Giáo án GDCD 12 bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật

Chia sẻ: Nguyễn Cẩm Tú | Ngày: | 3 giáo án

0
3.742
lượt xem
52
download
Xem 3 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án Tiểu học để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án GDCD 12 bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật

Mô tả BST Giáo án GDCD 12 bài 3

Để giúp các thầy cô giáo tiết kiệm thời gian và công sức cho việc soạn Giáo án, Thư viện eLib xin giới thiệu bộ Giáo án GDCD 12 Công dân bình đẳng trước pháp luật để làm tài liệu tham khảo. Đây là bộ sưu tập các Giáo án được chúng tôi chọn lọc, tuyển chọn từ các giáo viên dày dặn kinh nghiệm trong cả nước. Bài soạn chi tiết sẽ giúp các em hiểu được thế nào là bình đẳng trước pháp luật. Hiểu được thế nào là công dân được bình đẳng trước pháp luật về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí. Nêu được trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy tốt hơn với bộ Giáo án môn tin học chất lượng này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án GDCD 12 bài 3

GIÁO ÁN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12

BÀI 3: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT

 

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức:

 • Biết được thế nào là bình đẳng trước pháp luật.
 • Hiểu được thế nào là công dân được bình đẳng trước pháp luật về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí .
 • Nêu được trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật .

2. Về kĩ năng:

 • Biết phân tích, đánh giá đúng việc thực hiện quyền bình đẳng của công dân trong thực tế.
 • Lấy được ví dụ chứng minh mọi công dân đều bình đẳng trong việc hưởng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí theo qui định của pháp luật.

3. Về thái độ:

 • Có niềm tin đối với pháp luật, đối với Nhà nước trong việc bảo đảm cho công dân bình đẳng trước pháp luật.

II. Nội dung bài học

1. Trọng tâm:

 • Thế nào là bình đẳng trước pháp luật?
 • Công dân bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí.
 • Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.

2. Một số kiến thức cần lưu ý :

 • Nhiệm vụ cần thiết là phải lảm rõ thế nào là quyền bình đẳng. Đây là cơ sở, tiền đề cho nhiều nội dung của bài 4 và 5.
 • Trong khoa học pháp lí, “Quyền” là khả năng của mỗi công dân được tự do lựa chọn hành động. Khả năng đó được Nhà nước ghi nhận trong Hiến pháp và bảo đảm thực hiện bằng quyền lực của Nhà nước.
 • Quyền bình đẳng là khả năng của công dân có quyền và nghĩa vụ như nhau trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Khả năng đó không bị phân biệt đối xử vì lí do giống nòi, thành phần giai cấp, địa vị dân tộc, tôn giáo.
 • Tuy vậy, quyền bình đẳng không có nghĩa là mọi người đều có quyền bằng nhau, ngang nhau trong mọi trường hợp. Nghĩa là quyền bình đẳng phải được hiểu là: trong cùng một điều kiện và hoàn cảnh như nhau, công dân được đối xử như nhau, có quyền và nghĩa vụ như nhau theo quy định của pháp luật.
 • Cơ sở để đảm bảo cho công dân được bình đẳng trước pháp luật về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lí:
  • Quyền và nghĩa vụ của công dân do Hiến pháp và luật quy định, không một tổ chức, cá nhân nào được phép tuỳ tiện đặt ra quyền và nghĩa vụ trái với Hiến pháp và luật. Do đó, mỗi công dân cần nắm vững các quy định của Hiến pháp và luật để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình và cần đề phòng, ngăn chặn mọi hành vi lạm quyền, làm không đúng thẩm quyền ảnh hưởng tới việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.
  • Trách nhiệm pháp lí chỉ do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng với các chủ thể vi phạm pháp luật, theo quy định của pháp luật ( trách nhiệm hành chính, dân sự, hình sự, kỉ luật).
  • Trách nhiệm pháp lí là bắt buộc đối với tất cả những ai vi phạm pháp luật. Những người vi phạm pháp luật nhất thiết phải bị xử lí. Không ai có thể biện bạch cho hành vi vi phạm pháp luật của mình, dù người đó ở cương vị nào trong xã hội. Điều quan trọng là phải phát hiện được mọi hành vi pham pháp để xử lí công minh theo pháp luật; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng chức quyền để vi phạm pháp luật, hoặc dung túng bao che cho những hành vi phạm pháp. Nhà nước có nhiệm vụ khuyến khích, bảo vệ cho những người trung thực, thẳng thắn đấu tranh bảo vệ công lí.
  • Truy cứu trách nhiệm pháp lí tức là áp dụng những biện pháp cưỡng chế được nhà nước quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật. Chủ thể vi phạm pháp luật bị Nhà nước cưỡng chế phải thực hiện các chế tài của pháp luật. Quyền xét xử thuộc về toà án, vì vậy, để đảm bảo về trách nhiệm pháp lí thì trong quá trình xét xử phải đảm bảo nguyên tắc bình đẳng trước toà án. Aùp dụng trách nhiệm pháp lí ngoài tác dụng trừng phạt, còn có tác dụng răn đe những người khác, khiến họ phải biết kiềm chế, giữ cho mình không vi phạm pháp luật; giáo dục họ ý thức tôn trọng và thực hiện pháp luật nghiêm minh, làm cho người tin tưpởng vào công lí, tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện vi phạm pháp luật, từng bước loại trừ dần hiện tượng vi phạm pháp luật ra khỏi đời sống xã hội.
  • Để đảm bảo cho công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí, phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản sau: Nguyên tắc chỉ truy cứu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm pháp luật khi hành vi đó có lỗi; Nguyên tắc pháp chế, công bằng, công khai, nhanh chóng, kịp thời.
 • Trong một số trường hợp nhất định có thể dùng các biện pháp tác động về mặt xã hội thay cho việc áp dụng những biện pháp trách nhiệm pháp lí bằng cách giao cho các tổ chức xã hội, tập thể lao động giáo dục người vi phạm pháp luật.

