Giáo án Hóa học 12 bài 1: Este

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Thủy | Ngày: | 3 giáo án

0
548
lượt xem
12
download
Xem 3 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Hóa học 12 bài 1: Este

Mô tả BST Giáo án Hóa học 12 bài 1

Đây là bộ sưu tập Giáo án Este dành cho các thầy cô đang trực tiếp giảng dạy để tham khảo. Tài liệu này giúp quý thầy cô soạn giáo án bài học tốt hơn. Qua đó, cung cấp kiến thức giúp thầy cô giáo hướng dẫn học sinh hiểu được hợp chất este, CTCT, danh pháp của este. Đồng thời, nắm được tính chất hoá học đặc trưng của este và các tính chất của gốc H-C. Bên cạnh đó, còn nắm được phương pháp điều chế và ứng dụng; biết được nguyên nhân este không tan trong nước và có nhiệt độ sối thấp hơn axit đồng phân. Chúc giáo viên dạy tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Hóa học 12 bài 1

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 12

CHƯƠNG 1: ESTE - LIPIT

§1. ESTE

 

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

 • Học sinh nắm được:
  • Thế nào là hợp chất este, CTCT, danh pháp của este.
  • Tính chất hoá học đặc trưng của este và các tính chất của gốc H-C.
  • Phương pháp điều chế và ứng dụng
  • Nguyên nhân este không tan trong nước và có nhiệt độ sối thấp hơn axit đồng phân.  

2. Kĩ năng:

 • Viết đồng phân este. Viết các phản ứng thể hiện tính chất hoá học của este.
 • Vận dụng kiến thức về liên kết hiđro để giải thích nguyên nhân este không tan trong nước và có nhiệt độ sôi thấp hơn axit đồng phân.

3. Thái độ:

 • Kích thích HS hứng thú học tập và yêu thích môn Hoá học hơn.

II. Trọng tâm

 • Tính chất hoá học đặc trưng của este và các tính chất của gốc H-C.

III. Chuẩn bị

 • Dụng cụ, hoá chất: Một vài mẫu dầu ăn, mỡ động vật, mô hình trình chiếu mô phỏng phản ứng este hóa.

IV. Phương pháp

 • Nêu vấn đề + đàm thoại + hoạt động nhóm.

V. Tiến trình dạy

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Nội dung:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

Hoạt động 1

- GV yêu cầu HS viết phương trình phản ứng este hoá của axit axetic với ancol etylic

- GV cho HS biết các sản phẩm tạo thành sau 2 phản ứng trên thuộc loại hợp chất este ? Vậy este là gì ?

Hoặc:

- GV yêu cầu HS so sánh CTCT của 2 chất sau đây, từ đó rút ra nhận xét về cấu tạo phân tử của este.

- GV: Hướng dẫn để HS

+ Viết CTCT tổng quát của este tạo bởi axit và đều đơn chức.

- HS nghiên cứu SGK để biết cách phân loại este, vận dụng để phân biệt một vài este no, đơn chức đơn giản.

- GV giới thiệu cách gọi tên este, gọi 1 este để minh hoạ, sau đó lấy tiếp thí dụ và yêu cầu HS gọi tên.

 

Hoạt động 2:

- HS nghiên cứu SGK để biết một vài tính chất vật lí của este.

- GV?: Vì sao este lại có nhiệt độ sôi thấp hơn hẳn với các axit đồng phân hoặc các ancol có cùng khối lượng mol phân tử hoặc có cùng số nguyên tử cacbon ?

- GV dẫn dắt HS trả lời dựa vào kiến thức về liên kết hiđro.

- GV cho HS ngửi mùi của một số este (etyl axetat, isoamyl axeta), yêu cầu HS nhận xét về mùi của este.

- GV giới thiệu thêm một số tính chất vật lí khác của este ?

 

Hoạt động 3

- GV yêu cầu HS nhận xét về phản ứng este hoá ở  thí dụ đầu tiên ? Phản ứng este hoá có đặc điểm gì ?

- GV đặt vấn đề: Trong điều kiện của phản ứng este hoá thì một phần este tạo thành sẽ bị thuỷ phân.

- GV yêu cầu HS viết phương trình hoá học của phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit.

- GV hướng dẫn HS viết phương trình phản ứng thuỷ phân este trong môi trường kiềm.

- HS: Lưu ý sự thuỷ phân đặc biệt của 1 số este khác.

HS:  Viết các phản ứng thuỷ phân theo yêu cầu của GV:

Thuỷ phân este trong dung dịch axit tạo thành sản phẩm gì? Vì sao phản ứng này thuận nghịch?

Thuỷ phân este trong dung dịch bazơ tạo thành sản phẩm gì? Vì sao phản ứng này không thuận nghịch?

Viết phản ứng xà phòng hoá của 1 số este nêu ra.

- GV: HD học sinh phát hiện tính chất của gốc H-C của este không no.

HS: Viết pứ đối với este có gốc axit hoặc gốc rượu không no.

Viết phản ứng cộng dung dịch Br2, phản ứng trùng hợp của metylmetacrylat.

Viết phản ứng tráng gương, phản ứng khử Cu(OH)2 của metylfomiat.

