Giáo án Hóa học 8 bài 31: Tính chất - Ứng dụng của hiđro

Chia sẻ: Trần Thị Hà | Ngày: | 7 giáo án

0
3.757
lượt xem
45
download
Xem 7 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THCS để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Hóa học 8 bài 31: Tính chất - Ứng dụng của hiđro

Mô tả BST Giáo án Hóa học 8 bài 31

Làm sao để truyền đạt được kiến thức giúp học sinh hiểu được nội dung của bài là vấn đề đặt ra với các giáo viên. Hiểu được khó khăn đó, chúng tôi xin giới thiệu Bộ sưu tập Giáo án Hóa học 8 bài 31: Tính chất - Ứng dụng của hiđro với đầy đủ nội dung rõ ràng, dễ hiểu nhằm giúp quý thầy cô có thêm những tư liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy. Qua bộ sưu tập này, các thầy cô sẽ giúp học sinh hiểu được Hiđrô là một chất khí nhẹ nhất trong tất cả các khí, có tính khử. Đồng thời, nắm được khí H2 tác dụng với oxi ở dạng điều chế và hợp chất; biết được hỗn hợp giữa khí O2 và H2 là hỗn hợp nổ để vận dụng hợp lý. Thư viện eLib rất mong bộ sưu tập này sẽ hữu ích cho việc soạn giảng của các thầy cô giáo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Hóa học 8 bài 31

GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8


BÀI 31 : TÍNH CHẤT ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO ( Tiết 1 )
A) Mục tiêu .
1. Kiến thức : - Biết hiđro là chất khí nhẹ nhất trong các khí.

- Biết và hiểu hiđro có tính khử , hỗn hợp khí hiđro gây ra phản ứng nổ.

2. Kỹ năng : - Biết cách đốt cháy khí hiđro trong không khí và trong lọ chứa khí
oxi , thực hiện các biện pháp an toàn khi làm thí nghiệm .

3. Thái độ : - Nghiêm túc , hăng say xây dựng bài , có tinh thần tập thể cao .
B) Trọng tâm : - Tác dụng với khí oxi .
C) Chuẩn bị :
1. Giáo viên : Soạn bài , chuẩn bị đồ dùng học tập .
- Dụng cụ : Bộ điều chế khí hiđro , lọ thuỷ tinh , ống dẫn khí , lọ thu ỷ tinh
chứa khí oxi .
- Hoá chất : dung dịch HCl loãng , Zn dạng viên , ống nghi ệm ch ứa sẵn khí
hiđro .
2. Học sinh : Nghiên cứu trước bài , chuẩn bị các dụng cụ hóa chất cùng với
giáo viên trước buổi học .

* Phương pháp : Sử dụng phương pháp thực hành thí nghiệm , phương pháp
đàm thoại nêu vấn đề , kết hợp với phương pháp thuyết trình .

D) Tiến trình dạy học .
I) Ổn định tổ chức lớp : Kiêm tra sĩ số + ôn đinh tổ chức lớp hoc . ( 3 phut )
̉ ̉ ̣ ̣ ́
II) Nêu vấn đề bài mới : ( 2 phút ) Theo em trong đời sống và trong công nghiệp
, khí Hiđro có những ứng dụng gì ? vậy tính chất khí Hiđro như thế nào ?
III) Các hoạt động học tập .
Hoạt động I : Nghiên cứu tính chất vật lí của khí Hiđro . ( 6 phút)


Hoạt động của giao viên
́ Hoạt động của học sinh
- Cho học sinh quan sát lọ đựng - Quan sát và làm thí nghiệm .
GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8


khí hiđro, nhận xét trạng thái , Quan sát và nhận xét:
màu sắc của hiđro .
+ Quả bóng bay chứa khí hiđro đã
buộc chặt miệng , khi thả thì quả + Khí hiđro là chất khí không màu , không
bóng bay bay lên . mùi , không vị …
Điều đó chứng tỏ điều gì ? Điều đó chứng tỏ khí hiđro nhẹ hơn không
- Cho học sinh trả lời câu hỏi khí.
trong sgk. - Cho học sinh nhận d
H2 / kk = 2 / 29 .
xét, đánh giá .
- Nghiên cứu sgk trả lời câu hỏi .
Khí hiđro nhẹ hơn không khí bằng 2/29 lần .
Kết luận như sgk . Khí hiđro ít tan trong nước.*) Tiểu kết : - Tính chất vật lí của khí Hiđro .

