Giáo án GDCD 7 bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo

Chia sẻ: Trần Đức Nhã | Ngày: | 5 giáo án

0
1.564
lượt xem
32
download
Xem 5 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án Tiểu học để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án GDCD 7 bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo

Mô tả BST Giáo án GDCD 7 bài 16

Các bài soạn hay, bổ ích của các giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy được chúng tôi tổng hợp trong bộ Giáo án GDCD 7 bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Giáo án này sẽ giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được Tôn giáo là gì? tín ngưỡng là gì? mê tín và tác hại của mê tín? Thế nào là quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Hi vọng, với bộ Giáo án này, quý thầy cô sẽ có thêm tài liệu tham khảo chất lượng để xây dựng bài dạy thú vị giúp các em học sinh tiếp thu bài hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án GDCD 7 bài 16

I. Mục tiêu bài Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo

1. Kiến thức.
- Tôn giáo là gì, tín ngưỡng là gì, mê tín và tác hại của mê tín?
- Thế nào là quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo?
2. Kĩ năng.
- Học sinh phân biệt tín ngưỡng và mê tín dị đoan.
- Tôn trọng tự do tín ngưỡng của người khác, đấu tranh chống các hiện tượng mê tín dị đoan, vi phạm quyền tự do tín ngưỡng c ủa công dân.
- Tố cáo với cơ quan chức năng những kẻ lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo làm trái pháp luật.
3. Thái độ.
- Có thái độ tnôn trọng tự do tín ngưỡng và tôn giáo.
- Có ý thức tôn trọng những nơi thờ tự, những phong tục tập quán, lễ nghi của các tín ngưỡng tôn giáo.
- ý thức cảnh giác với mê tín dị đoan.

II. Đồ dùng dạy học bài Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo

1. Gv: SGK, SGV
2. Hs: SGK, Vở ghi.

III. Phương pháp

Vấn đáp, luyện tập

IV. Các hoạt động dạy học bài Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo

* ổn định tổ chức. (1’) Hát và kiểm tra sĩ số
* Kiểm tra bài cũ:( không)
* Giới thiệu bài mới (2’)
* Tiến trình dạy học:

I. Đặt vấn đề.
1. Tình hình tôn giáo ở Việt Nam
- Việt Nam là nước có nhiều loại hình tôn giáo tín ngưỡng.
- Gồm: Phật giáo, Thiên chúa giáo, Cao đài, Hoà hảo, Tin lành…
2. Chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước ta đối với tín ngưỡng, tôn giáo.
Văn kiện hội nghị lần thứ 5 BCHTWĐCSVN khoá 8:
- Tôn trọngk tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng.
- Bảo đảm cho các tôn giáo hoạt động bình thường.
- Chính sách đại đoàn kết dân tộc.
- Tuyên truyền giáo dục chống mê tín dị đoan.
- Chống lợi dụng tôn giáop tín ngưỡng làm việc xấu.
- Chăm lo giúp đỡ đồng bào tôn giáo xoá đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí.
Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, Điều 70 quy định:
- Công dân có quyền tự do tín ngưỡng theo hoặc không theo tôn giáo nào, các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.
- Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng tôn giáo được phép bảo vệ.
- Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước.

II. Bài học
1. Khái niệm
- Người đã theo một tín ngưỡng hay tôn giáo nào có quyền không theo nữa, hoặc đi theo tín ngưỡng ton giáo khác mà không ai được cưỡng bức cản trở
2. Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo.
- Công dân có quyền theo hoặc không theo một tín ngưỡng hay tôn giáo nào.
- Người đã theo một tôn giáo hay tín ngưỡng nào đó có quyền không theo nữa hoặc đi theo tín ngưỡng tôn giáo khác àm không ai được cưỡng bức cản trở.
3. Trách nhiệm của chúng ta.
- Tôn trọng nơi thờ tự của các tín ngưỡng tôn giáo như đền, chùa miếu thờ, nhà thờ…
- Không được bài xích gây mất đoàn kết, chia rẽ giữa những người có tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau.
- Nghiêm cấm việc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo, lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của nàh nước.

III. Bài tập.
Bài tập e. Đáp án: 1,2,3,4,5

V. Củng cố bài Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo

+ Phân biệt tín ngưỡng tôn giáo với mê tín dị đoan?
+ Gv tổng kết toàn bộ nội dung bài học.

VI. Dặn dò

+ Học bài cũ và làm các bài tập trong SGK.

Đồng bộ tài khoản