Giáo án GDCD 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ văn hóa

Chia sẻ: Lê Thị Minh Thư | Ngày: | 3 giáo án

0
3.892
lượt xem
113
download
Xem 3 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án Tiểu học để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án GDCD 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ văn hóa

Mô tả BST Giáo án GDCD 11 bài 13

Giới thiệu bộ Giáo án GDCD 11 bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ văn hóa mới nhất, bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng. Các Giáo án soạn chi tiết, thiết kế các hoạt động cho học sinh dễ dàng thực hiện, phân bố nội dung giảng dạy chính yếu, phù hợp giúp cho học sinh hiểu được thế nào là chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa. Vị trí của các chính sách trên cũng như phương hướng, biện pháp cơ bản nhằm phát triển các lĩnh vực trên. Mời qúy thầy cô tải miễn phí về làm tư liệu tham khảo để soạn bài tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án GDCD 11 bài 13

I. MỤC TIÊU BÀI CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO,KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HOÁ

1- Về kiến thức
- Nêu được nhiệm vụ, phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục- đào tạo ở nước ta hiện nay.
- Nêu được nhiệm vụ, phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam hiện nay.
- Nêu được nhiệm vụ, phương hướng cơ bản để xây dựng nền VH tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ở nước ta hiện nay.
- Hiểu được trách nhiệm công dân trong việc thực hiện cs GD- ĐT, khoa học và công nghệ, cs VH của Nhà nước.
2- Về kỹ năng
- Biết tham gia tuyên truyền thực hiện cs GD - ĐT, KH và CNo, cs VH phù hợp khả năng của bản thân.
- Biết đánh giá một số hiện tượng gần gũi trong cuộc sống liên quan đến cs GD - ĐT, KH và CNo, cs VH của Nhà nước .
3- Về thái độ
- Tin tưởng, ủng hộ cs GD - ĐT, KH và CNo, cs VH của Nhà nước.
- Có ý thức phê phán những việc làm vi phạm cs GD - ĐT, KH và CNo, cs VH của Nhà nước.

II. CHUẨN BỊ BÀI CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO,KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HOÁ

- GV: Sơ đồ hệ thống hoá kiến thức.
- HS: Bảng phụ, phấn viết.

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC BÀI CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO,KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HOÁ

1. Ổn định lớp, đvđ vào bài mới
2. Giảng bài mới
1. Chính sách giáo dục và đào tạo
a) Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo
- Giáo dục và đào tạo có tầm quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực con người.
- Đảng Nhà nước ta xác định gd - đt là quốc sách hàng đầu, coi đầu tư cho gd - đt là đầu tư cho phát triển.
- Nhiệm vụ của gd - đt là: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài nhằm phát triển tiềm năng trí tuệ, cung cấp cho đất nước nguồn lao động có chất lượng cao.

b) Phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo:
giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học; cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lí, có cs đúng đắn trong việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài.
- Mở rộng qui mô giáo dục; từ gd mầm non đến gd đại học, tăng dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp.
- Ưu tiên đầu tư cho giáo dục: huy động mọi nguồn lực để phát triển gd - đt, xd cơ sở vật chất cho các trường học, thực hiện chuẩn hoá, hiện đại hoá nhà trường.
- Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục: tạo mọi đk để người nghèo có cơ hội được học tập, người giỏi được phát huy tài năng.
- Xã hội hoá giáo dục: đa dạng hoá các loại hình nhà trường, các hình thức giáo dục, xd xã hội học tập.
- Phải tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo

IV. CỦNG CỐ BÀI CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO,KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HOÁ

- Cần nắm: - Nhiệm vụ của GD - ĐT.
- Phương hướng cơ bản để phát triển GD - ĐT.
- GV sử dụng sơ đồ để hệ thống hoá kiến thức.

Đồng bộ tài khoản