+ Khí hiđro là chất khí không màu , không mùi , không vị , nhẹ nhất trong tất cả
các chất khí , tan rất ít trong nước .

Hoạt động II : Nghiên cứu thí nghiệm của khí hiđro tác dụng với khí oxi .
(18 phút).


Hoạt động của giao viên
́ Hoạt động của học sinh
- Biểu diễn thí nghiệm về phản - Thí nghiệm:
ứng của khí hiđro với oxi không + Quan sát thí nghiệm của khí hiđro với oxi
khí và với oxi trong lọ chứa oxi không khí và oxi trong lọ chứa oxi .
cho học sinh quan sát .
+ Em hãy nhận xét về sản phẩm
tạo ra trong quá trình phản ứng ? + Nhận xét hiện tượng xảy ra và viết
phương trình hoá học .
+) Đốt khí hiđro trong không khí : Phản ứng
cháy toả nhiệt , sáng màu trắng xanh , úp
ống nghiệm lên trên ngọn lửa đang cháy ta
thấy có những giọt nước bám trên thành
GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8


bình . +)
Khi đốt cháy khí hiđro trong lọ chứa oxi ta
- Cho học sinh nhận xét , đánh giá thấy khí hiđro cháy mạnh hơn , ta còn nghe
. thấy tiếng xì xì phát ra trong quá trình phản
ứng , đồng thời có những giọt nước bám
vào thành bình . Sản phẩm
tạo ra ở cả 2 thí nghiệm là nước PTHH
0

: 2H2 + O2 t
→ 2H2O


*) Tiểu kết : - Khí hiđro tác dụng với khí oxi .
+ Khí H2 tác dụng với khí O2 trong điều kiện có nhiệt độ thích hợp , tạo ra sản
phẩm là nước .
0

Phương trình hóa học : 2H2 + O2 t
→ 2H2O .

( Lưu ý : Hỗn hợp sẽ gây ra hiện tượng nổ mạnh , thể tích khí H2 tác dụng với
thể tích khí O2 theo tỉ lệ 2 : 1 ) .
Hoạt động III : Trả lời câu hỏi . ( 8 phút)


Hoạt động của giao viên
́ Hoạt động của học sinh
- Làm thí nghiệm phản ứng nổ cho - Nghiên cứu thí nghiệm và trả lời câu hỏi
học sinh quan sát . trong sgk .
+ Nhận xét hiện tượng và trả lời + Hiện tượng : Khi cho hỗn hợp trong ống
câu hỏi trong sgk . nghiệm vào gần ngọn lửa thì hỗn hợp nổ
+ Tại sao hỗn hợp lại nổ mạnh ? mạnh . + Khi hỗn hợp phản
Cho học sinh nhận xét , đánh giá . ứng toả nhiều nhiệt làm cho thể tích của
- Giáo viên nhận xét, đánh giá , bổ hơi nước tăng đột ngột gây chấn động đến
sung cho đúng. lớp không khí bên ngoài và gây tiếng nổ.


* Kêt luân : - Giao viên hệ thông lai nội dung kiến thức chinh cân linh hôi .
́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̃ ̣

IV) Cũng cố : ( 4 phút ) - Giáo viên cho học sinh làm bài tập sau .

+ Tính số gam nước thu được , khi cho 8,4 lít khí Hiđro tác dụng với 2,8 lít khí
oxi ( các thể tích đo ở đktc ) .
GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8


- Hướng cũng cố bài .
0

Theo bài ra ta có phương trình hóa hoc : 2H2 + O2 t
→ 2H2O

Số mol của khí H2 = 8,4 / 22,4 = 0,375 ( mol ) , Số mol của khí O2 = 2,8 / 22,4 =
0,125 ( mol )

Khối lượng của khí H2 = 0,375*2 = 0,75 ( gam ) .
Khối lượng của khí O2 = 0,125* 4 = 4,75 ( gam ) .