III. Phương pháp

 • Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, tạo tình huống, trực quan,…

IV. Phương tiện dạy.

 • Tranh, ảnh, sơ đồ, giấy khổ to.
 • Có thể sử dụng vi tính, máy chiếu.

V. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định tổ chức lớp :

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Giảng bài mới:

Phần làm việc của Thầy và Trò

Nội dung chính của bài học

GV giảng:

Quyền bình đẳng xuất phát từ quyền con người và quyền cơ bản nhất của quyền con người.

Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ đã khẳng định : “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nêu rõ : “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, phụ nữ bình đẳng với nam giới về mọi phương diện, các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam đều bình đẳng với nhau, các thành phần kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đều bình đẳng .

Đơn vị kiến thức 1:

Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ

a Mức độ kiến thức:

HS hiểu được:

Nội dung công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ: trước Nhà nước và xã hội, công dân không bị phân biệt đối xử trong việc được hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật; quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.

a Cách thực hiện:

GV cho HS đọc lời tuyên bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong SGK cuối trang 27. Sau đó, GV hỏi:

­ Em hiểu như thế nào về quyền bình đẳng của công dân trong lời tuyên bố trên của Bác?

GV giúp HS trả lời:

Lời tuyên bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập tới quyền bầu cử và ứng cử của công dân. Quyền bầu cử và ứng cử của công dân không bị phân biệt bởi nam, nữ, giàu, nghèo, thành phần dân tộc, tôn giáo, địa vị xã hội. Mọi công dân Việt Nam đều bình đẳng trong việc hưởng quyền bầu cử và ứng cử.

GV cho HS thảo luận nhóm theo nội dung trong mục 1, SGK:

Trong lớp học của em, có bạn được miễn hoặc giảm học phí so với các bạn khác; có bạn được lĩnh học bổng, còn các bạn khác thì không; có bạn được tham dự đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia, giao lưu văn hoá quốc tế, còn các bạn khác thì không được tham dự; các bạn nam đủ 17 tuổi phải đăng kí nghĩa vụ quân sự, còn các bạn nữ không phải thực hiện nghĩa vụ này…

Theo em, những trường hợp  trên đây có mâu thẫn với quyền bình đẳng không? Vì sao?

HS trình bày các ý kiến của mình.

GV phân tích cho HS hiểu rõ: Trong cùng một điều kiện như nhau, công dân được hưởng quyền và làm nghĩa vụ như nhau. Nhưng mức độ sử dụng các quyền đó đến đâu phụ thuộc vào khả năng, điều kiện, hoàn cảnh của mỗi người. Vì vậy, trong thực tế, có thể người này được hưởng nhiều quyền hơn, người kia được hưởng ít quyền hơn hoặc người này thực hiện nghĩa vụ khác với người kia, nhưng vẫn là bình đẳng trong việc hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ.

