cần :
1 Về kiến thức
- Nêu được tình hình dân số, việc làm và mục tiêu, những phương hướng cơ bản của Đảng, Nhà nước ta để
giải quyết vấn đề dân số và việc làm.
- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách dân số và giải quyết việc làm.
2 Về kỹ năng
- Biết tham gia tuyên truyền chính sách dân số và giải quyết việc làm phù hợp với khả năng của mình.
- Biết đánh giá việc thực hiện chính sách dân số của gia đình, cộng đồng dân cư và việc thực hiện chính
sách giải quyết việc làm ở địa phương phù hợp với lứa tuổi.
- Bước đầu biết định hướng nghề nghiệp trong tương lai.
3 Về thái độ
- Tin tưởng , ủng hộ chính sách dân số và giải quyết việc làm ; phê phán các hiện tượng vi phạm chính sách
dân số ở nước ta.
- Có ý thức tích cực học tập, rèn luyện để có thể đáp ứng được yêu cầu của việc làm trong tương lai.

II Phương pháp dạy học bài Chính sách dân số và giải quyết việc làm

- Đàm thọai + Nêu vấn đề + Thuyết trình, giảng giải + Thảo luận nhóm.

III Phương tiện dạy học & tài liệu bài Chính sách dân số và giải quyết việc làm

1 Phương tiện
- Bảng 1 : Số liệu thể hiện quy mô, phân bố, mật độ dân số
- Sơ đồ về mối quan hệ giữa gia tăng dân số và chất lượng cuộc sống. ( SGV trang 130 )
2 Tài liệu SGK + SHD.
IV Tiến trình dạy học bài Chính sách dân số và giải quyết việc làm
1 Ổn định tổ chức
2 Kiểm tra bài cũ
- Em hãy nêu những nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực văn hoá, xã hội ?
- Dân chủ được thực hiện thông qua các hình thức nào ? Vận dụng dân chủ như thế nào là tốt nhất ? Vì sao?
3 Bài mới: Vấn đề dân số hiện nay trên thế giới đã trở thành vấn đề toàn cầu và là sự quan tâm của nhiều nước trên thế giới, nhất là những nước nghèo, đang phát triển. Ở nước ta, dân số tăng nhanh là một áp lực lớn đối với vấn đề giải quyết việc làm. Vậy chúng ta nhận thức về thực trạng dân số và việc làm như thế nào và đề ra mục tiêu, phương hướng cơ bản nào để giải quyết tốt những vấn đề nói trên ? Nước ta vẫn đang phải đối mặt với vấn đề dân số tăng nhanh, giải quyết việc làm khó khăn. Bài này giúp các em hiểu được tình hình, mục tiêu và những phương hướng cơ bản để giải quyết những vấn đề trên.
1 Chính sách dân số.
a. Tình hình dân số nước ta hiện nay :
- Giảm được mức sinh, nhận thức về dân số - kế hoạch hoá gia đình của người dân được nâng lên.
- Quy mô dân số lớn, tốc độ tăng còn nhanh, chất lượng dân số thấp, mật độ dân số cao và phân bố chưa hợp lí.
-  Cản trở tốc độ phát triển kinh tế - xã hội.
Gây khó khăn lớn cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống, giải quyết việc làm và thu nhập, làm cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường.
b. Mục tiêu của chính sách dân số : Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số, sớm ổn địnhquy mô, cơ cấu dân số và phân bố dân cư hợp lí, nâng cao chất lượng dân số nhằm phát triển nguồn nhân lực cho đất nước.
c Phương hướng cơ bản của chính sách dân số :
- Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí, tổ chức tốt bộ máy làm công tác dân số từ trung ương đến cơ sở.
- Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục với nội dung thích hợp, hình thức đa dạng nhằm phổ biến các chủ trương, biện pháp kế hoạch hoá gia đình.
- Nâng cao sự hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình, bình đẳng giới, sức khoẻ sinh sản, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, tinh thần.
- Nhà nước đầu tư đúng mức, tranh thủ các nguồn lực trong và ngoài nước ; thực hiện xã hội hoá dân số, tạo điều kiện thuận lợi để mọi gia đình, cá nhân tự nguyện, chủ động tham gia công tác dân số.

2 Chính sách giải quyết việc làm.
a. Tình hình việc làm ở nước ta hiện nay :
Nhà nước đã tạo ra được nhiều việc làm mới cho người lao động. Tuy vậy, tình trạng thiếu việc làm vẫn là vấn đề bức xúc ở cả nông thôn và thành thị.
b. Mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm:
Tập trung sức giải quyết việc làm ở cả thành thị và nông thôn, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường lao động, giảm tỉ lệ thất nghiệp và tăng tỉ lệ người lao động đã qua đào tạo nghề.
c. Phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm
- Thúc đẩy sản xuất và dịch vụ.
- Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, tự do hành nghề,
khôi phục các ngành nghề truyền thống, đẩy mạnh phong
trào lập nghiệp của thanh niên.
- Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.
- Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong chương trình mục
tiêu quốc gia để giải quyết việc làm.

3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm.
- Chấp hành chính sách dân số, pháp luật về dân số.
- Chấp hành chính sách giải quyết việc làm và pháp luật về
lao động.
- Động viên người thân trong gia đình và những người khác
cùng chấp hành, đồng thời đấu tranh chống những hành vi
vi phạm chính sách dân số và giải quyết việc làm.
- Có ý chí vươn lên nắm bắt khoa học kĩ thuật tiên tiến,
định hướng nghề nghiệp đúng đắn để tích cực, chủ động
tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập cho bản thân và gia
đình, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung.

VI Củng cố

- GV cho HS giải bài tập 3 và 4 ở SGK sau bài học.

VII Nhắc nhở

-Học bài vừa học ; soạn trước bài : Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Đồng bộ tài khoản