 

Hoạt động 4

- GV?: Em hãy cho biết phương pháp chung để điều chế este ?

- GV giới thiệu phương pháp riêng để điều chế este của các ancol không bền.

- Gv trình chiếu cho học sinh quan sát cơ chế của phản ứng este hóa giữa axit axetic và ancol etylic

 

Hoạt động 5:

- HS tìm hiểu SGK để biết một số ứng dụng của este.

- GV?: Những ứng dụng của este được dựa trên những tính chất nào của este ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - Khái niệm, danh pháp

1. Cấu tạo phân tử:

Tổng quát:

Khi thay thế nhóm OH ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR’ thì được este.

* CTCT của este đơn chức: Este tạo bởi axit và rượu đều đơn chức, mạch hở có CTCT:

(R,R/ là gốc hydrocacbon, R có thể là H)                                

CTPT: CnH2n-2kO2 hoặc CxHyO2

* CTCT chung của este no đơn chức:

 - CnH2n+1COOCmH2m+1 (n ≥ 0, m ≥ 1)

 - CxH2xO2 (x ≥ 2)

2. Tên gọi: Tên gốc hiđrocacbon của ancol + tên gốc axit.

- Tên gốc axit: Xuất phát từ tên của axit tương ứng, thay đuôi ic → at.

Thí dụ:

CH3COOCH2CH2CH3      propyl axetat

HCOOCH3                        metyl fomat

CH3-COO-C2H5                  etylaxetat

H-COO-CH3                       metylfomat

CH2=C(CH3)-COO-CH3    metylmetacrylat

CH3-COO-CH=CH2           vinylaxetat

C6H5COO-CH3                   metylbenzoat

 

II - Tính chất vật lí

- Các este là chất lỏng hoặc chất rắn trong điều kiện thường, hầu như không tan trong nước.

- Có nhiệt độ sôi thấp hơn hẳn so với các axit đồng phân hoặc các ancol có cùng khối lượng mol phân tử hoặc có cùng số nguyên tử cacbon.

Nguyên nhân: Do giữa các phân tử este không tạo được liên kết hiđro với nhau và liên kết hiđro giữa các phân tử este với nước rất kém.

- Các este thường có mùi đặc trưng: isoamyl axetat có mùi chuối chín, etyl butirat và etyl propionat có mùi dứa; geranyl axetat có mùi hoa hồng…

 

III. Tính chất hoá học

1. Phản ứng ở nhóm chức

a. Thuỷ phân trong môi trường axit

* Đặc điểm của phản ứng: Thuận nghịch và xảy ra chậm, vì axit và rượu có thể phản ứng tạo lại este.

b. Thuỷ phân trong môi trường bazơ (Phản ứng xà phòng hoá)

* Đặc điểm của phản ứng: Phản ứng chỉ xảy ra 1 chiều, vì không còn axit để phản ứng tạo lại este.

* Lưu ý: Một số este có phản ứng thuỷ phân đặc biệt hơn:

Từ este chứa gốc rượu không no tạo ra andehit, xeton. Vd:

CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa+ CH3CHO

Từ este chứa gốc phenol tạo ra 2 muối. Vd:

CH3COOC6H5 + 2NaOH → CH3COONa + C6H5ONa + H2O

- Este không no có phản ứng cộng (với H2, X2, HX), trùng hợp:

CH3[CH2]7 CH=CH[CH2]7 COOCH3 + H2 → CH3[CH2]16 COOCH3                                                             

- Este của axit fomic có phản ứng tráng gương, phản ứng khử Cu(OH)2 tạo kết tủa đỏ gạch.

Vd: H-COO-R + 2AgNO3 + 2NH3 + H2O → HO-COO-R +2Ag¯ +  2NH4NO3

 

IV. Điều chế

1. Phương pháp chung: Bằng phản ứng este hoá giữa axit cacboxylic và ancol.

2. Phương pháp riêng: Điều chế este của anol không bền bằng phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol tương ứng.

 

V. Ứng dụng

- Dùng làm dung môi để tách, chiết chất hữu cơ (etyl axetat), pha sơn (butyl axetat),...

- Một số polime của este được dùng để sản xuất chất dẻo như poli(vinyl axetat), poli (metyl metacrylat),.. hoặc dùng làm keo dán.

- Một số este có mùi thơm, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm (benzyl fomat, etyl fomat,..), mĩ phẩm (linalyl axetat, geranyl axetat,…),…

Trên đây chỉ trích một phần nội dung trong Giáo án Hóa 12 Bài 1: Este. Để xem toàn bộ nội dung giáo án, các quý Thầy Cô vui lòng đăng nhập vào trang elib.vn để tải về máy tính.

Để thiết kế bài giảng đầy đủ, chi tiết hơn Thầy cô có thể tìm kiếm thông tin trong:

>> elib.vn cũng xin giới thiệu giáo án hay là bài 2: Lipit để phục vụ cho việc soạn bài trong tiết học tiếp theo. 

Mong rằng đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp cho Thầy cô có thêm ý tưởng để hoàn thiện bài giảng của mình tốt nhất!

Đồng bộ tài khoản