Giáo án GDCD 12 bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Bích | Ngày: | 3 giáo án

0
4.412
lượt xem
101
download
Xem 3 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án Tiểu học để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án GDCD 12 bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống

Mô tả BST Giáo án GDCD 12 bài 4

Thư viện eLib trân trọng gửi tới các thầy cô giáo bộ Giáo án GDCD 12 bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống .Giáo án được trình bày rõ ràng, dễ hiểu sẽ giúp các em học sinh nắm được khái niệm, nội dung quyền bình đẳng của công dân trong các lĩnh vực: hôn nhân và gia đình, lao động, kinh doanh.Nêu được trách nhiệm của Nhà nước đối với việc bảo đảm cho công dân thực hiện quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình, trong lao động, trong kinh doanh .Bộ sưu tập này được chúng tôi tuyển chọn kỹ càng từ các giáo án của giáo viên đang tham gia giảng dạy bộ môn này trong cả nước.Với cách trình bày logic, chúng tôi hi vọng giáo án này sẽ giúp ích cho việc soạn giảng của các thầy cô giáo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án GDCD 12 bài 4

I. MỤC TIÊU BÀI QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

1.Về kiến thức:
-Nêu được khái niệm, nội dung quyền bình đẳng của công dân trong các lĩnh vực: hôn nhân và gia đình, lao động, kinh doanh.
-Nêu được trách nhiệm của Nhà nước đối với việc bảo đảm cho công dân thực hiện quyền bình
đẳng trong hôn nhân và gia đình, trong lao động, trong kinh doanh.
2.Về kiõ năng:
- Biết thực hiện và nhận xét việc thực hiện quyền bình đẳng của công dân trong các lĩnh vực
hôn nhân và gia đình, lao động, kinh doanh.
3.Về thái độ:
- Có ý thức tôn trọng các quyền bình đẳng của công dân trong hôn nhân và gia đình, trong lao động, trong kinh doanh.

II. NỘI DUNG BÀI QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

1. Trọng tâm:
- Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.
- Bình đẳng trong lao động.
- Bình đẳng trong kinh doanh.
2. Một số kiến thức cần lưu ý:
- Hôn nhân là sự liên kết đặt biệt giữa một nam và một nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, được Nhà nước thừa nhận nhằm chung sống lâu dài và xây dựng một gia đình hoà thuận, hạnh phúc.
Theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi đã kết hôn.
- Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc do quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các nghĩa vụ và quyền giữa họ với nhau theo quy định của pháp luật.

III. PHƯƠNG PHÁP BÀI QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

- Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, tạo tình huống, trực quan,…

IV. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC BÀI QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

- Tranh, ảnh, sơ đồ, giấy khổ to.
- Có thể sử dụng vi tính, máy chiếu.

V. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP BÀI QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

1. Ổn định tổ chức lớp :
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Giảng bài mới:
- Chúng ta, ai cũng mong ước được sống trong một gia đình, một xã hội mà ở đó mọi người được bình đẳng với nhau về cơ hội học tập, lao động, cống hiến nhằm xây dựng gia đình hoà thuận, tiến bộ, hạnh phúc, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nguyện vọng chính đáng đó đã được Nhà nước ta thừa nhận và bảo đảm thực hiện trên thực tế. Vậy, quyền bình đẳng của công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội được thể hiện như thế nào? Tìm hiểu quyền bình đẳng của công dân trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình, lao động và kinh doanh sẽ giúp chúng ta giải đáp được phần nào câu hỏi đó.
- Đơn vị kiến thức 1:
- Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình
a Mức độ kiến thức:
HS hiểu:
- Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là gì?
- Một trong những nguyên tắc của chế độ hôn nhân và gia đình ở nước ta là: bình đẳng giữa vợ và chồng, bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình.
- Bình đẳng trong hôn nhân được thể hiện trong quan hệ giữa vợ và chồng: vợ, chồng có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.
- Quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình được pháp luật quy định và được Nhà nước đảm bảo thực hiện.

bCách thực hiện:
- Thế nào là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?
- GV giải thích cho HS thấy được hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi đã kết hôn. Mục đích của hôn nhân là xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện các chức năng sinh con, nuôi dạy con và tổ chức đời sống vật chất, tinh thần của gia đình.
GV giúp HS hiểu khái quát sự bình đẳng trong hôn nhân và gia đình:
- Trong hôn nhân và gia đình có các mối quan hệ chủ yếu như: quan hệ giữa vợ và chồng, quan hệ giữa cha, mẹ và các con, quan hệ giữa các anh, chị, em, và quan hệ giữa các thành viên khác trong gia đình.
Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được hiểu là bình đẳng về quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên trong các mối quan hệ đó, ở phạm vi gia đình trên nguyên tắc công bằng, dân chủ, tôn trọng lẫn nhau và không phân biệt đối xử.

VI. CỦNG CỐ BÀI QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI

- Nguyên tắc bình đẳng được thể hiện như thế nào trong quan hệ giữa vợ và chồng? Thực hiện nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ giữa vợ và chồng có ý nghĩa như thế nào đối với người phụ nữ trong giai đoạn hiện nay?
- Theo em, việc pháp luật thừa nhận quyền sở hữu tài sản riêng của vợ, chồng có mâu thuẫn với nguyên tắc bình đẳng giữa vợ và chồng không?
- Việc pháp luật thừa nhận quyền sở hữu tài sản riêng của vợ, chồng không mâu thuẫn với nguyên tắc bình đẳng giữa vợ và chồng vì vợ, chồng có tài sản chung và mỗi bên có thể có tài sản riêng. Tài sản riêng không bắt buộc phải có. Thừa nhận sở hữu tài sản riêng của vợ, chồng cũng nhằm mục đích cũng cố quan hệ vợ, chồng đồng thời tôn trọng, bảo đảm tự do ý chí cá nhân trong hôn nhân và gia đình. Mỗi bên vợ, chồng còn có những quan hệ gắn bó với người thân thuộc, bạn bè cần được đùm bọc, chu cấp. Khi cần phải chu cấp, đùm bọc cho ai, không cần phải giấu giếm, nói dối nhau do không phải sử dụng tới tài sản chung. )
- Qui tắc đạo đức và cách xử sự của các thành viên trong gia đình hiện nay có gì khác so với các gia đình truyền thống trước đây?

Đồng bộ tài khoản