Giáo án GDCD 12 bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

Chia sẻ: Nguyễn Cẩm Tú | Ngày: | 3 giáo án

0
1.331
lượt xem
67
download
Xem 3 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án Tiểu học để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án GDCD 12 bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

Mô tả BST Giáo án GDCD 12 bài 9

Để có thêm ý tưởng cho bài soạn của mình, các thầy cô hãy đến với Thư viện eLib để sở hữu bộ Giáo án GDCD 12 Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước cho kho tài liệu tham khảo của mình. Các Giáo án được trình bày ngắn gọn, sáng tạo sẽ giúp các em học sinh nắm được vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Trình bày được một số nội dung cơ bản của pháp luật trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Chúng tôi hi vọng bộ Giáo Án này sẽ giúp ích cho việc soạn giảng của các thầy cô hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án GDCD 12 bài 9

GIÁO ÁN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12

BÀI 9: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC

 

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức:

 • Hiểu được vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước.
 • Trình bày được một số nội dung cơ bản của pháp luật trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

2. Về kĩ năng:

 • Biết thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

3. Về thái độ:

 • Tôn trọng và nghiêm chỉnh thực hiện quy định của pháp luật về kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

II. Nội dung bài

1. Trọng tâm:

 • Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước.
 • Một số nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển kinh tế.
 • Một số nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển văn hoá.
 • Một số nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển xã hội.
 • Một số nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường.
 • Một số nội dung cơ bản của pháp luật về quốc phòng, an ninh.

