Giáo án GDCD 11 bài 8: Chủ nghĩa xã hội

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bích Ngọc | Ngày: | 3 giáo án

0
2.813
lượt xem
45
download
Xem 3 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án Tiểu học để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án GDCD 11 bài 8: Chủ nghĩa xã hội

Mô tả BST Giáo án GDCD 11 bài 8

Đây là bộ sưu tập Giáo án GDCD 11 bài 8: Chủ nghĩa xã hội dành cho các thầy cô đang trực tiếp giảng dạy để tham khảo. Tài liệu này giúp qúy thầy cô soạn Giáo án bài học tốt hơn. Giúp học sinh hiểu được đặc trưng cơ bản của CNXH nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Nhận thức được tính tất yếu khách quan và những đặc điểm cơ bản của thời kỳ quá độ lên CNXH. Hi vọng, với bộ Giáo án này, quý thầy cô sẽ có thêm tài liệu tham khảo chất lượng để xây dựng bài dạy thú vị giúp các em học sinh tiếp thu bài hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án GDCD 11 bài 8

I. Mục tiêu bài Chủ Nghĩa Xã Hội

 • Học xong bài này học sinh đạt được:

1. Về kiến thức

 • Hiểu được chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu của xã hội cộng sản chủ nghĩa.
 • Nêu được những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

2. Về kỹ năng

 • Phân biệt được sự khác nhau cơ bản giữa chủ nghĩa xã hội với các chế độ xã hội trước đó ở Việt Nam

3. Về thái độ

 • Tin tưởng vào thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

II. Phương pháp dạy học bài Chủ Nghĩa Xã Hội

 • Đàm thọai + Nêu vấn đề + Thuyết trình, giảng giải + Thảo luạân nhóm.

III. Phương tiện dạy học & tài liệu bài Chủ Nghĩa Xã Hội

1. Phương tiện - Tranh, ảnh, băng hình có liên quan đến bài học.

 • Đầu video, máy chiếu
 • Sơ đồ : Lịch sử phát triển của xã hội loài người.

2. Tài liệu SGK + SHD.

IV. Tiến trình dạy học bài Chủ Nghĩa Xã Hội

1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ Giới thiệu khái quát học phần : Công dân với các vấn đề chính trị - xã hội
3. Bài mới

 • Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đang ra sức phấn đấu xây dựng. Hiện nay, nước ta đang trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Vậy, chủ nghĩa xã hội là gì ? Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở nước ta được Đảng ta nêu ra như thế nào ?

1. CNXH và những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam
a. Chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu của xã hội cộng sản chủ nghĩ a

 • Lịch sử xã hội loài người cho đến nay đã và đang trải qua 5 chế độ xã hội khác nhau, từ xã hội có trình độ phát
 • triển thấp lên xã hội có trình độ phát triển cao hơn và tiến bộ hơn. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự thay đổi đó là sự phát triển của kinh tế, trong đó sự phát triển của lực lượng sản xuất là yếu tố quyết định nhất.
 • Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê - nin, xã hội cộng sản chủ nghĩa phát triển qua hai giai đoạn cơ bản từ thấp lên cao 
 • Giai đoạn đầu: gọi là chủ nghĩa xã hội. (sgk )
 • Giai đoạn sa : gọi là chủ nghĩa cộng sản. ( sgk )

b. Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

 • Tại Đại hội Đảng lần X đã chỉ rõ : Xã hội xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang xây dựng là một xã hội có các đặc trưng cơ bản sau:
 • Là một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh
 • Do nhân dân làm chủ
 • Có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

V. Củng cố bài Chủ Nghĩa Xã Hội

 • Theo em, chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt hơn so với các chế độ xã hội trước đây ở nước ta ở chỗ nào ?
 • (kinh tế phát triển cao hơn ; nhân dân lao động trở thành người chủ của đất nước ; con người phát triển....)
 • Hai giai đoạn phát triển của xã hội cộng sản chủ nghĩa có gì khác nhau ? Vì sao có sự khác nhau đó
 • (Khác nhau ở cách thức phân phối sản phẩm lao động đó là do trình độ phát triển kinh tế )

VI. Nhắc nhở

 • Học bài vừa học ; soạn trước phần còn lại của bài :
 • Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

---xem online hoặc tải về máy---

 Trên đây chỉ là một phần trong toàn bộ giáo án Chủ nghĩa xã hội. Để xem đầy đủ nội dung giáo án quý thầy cô và các em học sinh vui lòng truy cập elib.vn để tải về máy hoặc xem online. 

Ngoài giáo án trên, quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm bài giảng này tại đây: 

 • Chủ nghĩa xã hội với nội dung kiến thức được chọn lọc, sơ lược một cách cô động nhất cho các em dễ hiểu dễ nắm bắt kiến thức bài học. Bên cạnh đó, cũng hỗ trợ thầy cô trong việc soạn giáo án bài giảng.
 • Hướng dẫn giải bài tập trong SGK gồm hướng dẫn lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập tình huống giúp các em nắm và hiểu bài nhanh hơn.
 • Bên cạnh đó, các câu hỏi trắc nghiệm là bài tập vận dụng để các em học sinh có thể cũng cố kiến thức đã học.

→ Tham khảo bài giảng tiếp theo: Bài 9: Nhà nước xã hội chủ nghĩa

Đồng bộ tài khoản