Giáo án GDCD 11 bài 14: Chính sách quốc phòng an ninh

Chia sẻ: Phạm Thế Phương | Ngày: | 3 giáo án

0
3.315
lượt xem
71
download
Xem 3 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án Tiểu học để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án GDCD 11 bài 14: Chính sách quốc phòng an ninh

Mô tả BST Giáo án GDCD 11 bài 14

Tuyển tập các bộ Giáo án GDCD 11 bài 14: Chính sách quốc phòng an ninh hay dành cho quý thầy cô tham khảo. Một số Giáo án soạn dạy dùng phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh. Phần mục đích yêu cầu đúng và rõ ràng theo chuẩn kiến thức và kỹ năng giúp các em học sinh hiểu được vai trò, nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh trong tình hình hiện nay. Phương hướng, biện pháp tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh. Mời qúy thầy cô tải miễn phí về làm tư liệu tham khảo để soạn bài tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án GDCD 11 bài 14

I. MỤC TIÊU BÀI CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

1- Về kiến thức
- Nêu được vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh ở nước ta.
- Nêu được những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh ở nước ta hiện nay.
- Hiểu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh của Nhà nước.
2- Về kỹ năng
- Biết tham gia tuyên truyền và thực hiện tốt cs quốc phòng và an ninh phù hợp khả năng của bản thân.
3- Về thái độ
- Tin tưởng, ủng hộ chính sách quốc phòng và an ninh của Nhà nước, sẵn sàng tham gia giữ gìn trật tự, an ninh và bảo vệ Tổ quốc.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV- HS BÀI CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

- Báo chí, tranh ảnh có liên quan.

III. TIẾN TRÌNH BÀI CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 1. Kiểm tra bài cũ, đvđ vào bài mới:

1) Nhiệm vụ của văn hoá là gì? Em hiểu thế nào là nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?
2) Trình bày phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc? Em hãy nêu 1 ví dụ về hoạt động nhằm giữ gìn bản sắc VH dân tộc ở địa phương em? Trách nhiệm của bản thân?
2. Giảng bài mới
Mở bài: Bảo vệ Tổ quốc là một trong hai nhiệm vụ CL của CM nước ta. Chính sách này giúp các em hiểu nội dung bảo vệ TQ và phải làm như thế nào để tăng cường QP & AN.
1.Vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh
a) Vai trò của quốc phòng và an ninh
- Chúng ta phải tăng cường QP & AN. Vì:
+ Các thế lực thù địch vẫn thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”, gây rối, tìm mọi cơ hội để gây bạo loạn, lật đổ và can thiệp vũ trang.
+ Trong cơ chế thị trường còn tồn tại những biểu hiện tiêu cực, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội.
- QP & AN có vai trò trực tiếp giữ gìn và bảo vệ vững chắc Tổ quốc VN XHCN.
KL: Nhiệm vụ hàng đầu là xd CNXH, nhưng không được lơi lỏng nhiệm vụ bảo vệ vững chắc TQ.

b) Nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh
- Xây dựng nền QP toàn dân và AN nhân dân vững mạnh toàn diện.
- Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của TQ.
- Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.
- Bảo vệ an ninh chính trị, AN kinh tế, AN văn hoá - tư tưởng.
- Duy trì trật tự kỉ cương, an toàn xã hội.
- Giữ vững ổn định chính trị của đất nước, ngăn ngừa, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, thù địch, không để bị động, bất ngờ.

2. Những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh
- Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.
- Kết hợp sức mạnh dan tộc với sức mạnh thời đại.
+ Sức mạnh dt (truyền thống tốt đẹp, sức mạnh văn hoá tinh thần và sức mạnh vật chất của dt.)
+ Sức mạnh thời đại( KH và CNo, sức mạnh của các lực lượng tiến bộ và cách mạng trên thế giới.)
- Kết hợp quốc phòng với an ninh (kết hợp sức mạnh của lực lượng và thế trận của QP và an ninh.)
- Kết hợp KT – XH với quốc phòng và an ninh.
- Trong tình hình hiện nay, xd QĐND và CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đồng thời phải tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với QĐND và CAND là một đòi hỏi khách quan của nước ta.

IV. CỦNG CỐ

- Cần nắm: - Vai trò, nhiệm vụ của QP-AN.Phương hướng cơ bản của cs QP-AN.
- Trách nhiệm công dân, liên hệ ...

V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:

- Trả lời câu hỏi sgk, đọc bài 15

Đồng bộ tài khoản