Giáo án GDCD 12 bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

Chia sẻ: Nguyễn Cẩm Tú | Ngày: | 3 giáo án

0
1.305
lượt xem
64
download
Xem 3 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án Tiểu học để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án GDCD 12 bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

Mô tả BST Giáo án GDCD 12 bài 9

Để có thêm ý tưởng cho bài soạn của mình, các thầy cô hãy đến với Thư viện eLib để sở hữu bộ Giáo án GDCD 12 bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước cho kho tài liệu tham khảo của mình. Các Giáo án được trình bày ngắn gọn, sáng tạo sẽ giúp các em học sinh nắm được vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Trình bày được một số nội dung cơ bản của pháp luật trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Chúng tôi hi vọng bộ Giáo Án này sẽ giúp ích cho việc soạn giảng của các thầy cô hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án GDCD 12 bài 9

I. MỤC TIÊU BÀI PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC

1.Về kiến thức:
- Hiểu được vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước.
- Trình bày được một số nội dung cơ bản của pháp luật trong quá trình phát triển kinh tế, văn
hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
2.Về kiõ năng:
- Biết thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo
vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
3.Về thái độ:
- Tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiện quy định của pháp luật về kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo
vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

II. NỘI DUNG BÀI PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC

1. Trọng tâm:
- Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước.
- Một số nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển kinh tế.
- Một số nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển văn hoá.
- Một số nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển xã hội.
- Một số nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường.
- Một số nội dung cơ bản của pháp luật về quốc phòng, an ninh.
2. Một số kiến thức cần lưu ý :
- Về khái niệm phát triển bền vững
- Phát triển bền vững là một khái niệm được hiểu dưới nhiều khía cạnh và theo các cách tiếp cận khác nhau. Cho đến nay , chưa có một khái niệm khoa học chính thức và đầy đủ về phát triển bền vững. Theo cách hiểu chung nhất thì phát triển bền vững là sự phát triển và tăng trưởng liên tục trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường , bảo vệ quốc phòng và an ninh. Như vậy, sự phát triển bền vững của đất nước cũng phải căn cứ vào các tiêu chí :
- Tăng trưởng liên tục vàvững chắc về kinh tế (nhất là các ngành kinh tế then chốt) ;
- Có sự đảm bảo và phát triển tiến bộ về văn hóa, xã hội :
+ Có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
+ Phát triển tiến bộ và công bằng xã hội, thông qua việc giải quyết vấn đề dân số và việc làm, xóa đói giảm nghèo , vấn đề bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, vấn đề xóa bỏ tệ nạn xã hội, vấn đề đạo đức và lối sống ;
- Môi trường được bảo vệ ;
­ Có nền quốc phòng và an ninh vững chắc.
- Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển kinh tế đất nước
Vai trò của pháp luật được thể hiện trước hết ở vai trò trong việc phát triển kinh tế đất nước, có thể là động lực thúc đẩy hoặc là công cụ cản trở (kìm hãm) sự phát triển kinh tế . Cụ thể là:
­ Những quy định đảm bảo quyền tự do kinh doanh sẽ khơi dậy tiềm năng to lớn trong xã hội.
­ Những quy định ưu đãi về thuế sẽ thu hút đầu tư vào những nghề có cho quốc kế dân sinh, vào những địa bàn khó khăn nhằm cân đối cơ cấu kinh tế giữa các vùng, miền trong cả nước.
­ Trước đây, những quy định về thủ tục cấp giấy phép kinh doanh phải qua nhiều cơ quan giải quyết, gây khó khăn cho người xin giấy phép, làm nản lòng người muốn kinh doanh, là một trong các nguyên nhân cản trở sản xuất, kinh doanh.
III. PHƯƠNG PHÁP BÀI PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC

Thuyết trình, đàm thoại, thảo luận nhóm, tạo tình huống, trực quan,…
IV. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC BÀI PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC

- Tranh, ảnh, sơ đồ, giấy khổ to.
- Có thể sử dụng vi tính, máy chiếu.
V. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP BÀI PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC
1. Ổn định tổ chức lớp :
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Giảng bài mới:
- Một đất nước phát triển bền vững là một đất nước có sự tăng trưởng liên tục và vững chắc về kinh tế, có sự bảo đảm ổn định và phát triển về văn hoá, xã hội, có môi trường được bảo vệ và cải thiện, có nền quốc phòng và an ninh vững chắc.
Trong sự phát triển bền vững của đất nước, phát luật có vai trò như thế nào? Bao gồm những nội dung gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong nội dung bài học này.
1. Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước
- Trong lĩnh vực kinh tế
- Thứ nhất, pháp luật tạo ra khung pháp lí cần thiết của họat động kinh doanh.
- Thứ hai, pháp luật ghi nhận và bảo đảm quyền tự do kinh doanh của công dân để khơi dậy và phát huy mọi tiềm năng trong xã hội.
- Thứ ba, thông qua các quy định về thuế, pháp luật khuyến khích các họat động kinh doanh trong những ngành, nghề có lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước
- Trong lĩnh vực văn hóa
- Pháp luật giữ vai trò chủ đạo, tác động tích cực vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam.
- Những quy định của pháp luật về văn hóa góp phần phát huy giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân lọai, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, nâng cao dân trí, xây dựng đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam
- Trong lĩnh vực xã hội
- Pháp luật có vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực xã hội.
- Trong nền kinh tế thị trường, nhiều vấn đề xã hội phát sinh, cần phải được giải quyết: dân số và việc làm; bất bình đẳng xã hội và tăng nhanh khoảng cách giàu nghèo; bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; xóa đói giảm nghèo; tệ nạn xã hội; đạo đức và lối sống; v.v…
Các vấn đề xã hội trên đây chỉ có thể được giải quyết một cách hiệu quả nhất thông qua các quy định của pháp luật.
- Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Các quy định của pháp luật có tác dụng ngăn ngừa, hạn chế tác động xấu của con người trong quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên nhằm bảo vệ có hiệu qua môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

VI. CỦNG CỐ BÀI PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC

- Tại sao nói, thông qua các quy định về quyền tự do kinh doanh của công dân và các quy định về thuế, pháp luật tác động đến sự phát triển bền vững của đất nước?
( Gợi ý: pháp luật tác động đến sự phát triển bền vững của đất nước thể hiện ở chỗ, pháp luật là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế:
+ Những quy định bảo đảm quyền tự do kinh doanh sẽ khơi dậy tiềm năng to lớn trong xã hội.

Đồng bộ tài khoản