2. Một số kiến thức cần lưu ý :

 • Về khái niệm phát triển bền vững
 • Phát triển bền vững là một khái niệm được hiểu dưới nhiều khía cạnh và theo các cách tiếp cận khác nhau. Cho đến nay , chưa có một khái niệm khoa học chính thức và đầy đủ về phát triển bền vững. Theo cách hiểu chung nhất thì phát triển bền vững là sự phát triển và tăng trưởng liên tục trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường , bảo vệ quốc phòng và an ninh. Như vậy, sự phát triển bền vững của đất nước cũng phải căn cứ vào các tiêu chí :
 • Tăng trưởng liên tục vàvững chắc về kinh tế (nhất là các ngành kinh tế then chốt) ;
 • Có sự đảm bảo và phát triển tiến bộ về văn hóa, xã hội :
  • Có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
  • Phát triển tiến bộ và công bằng xã hội, thông qua việc giải quyết vấn đề dân số và việc làm, xóa đói giảm nghèo , vấn đề bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, vấn đề xóa bỏ tệ nạn xã hội, vấn đề đạo đức và lối sống ;
 • Môi trường được bảo vệ ;
 • ­ Có nền quốc phòng và an ninh vững chắc.
 • Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển kinh tế đất nước
 • Vai trò của pháp luật được thể hiện trước hết ở vai trò trong việc phát triển kinh tế đất nước, có thể là động lực thúc đẩy hoặc là công cụ cản trở (kìm hãm) sự phát triển kinh tế . Cụ thể là:
 • ­ Những quy định đảm bảo quyền tự do kinh doanh sẽ khơi dậy tiềm năng to lớn trong xã hội.
 • ­ Những quy định ưu đãi về thuế sẽ thu hút đầu tư vào những nghề có cho quốc kế dân sinh, vào những địa bàn khó khăn nhằm cân đố
Phần làm việc của Thầy và Trò Nội dung chính của bài học
Tiết 1: 
GV giảng về quá trình hình thành thuật ngữ “Phát triển bền vững”:
Thuật ngữ “Phát triển bền vững” lần đầu tiên được đề cập tới vào năm 1987, trong Báo cáo của Uỷ ban quốc tế về môi trường sống và phát triển (Uỷ ban Brunđtlan) để biểu thị sự phát triển xã hội mà không phá huỷ những điều kiện tự nhiên của tồn tại loài người. Thuật ngữ này xuất hiện như một sự phản ứng đối với cuộc khủng hoảng toàn cầu của thời đại: sự phát triển kinh tế gắn liền với sự cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, sự suy thoái nghiêm trọng môi trường sống và sự phân cực giàu – nghèo trên thế giới. Theo định nghĩa được đưa ra trong bản Báo cáo nêu trên, “đây là một sự phát triển đáp ứng được những nhu cầu của thời hiện đại nhưng không đe doạ khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai”.
Hội nghị lần thứ hai của Liên hợp quốc về môi trường sống và phát triển (Rio de Janero, 1992) đã đưa ra một định nghĩa về phát triển bền vững như sau : “Phát triển bền vững là một sự phát triển đáp ứng được những yêu cầu của thời hiện tại nhưng không đe doạ khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai”.
Định nghĩa về phát triển bền vững được đưa ra từ Hội nghị Rio de Janero năm 1992 về môi trường sống và phát triển chỉ trực tiếp đề cập tới phương diện sinh thái đã tỏ ra chật hẹp, không đáp ứng được những thay đổi của thời đại, cần phải dược mở rộng cho phù hợp với những vấn đề, những thách thức đang đặt ra cho toàn nhân loại. Xuất phát từ cách tư duy như vậy, những năm gần đây, trong các công trình nghiên cứu của mình, đa số các tác giả đều chỉ ra rằng, ngoài định hướng sinh thái, phát triển bền vững còn bao gồm cả các định hướng kinh tế, văn hoá, xã hội và an ninh, quốc phòng.
Khoản 4 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 của Việt Nam đã đưa ra định nghĩa : “Phát triển bền vững là phát triển đáp ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường”. Tuy nhiên, vì được đưa ra trong Luật Bảo vệ môi trường nên định nghĩa này cũng chưa đề cập hết đầy đủ nội hàm của khái niệm phát triển bền vững.
Cho đến nay, định nghĩa phát triển bền vững được hiểu dưới nhiều khía cạnh và theo các cách tiếp cận khác nhau. Theo cách hiểu chung nhất, Phát triển bền vững là sự tăng trưởng và phát triển liên tục, vững chắc trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ quốc phòng và an ninh.
 Có các tiêu chí để xác định một đất nước có phát triển bền vững hay không, đó là:
- Tăng trưởng kinh tế liên tục và vững chắc ;
- Có sự phát triển tiến bộ về văn hoá, xã hội ;
- Môi trường được bảo vệ và phát triển ;
- Có nền quốc phòng và an ninh vững chắc.
Trong các yếu tố cần thiết đòi hỏi cho phát triển bền vững đất nước, tăng trưởng kinh tế được coi là yếu tố cơ bản nhất, có ý nghĩa quyết định để phát triển bền vững, bởi lẽ :
- Tăng trưởng kinh tế đảm bảo nguồn tài chính cần thiết để bảo vệ môi trường ;
- Tăng trưởng kinh tế chi phối tiến bộ kỹ thuật, là cái cần thiết để thay thế các nguồn tài nguyên thiên nhiên bằng tiền và các công nghệ ; 
- Chỉ có tăng trưởng kinh tế mới có thể xoá bỏ được nghèo nàn, bảo đảm phát triển tiến bộ về văn hoá, xã hội ;
- Tăng trưởng kinh tế bảo đảm điều kiện vật chất cho nền quốc phòng, an ninh.  
Đơn vị kiến thức 1: 
Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước
a Mức độ kiến thức:
HS hiểu vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước trong từng lĩnh vực cụ thể.
a Cách thực hiện:
♦ Trong lĩnh vực kinh tế
GV đặt vấn đề:
Có người cho rằng, để phát triển kinh tế đất nước thì chỉ cần có các chủ trương, chính sách là đủ mà không cần phải có pháp luật. Em có đồng ý với ý kiến này không?
HS trao đổi, phát biểu.
GV giảng:
Để tăng trưởng kinh tế đất nước, Nhà nước sử dụng nhiều công cu, phương tiện, biện pháp khác nhau, trong đó, pháp luật được coi là phương tiện không thể thiếu. Chủ trương, chính sách là cần thiết nhưng không đủ để tạo ra một trật tự pháp lí cần thiết cho hoạt động kinh doanh. Không có pháp luật, sản xuất - kinh doanh sẽ hỗn loạn, không ổn định và tất nhiên kinh tế đất nước sẽ không thể tăng trưởng được.
GV giảng về cách thức mà pháp luật tác động đến sự tăng trưởng kinh tế đất nước:
+ Muốn phát triển và tăng trưởng kinh tế cần phải có hệ thống pháp luật về kinh tế có khả năng kích thích sản xuất, khơi dậy mọi tiềm năng của xã hội:
♦ Trước hết, phải tạo ra khung pháp lý cần thiết cần thiết cho hoạt động kinh doanh.
♦ Pháp luật phải đảm bảo quyền tự do kinh doanh của công dân.
♦ Pháp luật về thuế phải tạo ra động lực kích thích và thúc đẩy kinh doanh phát triển.
+ Nền kinh tế phát triển và tăng trưởng liên tục, ổn định là tiền đề cho sự phát triển bền vững của đất nước.
♦Trong lĩnh vực văn hóa
GV hỏi:
­ Em có cho rằng, trong quá trình xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam cần phải có pháp luật không?
HS trao đổi, phát biểu.
GV giảng:
 Pháp luật góp phần phát huy giá trị văn hoá dân tộc và tinh hoa văn hoá nhân loại, xây dựng đạo đức và lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam, nhờ đó mà góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Không có pháp luật, nền văn hoá đất nước khó có thể được bảo vệ và phát triển theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước
 