GV giảng mở rộng:

Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ được hiểu là trong cùng một điều kiện, hoàn cảnh như nhau, mọi công dân đều được hưởng quyền và phải làm nghĩa vụ như nhau.

Điều kiện, hoàn cảnh thế nào tuỳ thuộc vào quy định của pháp luật trong từng lĩnh vực, từng trường hợp cụ thể. Ví dụ :

1. Theo Luật thuế thu nhập cá nhân, những người có thu nhập trên 60 triệu đồng/năm có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, với những người có cùng mức thu nhập, số tiền thuế phải nộp cụ thể của mỗi người còn phụ thuộc vào họ là người độc thân hay là người có gia đình đang có trách nhiệm nuôi dưỡng những người phụ thuộc. Những người độc thân có cùng một mức thuế. Người có trách nhiệm nuôi dưỡng những người phụ thuộc có mức thuế phải nộp thấp hơn so với người độc thân.

2. Hiến pháp quy định: “Công dân, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật”. (Điều 54 Hiến pháp năm 1992)

Tuy nhiên không phải cứ công dân đủ 21 tuổi đều có quyền ứng cử vào đại biểu quốc hội. Để thực hiện quyền ứng cử vào đại biểu quốc hội, các công dân phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện mà luật bầu cử đại biểu quốc hội quy định. Theo quy định, những người sau không được ứng cử đại biểu Quốc hội:

1- Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật, người đang phải chấp hành hình phạt tù, người đang bị tạm giam và người mất năng lực hành vi dân sự

2- Người đang bị khởi tố về hình sự;

3- Ngươi đang phải chấp hành bản án, quyết định hình sự của Toà án;

4- Người đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Toà án những chưa được xoá án;

“5- Người đang chấp hành quyết định xử lý hành chính về giáo dục tại xã, phường, thị trấn, tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc đang bị quản chế hành chính.

(Điều 29 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội ).

Như vậy, theo quy định của Hiến pháp và pháp luật mọi công dân đều bình đẳng về việc hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ ; quyền, nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần và địa vị xã hội của công dân. Tuy nhiên, nhưng trên thực tế, việc sử dụng quyền và thực hiện các nghĩa vụ còn phụ thuộc vào khả năng, điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của mỗi cá nhân.

Đơn vị kiến thức 2:

Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí

a Mức độ kiến thức:

HS hiểu được bất kì công dân  nào vi phạm pháp luật đều bị xử lí bằng các chế tài theo quy định của pháp luật.

a Cách thực hiện:

GV nêu tình huống có vấn đề:

Một nhóm thanh niên rủ nhau đua ô tô với lí do nhà hai bạn trong nhóm mới mua ô tô. Bạn A có ý kiến không đồng ý vì cho rằng các bạn chưa có Giấy phép lái xe ô tô, đua xe nguy hiểm và dễ gây tai nạn; bạn B cho rằng bạn A lo xa vì đã có bố bạn B làm trưởng công an quận, bố bạn C làm thứ trưởng của một bộ. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra đã có phụ huynh bạn B và bạn C “lo” hết. Cả nhóm nhất trí với B.

Em hãy nêu thái độ và quan điểm của mình trước những ý kiến trên?

Nếu nhóm bạn đó học cùng lớp với em, em sẽ lảm gì?

HS phát biểu, đề xuất cách giải quyết.

GV nhận xét các ý kiến của HS, giảng giải:

Mọi vi phạm pháp luật đều xâm hại đến quyền và lợiích hợp của chủ thể khác, làm rối loạn trật tự pháp luật ở một mức độ nhất định. Trong thực tế, có một số người do thiếu hiểu biết về pháp luật, không tôn trọng và thực hiện pháp luật hoặc lợi dụng chức quyền để vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng cho người khác, cho xã hội. Những hành vi đó cần phải được đấu tranh, ngăn chặn, xử lí nghiêm.

GV tổ chức cho HS chia sẻ với nhau những thông tin mà các em biết được về việc xét xử một số vụ án ở nước ta gần đây và hiện nay, dựa trên nguyên tắc bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.