V) Dặn dò : ( 4 phút ) - Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà , nghiên cứu kỹ lại
bài .

- Nghiên cứu phần còn lại của bài "Tính chất ứng dụng của hiđro ". Nghiên cứu
bài mới và nêu tính chất của hiđro, hiđro có những ưng dụng gì trong đời sống ?
GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8


BÀI 31 : TÍNH CHẤT ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO ( Tiết 2 )
A) Mục tiêu .

1. Kiến thức : - HS biết hiđro có tính khử , có thể tác dụng với nhiều hợp chất.

2. Kỹ năng : HS biết cách làm thí nghiệm thử tính chất của khí hiđro v ới
đồng(II)oxit.
3. Thái độ : Nghiêm túc, hăng say xây dựng bài, có tinh thần tập thể cao.
B) Trọng tâm : - Tác dụng với Đồng II oxit .
C) Chuẩn bị :
1. Giáo viên : Soạn bài, chuẩn bị đồ dùng học tập.
- Dụng cụ : ống nghiệm , ống dẫn khí , bộ điều chế khí hiđro , đèn cồn , diêm .
- Hoá chất : CuO, dung dịch HCl , Zn viên .
2. Học sinh : Nghiên cứu trước bài .
* Phương pháp : Sử dụng phương pháp thực hành thí nghiệm , phương pháp
đàm thoại nêu vấn đề .

D) Tiến trình dạy học .
I) Ổn định tổ chức lớp : Kiêm tra sĩ số + ôn đinh tổ chức lớp hoc . ( 3 phut )
̉ ̉ ̣ ̣ ́
II) Kiểm tra bài cũ : ( 5 phút ) Em hãy nêu tính chất vật lí và tính chất hoá hoc
của hiđro với khí oxi, và viết phương trình hoá học ?

III) Nêu vấn đề bài mới: ( 2 phút ) Theo em khí hiđro có thể tác dụng với hợp
chất được không ?
IV) Các hoạt động học tập .
Hoạt động I : Nghiên cứu tác dụng của đồng(II)oxit với khí hiđro . ( 16
phút)


Hoạt động của giao viên
́ Hoạt động của học sinh

- Biểu diễn thí nghiệm của khí - Quan sát thí nghiệm.
hiđro với CuO cho học sinh quan
sát . + Yêu cầu học
GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8


sinh nêu mục tiêu của thí nghiệm , + Nêu mục tiêu của thí nghiệm , nêu các
các bộ phận chính của thí nghiệm , bộ phận chính trong thí nghiệm .
màu sắc , trạng thái của hoá chất .
TN:
+ Lấy một ống nghiệm khô cho vào - Quan sát , nhận xét:
đáy ống nghiệm một ít bột CuO , + Khi chưa đun nóng : Không có hiện
đặt nằm ngang ống nghiệm miệng tượng gì , chứng tỏ không phản ứng .
ống hơi trúc xuống , dàn đều bột
CuO màu đen ở đáy ống nghiệm ,
cho khí hiđro đi qua CuO khi chưa
đun nóng .
+ Nung nóng bột trong ống
nghiệm , đưa ống dẫn
khí hiđro vào sát đáy ống nghiệm ,
nơi có bột CuO nung nóng , + Khi đun nóng : Sau một thời gian thấy
bột màu đen chuyển thành màu đỏ gạch ,
dựa vào các hiện tượng trong phản đồng thời có hơi nước bám ở sung quanh
ứng em hãy dự đoán các sản phẩm thành ống nghiệm , bột màu đỏ gạch là
sinh ra trong phản ứng và viết Cu , hơi nước chứng tỏ có nước thoát ra
phương trình hoá học biểu diễn trong quá trình phản ứng .
phản ứng xảy ra ? 0

- PTHH : CuO + H2 → Cu + H2O
t

Trong phản ứng trên khí hiđro đã
chiếm oxi của CuO nên nó có tính
khử , không những phản ứng với
CuO mà nó còn phản ứng với nhiều
oxit kim loại khác.
+ Vậy thông qua thí nghiệm em có
kết luận gì về tính khử của hiđro
với oxit kim loại ?
- Cho học sinh nhận xét , đánh giá .
- Kết luận như sgk .
- Nghiên cứu sgk trả lời câu hỏi .
Kết luận : Như sgk .
GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8


