Giáo án GDCD 7 bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)

Chia sẻ: Lày Chỉ Sìn | Ngày: | 5 giáo án

0
1.025
lượt xem
22
download
Xem 5 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án Tiểu học để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án GDCD 7 bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)

Mô tả BST Giáo án GDCD 7 bài 18

Nhằm làm phong phú tài liệu tham khảo cho các thầy cô giáo trong việc soạn Giáo án, Thư viện eLib trân trọng giới thiệu bộ Giáo án GDCD 7 bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn). Đây là bộ sưu tập các bài soạn hay của các giáo viên có nhiều năm giảng dạy. Các kiến được trình bày ngắn gọn giúp các em học sinh dễ nắm được bộ máy nhà nước cấp cơ sở ( xã, phường, Thị trấn) gồm có những cơ quan nào? cũng như nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan đó. Chúng tôi hi vọng, bộ Giáo án này sẽ giúp ích cho việc soạn giảng của các quý thầy cô.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án GDCD 7 bài 18

I. Mục tiêu bài Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)

1. Kiến thức.
- Nhận thức được Bộ máy nhà nước cấp cơ sở gồm những cơ quan nào?
- Nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan đó.
2. Kĩ năng.
- Xác định đúng cơ quan nhà nước ở địa phương có chức năng giải quyết công việc của cá nhân và gia đình.
- Tôn trọng ý kiến và việc làm của cán bộ địa phương.
- Giúp đỡ tạo điều kiện cho cán bộ địa phương hoàn thành nhiệm vụ.
3. Thái độ.
- Hình thành ý thức tự giác thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.
- Có ý thức tôn trọng giữ gìn an ninh, trật tự công cộng và an toàn xã hội ở địa phương.

II. Đồ dùng dạy học bài Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)

1. GV: SGK,SGV,tài liệu tham khảo..
2. HS: SGK,vở ghi.

III. Phương pháp

- Thảo luận
- Đàm thoại
- Phân tích
- Thực hành

IV.Các hoạt động dạy học bài Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)

* Ổn định tổ chức. (1’) Hát và kiểm tra sĩ số
* Kiểm tra bài cũ: (3’)
Vẽ sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước?
Gọi Nhận xét
GV: Nhận xét,cho điểm.
* Giới thiệu bài mới (2’) Nơi chúng ta ở chịu sự quản lí của cơ quan hành chính nhà nước.Vậy cơ quan nào quản lí chúng ta? Chức năng như thế nào?
Chúng ta sẽ cùng học bài “ Bộ máy nhà nước cấp cơ sở”
* Tiến trình dạy học:

I. Đặt vấn đề.
1. Đọc
2. Nhận xét.
Bộ máy nhà nước cấp cơ sở gồm :
- HĐND xã ( Phường, thị trấn)
- UBND xã ( phường, thị trấn)
- việc cấp lại giấy khai sinh do UBND xã ( Phường, thị trấn ) nơi đương sự cư trú, hoặc đang đăng kí hộ tịch thực hiện.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân:
+ Qyết định những chủ trương và biện pháp quan trọng ở địa phương như xây dựng kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương với cả nước.
+ Giám sát hoạt động của thường trực HĐND, UBND xã ( phường , thị trấn) giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND xã ( phường , thị trấn) và các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội, đời sống
- Nhiệm vụ và quyền hạn của UBND
+ Quản lí nhà nước ở đại phương trên các lĩnh vực.
+ Tuyên truyền và giáo dục pháp luật.
+ Đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội.
+ Phòng chống thiên tai, bảo vệ tài sản
+ Phòng chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội.

II. Bài học.
1.Hội đồng nhân dân.UBND
2.Chịu trách nhiệm trước nhân dânvề phát triển kinh tế - xã hội,ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.
3.Chấp hành nghị quyết của HĐND,là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
4.Mỗi chúng ta phải tôn trọng và bảo vệ các cơ quan nhà nước,đồng thời làm tròn trách nhiệm,nghĩa vụ đối với nhà nước.Chấp hành nghiêm chỉnhnhững qui định của pháp luật,qui định của chính quyền địa phương.

III.Bài tập.
a.- Đăng kí kết hôn
- Khai sinh cho con
- Xin cấp giấy quyền sử dụng đất
- Làm giấy chứng minh nhân dân…
b.Do Hội đồng nhân dân trực tiếp bầu ra.
c. Đăng kí hộ khẩu
- khai báo tạm trú -> Công an
- Khai báo tạm vắng
- Đăng kí kết hôn
- Xin cấp giấy khai sinh ->UBND xã
- Sao giấy khai sinh
- Xác nhận lí lịch
- Xin sổ khám bệnh -> Trạm y tế(bệnh viện)
- Xác nhận bảng điểm học tập

V. Củng cố bài Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)

+ GV tổng kết lại nội dung bài học

VI. Dặn dò

- Học bài và làm bài tập còn lại

Đồng bộ tài khoản