GV nêu một vụ án điển hình: Vụ án Trương Văn Cam. Trong vụ án này, có cán bộ trong cơ quan bảo vệ pháp luật, cán bộ cao cấp trong các cơ quan đảng, nhà nước có hành vi bảo kê, tiếp tay cho Năm Cam và đồng bọn: Bùi Quốc Huy, Phạm Sỹ Chiến, Trần Mai Hạnh,…Bộ chính trị, Ban bí thư đã chỉ đạo Đảng uỷ công an, ban cán sự Đảng các cấp, các ngành nhanh chóng xử lí nghiêm túc, triệt để những cán bộ, đảng viên sai phạm.

GV giúp HS hiểu: Trách nhiệm pháp lí là do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng với các chủ thể vi phạm pháp luật. Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều bị xử  lí bằng các chế tài theo quy định của pháp luật.

GV giảng :

Trách nhiệm pháp lý (trong mục này) là nghĩa vụ mà chủ thể vi phạm pháp luật phải gánh chịu những biện pháp cưỡng chế do Nhà nước áp dụng.

Nhà nước áp dụng chế độ trách nhiệm pháp lý để trừng phạt những chủ thể (cá nhân, tổ chức) vi phạm pháp luật. Trách nhiệm pháp lý chỉ do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cơ quan quản lý nhà nước, Toà án …) áp dụng theo các trình tự, thủ tục do pháp luật quy định đối với các chủ thể có hành vi vi phạm.

Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý được hiểu là :

- Bất kỳ ai vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lý, không phân biệt đó là người có chức, có quyền, có địa vị xã hội hay là một công dân bình thường, không  phân biệt giới tính, tôn giáo…

- Việc xét xử những người có hành vi vi phạm pháp luật dựa trên các quy định của pháp luật về tính chất, mức độ của hành vi vi phạm chứ không căn cứ vào dân tộc, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội của người đó.

Đơn vị kiến thức 3:

Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp  luật

a Mức độ kiến thức:

HS hiểu:

­ Nhà nước có trách nhiệm tạo ra các điều kiện cần thiết bảo đảm cho công dân có khả năng thực thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

­ Nhà nước có trách nhiệm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, xử lí nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật  và bảo đảm công bằng, hợp lí trong quá trình truy cứu trách nhiệm pháp lí.

a Cách thực hiện:

GV đặt vấn đề: Công dân thực hiện quyền bình đẳng trước pháp luật trên cở nào?

GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau trên  phiếu học tập:

­ Theo em, để công dân được bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, Nhà nước có nhất thiết phải quy định các quyền và nghĩa vụ của công dân trong Hiến pháp và các luật không? Vì sao?

­ Bản thân em được hưởng những quyền và thực hiện nghĩa vụï gì theo quy định của pháp luật? (Nêu ví dụ cụ thể).

­ Vì sao Nhà nước không ngừng đổi mới và hoàn thiện hệ thống pháp luật?

GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi trong mục 3 SGK:

Nhà nước quy định điểm ưu tiên cho các thí sinh thuộc người dân tộc thiểu số, con thương binh, con liệt sĩ trong tuyển sinh đại học, cao đẳng. Theo em, điều đó có ảnh hưởng tới nguyên tắc mọi công dân được đối xử bình đẳng về quyền và cơ hội học tập không?

GV giảng:

Quy định của Nhà nước ưu tiên theo nhóm (nhóm ưu tiên 1, nhóm ưu tiên 2,..) căn cứ vào điều kiện kinh tế – xã hội của từng khu vực, đồng thời quan tâm tới những gia đình có công với cách mạng như con thương binh, con liệt sĩ, con bà me Việt Nam anh hùng; quan tâm tới anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, công nhân ưu tú trực tiếp sản xuất, nghệ nhân,…Trong đó, thí sinh thuộc người dân tộc thiểu số thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng mức ưu tiên theo khu vực ( khu vực 1) cao nhất. Chính sách của nhà nước đối với thí sinh thuộc người dân tộc thiểu số không chỉ tạo cơ hội học tập cho con em dân tộc thiểu số mà còn nhằm mục đích đào tạo đội ngũ cho miền núi, để miền núi tiến kịp miền xuôi. Như vậy,  chính sách ưu tiên trên không những không ảnh hưởng tới nguyên tắc mọi công dân được đối xử bình đẳng về quyền và cơ hội học tập mà còn đảm bảo cho công dân hưởng quyền và cơ hội đó.

GV nhấn mạnh:

Để đảm bảo cho công dân bình đẳng trước pháp luật, Nhà nước quy định quyền và nghĩa vụ công dân trong Hiến pháp và luật. Không một tổ chức, cá nhân nào được đặt ra quyền và nghĩa vụ công dân trái với Hiến pháp và luật.

