Giáo án Lịch sử 10 bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (Từ thế kỷ X đến thế kỷ XV)

Chia sẻ: Trần Thị Thúy Nhiên | Ngày: | 4 giáo án

0
2.641
lượt xem
31
download
Xem 4 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Lịch sử 10 bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (Từ thế kỷ X đến thế kỷ XV)

Mô tả BST Giáo án Lịch sử 10 bài 17

Thư viện eLib đã tổng hợp nhiều giáo án thành Bộ sưu tập Giáo án Lịch sử 10 bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (Từ thế kỷ X đến thế kỷ XV) giúp quý thầy cô thuận tiện cho việc biên soạn. Với nội dung bám sát vào chương trình trong sách giáo khoa của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, giáo viên dễ dàng truyền đạt kiến thức cho các em học sinh, giúp các em hiểu quá trình xây dựng và hoàn chỉnh nhà nước phong kiến Việt Nam diễn ra trong một thời gian lâu dài trên một lãnh thổ thống nhất. Mời quý thầy cô tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Lịch sử 10 bài 17

A. MỤC TIÊU BÀI QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN (TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XV)

1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:
- Quá trình xây dựng và hoàn chỉnh nhà nước phong kiến Việt Nam diễn ra trong một thời gian lâu dài trên một lãnh thổ thống nhất.
- Nhà nước phong kiến Việt Nam được tổ chức chặt chẽ theo chế độ quân chủ trung ương tập quyền, có luật pháp, quân đội và các chính sách đối nội, đối ngoại đầy đủ, tự chủ, độc lập.
- Trên bước đường phát triển, mặc dầu tính giai cấp ngày càng gia tăng, nhà nước phong kiến Việt Nam vẫn giữ được mối liên hệ gần gũi với nhân dân.
2. Tư tưởng, tình cảm:
- Bồi dưỡng ý thức độc lập dân tộc, bảo vệ sự thống nhất nước nhà.
- Bồi dưỡng niềm tự hào dân tộc.
3. Về kỹ năng: Rèn luyện cho học sinh kỹ năng phân tích, so sánh.

B. ĐỒ DÙNG DẠY & HỌC

1. Giáo viên:
- Lược đồ Việt Nam thời Lý, Trần, Lê.
- Bản đồ hành chính Việt Nam.
- Tranh ảnh Văn Miếu, nhà bia.
- Một sồ tư liệu về các nhà nước thời Lý, Trần, Lê sơ.
2. Học sinh:
- Sưu tập những tư liệu, tranh ảnh về thời kỳ này.
- Đọc trước bài và thử trả lời các câu hỏi trong SGK.

C. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC BÀI QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN (TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XV)

I. Ổn định lớp và kiểm tra bài cũ :
1. Nêu những sự kiện chứng tỏ tính liên tục và rộng lớn của phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta thời Bắc thuộc ?
2. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 938 ?
II. Giảng bài mới :
1. Mở bài : Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã mở đầu thời đại phong kiến độc lập của dân tộc Việt Nam. Nhà nước quân chủ chuyên chế được thành lập và từng bước phát triển đến đỉnh cao ở thế kỷ XV trên một lãnh thổ thống nhất.
2. Hoạt động dạy và học :
I. Bước đầu xây dựng nhà nước độc lập ở thế kỷ X
- Năm 939, Ngô Quyền xưng vương, thành lập chính quyền mới, đóng đô ở Cổ Loa. Từ năm 944 nhà Ngô suy vong, đất nước rơi vào “loạn 12 sứ quân”.
- Đinh Bộ Lĩnh dẹp “loạn 12 sứ quân”, lên ngôi hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư (Ninh Bình).
- Nhà Đinh và Tiền Lê xây dựng nhà nước quân chủ sơ khai gồm 3 ban: văn, võ và tăng ban, chia nước thành 10 đạo, tổ chức quân đội theo kiểu “ngụ binh ư nông”.
II. Phát triển và hoàn chỉnh nhà nước phong kiến ở các thế kỷ XI – XV.
1. Tổ chức bộ máy nhà nước:
- 1010, Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước.
- 1054, Lý Thánh Tông đổi tên nước là Đại Việt.
- Thế kỷ XI – XV, qua các triều đại Lý, Trần, Hồ, Lê, chính quyền TW tổ chức ngày càng chặt chẽ.
- Địa phương: chia nước thành 13 đạo thừa tuyên, mỗi đạo có 3 ti trông coi các mặt dân sự, quân sự, an ninh -> phủ -> huyện -> châu -> xã.
-> Về giáo dục
+ Thời Lý-Trần: tuyển cử -> thi cử.
+ Thời Lê: tuyển chọn quan lại bằng thi cử.
2. Luật pháp và quân đội
Luật pháp
- 1042, vua Lý Thái Tông ban hành bộ Hình thư, bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta.
- Thời Trần có bộ Hình luật.
- Thời Lê, bộ luật đầy đủ được ban hành là “Quốc triều hình luật” (luật Hồng Đức).
Quân đội: tổ chức quy củ gồm cấm quân và quân chính quy, được tuyển theo chế độ: “ngụ binh ư nông”, trang bị vũ khí đầy đủ.
3. Hoạt động đối nội, đối ngoại:
Đối nội: chú trọng bảo vệ an ninh đất nước, chăm lo đời sống nhân dân, đoàn kết với các dân tộc ít người.
b. Đối ngoại: hòa hiếu với các triều đại phương Bắc nhưng luôn giữ vững tư thế của một quốc gia tự chủ. Quan hệ thân thiện với Lào, Champa, Chân Lạp.
3. Kết luận: Qua năm thế kỷ, nhà nước Đại Việt dần hoàn chỉnh về thiết chế bộ máy nhà nước, tổ chức hành chính, luật pháp, quân đội và đạt đến đỉnh cao vào thời Lê. Nhà nước phong kiến Việt Nam từ thời Ngô đến thời Lê sơ luôn giữ vững tư thế độc lập tự chủ của mình và đoàn kết được với các dân tộc ít người trong nước.

D. CỦNG CỐ BÀI QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN (TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XV)

- Vẽ sơ đồ nhà nước thời Lý Trần và thời Lê Thánh Tông, qua đó đánh giá cuộc cải cách hành chính của Lê Thánh Tông.

E. DẶN DÒ

- Học ba câu hỏi trong sách giáo khoa, trang 90.
- Đọc trước SGK bài 18: “Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X đến XV”.
- Sưu tập tư liệu thơ ca, tranh ảnh liên quan đến bài giảng.

Đồng bộ tài khoản