*) Tiểu kết : - Tác dụng của đồng(II)oxit với khí hiđro .
+ Khi đun nóng ( to = 400oC ) : Sau một thời gian thấy bột màu đen chuyển thành
màu đỏ gạch , đồng thời có hơi nước bám ở sung quanh thành ống nghiệm .
Bột màu đỏ gạch là Cu , hơi nước chứng tỏ có nước thoát ra trong quá trình
phản ứng . - PTHH :
0

CuO + H2 → Cu + H2O
tHoạt động II : Nghiên cứu ứng dụng của khí hiđro - Luyện tập . (11 phút).


Hoạt động của giao viên
́ Hoạt động của học sinh

- Cho học sinh nghiên cứu sgk h 5.3 - Hoạt động cá nhân nêu ứng dụng .
+ Nêu ứng dụng của khí hiđro. + Dùng làm nhiên liệu cho động cơ ôtô ,
tên lửa , dùng cho đèn xì hiđro- oxi để hàn ,
cắt kim loại . Dùng làm nguyên liệu cho
tổng hợp NH3 , axit và nhiều hợp chất hữu
cơ khác . Dùng
làm chất khử để điều chế một số kim loại
- Cho học sinh nhận xét , đánh giá . từ oxit của chúng .
Dùng làm khinh khí cầu, bóng thám không .
Hoạt động nhóm làm bài tập 3. a. ....nhẹ
- Cho học sinh hoạt động nhóm làm nhất.. .....tính khử.. b......tính
bài tập 3 sgk . khử.... ....chiếm oxi.. .....oxi
hoá..... ....nhường oxi..
Cho các nhóm nhân xét , đánh giá .
Giáo viên nhận xét hoạt động của
các nhóm , đánh giá , cho điểm .

* Kêt luân : - Giao viên hệ thông lai nội dung kiến thức chinh cân linh hôi .
́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̃ ̣

V) Cũng cố T2 : ( 3 phút ) - Giáo viên cho học sinh làm bài tập sgk .

Viết phương trình hóa học của các phản ứng Hiđro khử các oxit sau .

a) Sắt III oxit . b) Th ủy ngân II oxit . c) Chi II
oxit .
GIÁO ÁN MÔN HÓA HỌC 8


- Hướng cũng cố bài .

Phương trình hóa học của các phản ứng Hiđro khử các oxit sau .
0

Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O ( 1 ) .
t
a) Sắt III oxit :
0

b) Thủy ngân II oxit : HgO + H2 → Hg + H2O
t
(2).
0

PbO + H2 → Pb + H2O
t
c) Chi II oxit : (3).

*) Kiểm tra đánh giá : ( 2 phút ) - Giáo viên sử dụng câu hỏi trắc
nghiệm .
0

+ Trong phản ứng sau : CuO + H2 → Cu + H2O . những chất nào là chất
t


khử ?

a) H2 . b) CuO . c) Cu . d)
H2O .

Đáp án : a

VI) Dặn dò : ( 3 phút ) - Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà , nghiên cứu kỹ l ại
bài .

- Bài tập : Làm bài tập 1, 2, 4, 5 / 109.

- Hướng dẫn bài tập 6* :
0

PTHH : 2H2 + O2 → 2H2O
t
Theo phương trình ta có : V khí H2 gấp 2 lần V khí O2, từ bài toán ta thấy thể
tích của khí hiđro còn dư sau phản ứng.

Số mol của khí Oxi là : 2,8 / 22,4 = 0,125 (mol).

Theo PTHH : nH2O = 2* nO2 = 0,25 (mol).
Suy ra mH2O = 0,25 * 18 = 4,5 (gam).

- Nghiên cứu trước bài " Phản ứng oxi hoá - khử ".
Em hãy nghiên cứu bài mới và cho biết phản ứng oxi hoá - khử là gì ?
Đồng bộ tài khoản