1. Vai trò của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của đất nước
 
 
 
 
♦ Trong lĩnh vực kinh tế
   Thứ nhất, pháp luật tạo ra khung pháp lí cần thiết của họat động kinh doanh.
   Thứ hai, pháp luật ghi nhận và bảo đảm quyền tự do kinh doanh của công dân để khơi dậy và phát huy mọi tiềm năng trong xã hội.
   Thứ ba, thông qua các quy định về thuế, pháp luật khuyến khích các họat động kinh doanh trong những ngành, nghề có lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♦ Trong lĩnh vực văn hóa
   Pháp luật giữ vai trò chủ đạo, tác động tích cực vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam.
   Những quy định của pháp luật về văn hóa góp phần phát huy giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân lọai, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, nâng cao dân trí, xây dựng đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam
 
 
 
 
 
 
♦ Trong lĩnh vực xã hội
    Pháp luật có vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực xã hội.
     Trong nền kinh tế thị trường, nhiều vấn đề xã hội phát sinh, cần phải được giải quyết: dân số và việc làm; bất bình đẳng xã hội và tăng nhanh khoảng cách giàu nghèo; bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; xóa đói giảm nghèo; tệ nạn xã hội; đạo đức và lối sống; v.v…
    Các vấn đề xã hội trên đây chỉ có thể được giải quyết một cách hiệu quả nhất thông qua các quy định của pháp luật.
 
 
♦ Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 
    Các quy định của pháp luật có tác dụng ngăn ngừa, hạn chế tác động xấu của con người trong quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên nhằm bảo vệ có hiệu qua môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
 
 
 
 
 
 
 
♦ Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh
    Pháp luật là cơ sở để tăng cường tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, thông qua đó tạo ra môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường, bảo đảm cho đất nước có đầy đủ điều kiện để phát triển bền vững.   
 
 
 
2. Một số nội dung cơ bản của phát luật trong sự phát triển bền vững của đất nước
a) Một số nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển kinh tế
 
 
 
 
 
 
♦ Quyền tự do kinh doanh của công dân
    Quyền tự do kinh doanh được qui định trong Hiến pháp và các luật về kinh doanh.
   Tự do kinh doanh có nghĩa là mọi công dân khi có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có quyền tiến hành họat động kinh doanh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng kí kinh doanh.

---xem online hoặc tải về máy---

 Trên đây chỉ là một phần trong toàn bộ giáo án Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước. Để xem đầy đủ nội dung giáo án quý thầy cô và các em học sinh vui lòng truy cập tailieu.vn để tải về máy hoặc xem online. 

Ngoài giáo án trên, quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm bài giảng này tại đây: 

 • Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước với nội dung kiến thức được chọn lọc, sơ lược một cách cô động nhất cho các em dễ hiểu dễ nắm bắt kiến thức bài học. Bên cạnh đó, cũng hỗ trợ thầy cô trong việc soạn giáo án bài giảng.
 • Hướng dẫn giải bài tập trong SGK gồm hướng dẫn lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập tình huống giúp các em nắm và hiểu bài nhanh hơn.
 • Bên cạnh đó, các câu hỏi trắc nghiệm là bài tập vận dụng để các em học sinh có thể cũng cố kiến thức đã học.

→ Tham khảo bài giảng tiếp theo tại đây: 

Đồng bộ tài khoản