GV giảng:

Theo Điều 51 Hiến pháp 1992: “Quyền và nghĩa vụ của công dân do Hiến pháp và luật quy định”. Quy định như vậy nhằm bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật của công dân, không cho phép bất kỳ một tổ chức, cá nhân nào được đặt ra quyền và quy định các nghĩa vụ cho công dân.

Bên cạnh việc ghi nhận các quyền, nghĩa vụ của công dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trong Hiến pháp và nhiều văn bản luật, Nhà nước tạo điều kiện cần thiết để công dân có khả năng thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

ï Để bảo đảm thực hiện bình đẳng về quyền, nghĩa vụ công dân, Nhà nước thực hiện các biện pháp như:

+ Tổ chức, tuyên truyền phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng về quyền, nghĩa vụ của công dân.

+ Ban hành và công bố công khai các quy định về trình tự, thủ tục và cách thức, thực hiện các quyền, nghĩa vụ công dân.

+ Xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quyền công dân.

ï Để thực hiện quyền bình đẳng về trách nhiệm pháp lý của công dân, pháp luật quy định, hoạt động tố tụng phải tiến hành theo các nguyên tắc:

+ Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt nam, nữ, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội.

+ Bất cứ người nào phạm tội đều bị xử lý theo pháp luật.

+ Bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo.

+ Bảo đảm quyền bình đẳng trước Toà án.

+ Bảo đảm quyền khiếu nại và tố cáo của công dân đối với hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng.

+ Bảo đảm sự vô tư của những người tiến hành hoặc tham gia tố tụng.

+ Việc xét xử được tiến hành công khai. Khi xét xử, thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Toà án xét xử tập thể và quyết định theo đa số.

+ Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng.

……

GV kết luận:

Nhà nước có trách nhiệm tạo ra các điều kiện bảo đảm cho công dân thực hiện quyền bình đẳng trước pháp luật.

    Bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là mọi công dân, nam, nữ thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau đều không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định pháp luật .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ

    Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật . Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân .

­ Một là : Mọi công dân đều được hường quyền và phải thực hiện nghĩa vụ của mình . Các quyền được hưởng như quyền bầu cử, ứng cử, quyền sở hữu, quyền thừa kế, các quyền tự do cơ bản và các quyền dân sự, chính trị khác…Các nghĩa vụ phải thực hiện như nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, nghĩa vụ đóng thuế,…

­ Hai là : Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu, nghèo, thành phần, địa vị xã hội .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí

    Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí là bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mính và bị xử lí theo quy định của pháp luật .

 ­  Công dân dù ở địa vị nào, làm nghề gì khi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lí ( trách nhiệm hành chính, dân sự, hình sự, kỉ luật).

­ Khi công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ như nhau đều phải chịu trách nhiệm pháp lý như nhau , không phân biệt đối xử.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp  luật .

    Quyền và nghĩa vụ của công dân được Nhà nước quy định trong Hiến pháp và luật.

    Nhà nước và xã hội có trách nhiệm cùng tạo ra các điều kiện vật chất, tinh thần để bảo đảm cho công dân có khả năng thực hiện được quyền và nghĩa vụ phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước.

 

---xem online hoặc tải về máy---

 Trên đây chỉ là một phần trong toàn bộ giáo án Công dân bình đẳng trước pháp luật. Để xem đầy đủ nội dung giáo án quý thầy cô và các em học sinh vui lòng truy cập elib.vn để tải về máy hoặc xem online. 

Ngoài giáo án trên, quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm bài giảng này tại đây: 

 • Công dân bình đẳng trước pháp luật với nội dung kiến thức được chọn lọc, sơ lược một cách cô động nhất cho các em dễ hiểu dễ nắm bắt kiến thức bài học. Bên cạnh đó, cũng hỗ trợ thầy cô trong việc soạn giáo án bài giảng.
 • Hướng dẫn giải bài tập trong SGK gồm hướng dẫn lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập tình huống giúp các em nắm và hiểu bài nhanh hơn.
 • Bên cạnh đó, các câu hỏi trắc nghiệm là bài tập vận dụng để các em học sinh có thể cũng cố kiến thức đã học.

→ Tham khảo bài giảng tiếp theo tại đây: 

Và xem thêm giáo án bài tiếp theo:

Đồng bộ tài khoản