Giáo án Lịch sử 10 bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII

Chia sẻ: Hồ Viễn Quang | Ngày: | 4 giáo án

0
5.587
lượt xem
121
download
Xem 4 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Lịch sử 10 bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII

Mô tả BST Giáo án Lịch sử 10 bài 31

Thư viện eLib đã tổng hợp các Giáo án Lịch sử 10 bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII để giúp quý thầy cô có thêm tài liệu tham khảo và cung cấp kiến thức giúp học sinh biết cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII là một cuộc cách mạng tư sản điển hình nhất thời kì lịch sử thế giới cận đại. Mời quý thầy cô tham khảo để soạn cho mình một giáo án giảng dạy tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Lịch sử 10 bài 31

A. MỤC TIÊU BÀI CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII

1. Kiến thức: Giúp học sinh nắm vững những kiến thức cơ bản sau:
Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII là một cuộc cách mạng xã hội sâu rộng. Nó đã tiêu diệt chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển ở Pháp, góp phần đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống phong kiến ở châu Âu.
- Quần chúng nhân dân là động lực chủ yếu thúc đẩy cách mạng tiến lên.
- Những hạn chế của cách mạng tư sản: chỉ thay đổi hình thức bóc lột phong kiến bằng sự bóc lột TBCN, không xóa bỏ triệt để mọi hình thức người bóc lột người.
2. Tư tưởng, tình cảm:
- Biết trân trọng những quan điểm tiến bộ của triết học khai sáng trong cuộc tấn công vào thành trì của chế độ phong kiến, dọn đường cho cách mạng xã hội bùng nổ.
- Vai trò của quần chúng nhân dân trong cách mạng.
3. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng phân tích sự kiện và kỹ năng sử dụng bản đồ.

B. ĐỒ DÙNG DẠY & HỌC

1. Giáo viên:
- Bản đồ nước Pháp cuối thế kỷ XVIII
- Sơ đồ tiến trình cách mạng
- Tư liệu, tranh ảnh có liên quan
2. Học sinh:
- Đọc trước SGK, chú ý thử trả lời các câu hỏi, sưu tập tư liệu liên quan đến bài giảng.

C. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH BÀI CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII

I. Ổn định lớp và kiểm tra bài cũ:
1. Hãy trình bày diễn biến chính của Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
2. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập.
II. Giảng bài mới:
1. Mở bài: GV giới thiệu khái quát về tình hình nước Pháp trước cánh mạng.
2. Các bước thực hiện bài học:
I.Nước Pháp trước cách mạng
1.Tình hình kinh tế xã hội
Kinh tế
- Nông nghiệp: Cuối thế kỷ XVIII nông nghiệp Pháp lạc hậu, công cụ thô sơ, bị phong kiến cản trở, nông dân bị lãnh chúa và giáo hội bóc lột nặng nề.
- Công thương nghiệp phát triển, máy móc được sử dụng ngày càng nhiều, công nhân đông và sống tập trung…
Chính trị - Xã hội
- Pháp là nước quân chủ chuyên chế do Louis XVI cai trị độc đoán.
- XH chia làm 3 đẳng cấp: Tăng Lữ, Quý tộc và Đẳng cấp thứ 3 (TS, nd, bình dân thành thị)
=> Xã hội Pháp mâu thuẫn gay gắt. (đẳng cấp 3 >< với 2 đẳng cấp trên)
2. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng
Nhiều luồng tư tưởng mới chống lại những quan niệm lại hậu trong xã hội... được gọi là trào lưu “triết học ánh sáng”. Tư tưởng này đã dọn đường cho cách mạng bùng nổ. Tiêu biểu là Montesquieu, Voltaire, Rousseau...
II. Tiến trình của cách mạng
1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến
- Nguyên nhân: Ngày 5-5-1789 Louis XVI triệu tập hội nghị 3 đẳng cấp để bàn về vấn đề tài chính nhưng đẳng cấp 3 không đồng ý.
- Diễn biến: ngày 14-7-1789 quần chúng kéo đến phá ngục Basti, mở đầu cho cách mạng Pháp.
- Kết quả: Đại tư sản tài chính lên nắm quyền thiết lập nền quân chủ lập hiến.
+ 8/1789 thông qua tuyên ngôn Nhân quyền và dân quyền và ban hành nhiều chính sách khuyến khích công thương nghiệp phát triển.
+ 9/1791 thông qua hiến pháp
- Vua, Tăng Lữ, Quí Tộc cầu viện Áo-Phổ, quần chúng nhân dân tiếp tục đấu tranh.
2. Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hoà được thành lập
- 8/1782, Vua và hoàng hậu bị bắt.
- 21/9/1792 nền cộng hòa thứ nhất được thiết lập (của phái Girondins) -> chế độ phong kiến sụp đổ.
- 21/1/1793, vua Louis XVI bị xử tử.
- Đầu năm 1793 nước Pháp đứng trước nhiều khó khăn (thù trong, giặc ngoài).
- Tháng 5/1793 phái Girondins bị lật đổ, chính quyền về tay phái Jacobins.
3. Nền chuyên chính Jacobin - đỉnh cao của cách mạng
- Sau khi lên nắm quyền, phái Jacobins đưa ra nhiều chính sách kịp thời, hiệu quả cho nhân dân:
+ Giải quyết ruộng đất và tiền lương.
+ Thông qua hiến pháp mới, mở rộng tự do, dân chủ, xoá nạn đầu cơ tích trữ.
+ Ban hành lệnh tổng động viên, xoá bỏ các nghĩa vụ phong kiến…
-> Cách mạng đạt đến đỉnh cao.
- Do mâu thuẫn nộ bộ nên phái Jacobin suy yếu.
- Ngày 27/7/1794 phái Jacobins bị lật đổ, cách mạng đi đến thoái trào.
4. Thời kỳ thoái trào
- Từ 1794 – 1799: còn gọi là thời kỳ Đốc chính, mọi thành quả cách mạng bị thủ tiêu, nước Pháp mất ổn định.
- 1804, Na-pô-lê-ông lên ngôi hoàng đế, chế độ phong kiến được phục hồi.
=> Cách mạng chấm dứt, nước Pháp sang thời kỳ lịch sử mới.
3. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Pháp cuối thế kỷ XVIII
- Hoàn thành nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản: lật đổ phong kiến, giải quyết ruộng đất cho nông dân, tạo điều kiện cho CNTB phát triển.
- Giai cấp tư sản lãnh đạo, nhưng quần chúng quyết định tiến trình của cách mạng.
- Mở ra thời đại thắng lợi và củng cố quyền thống trị của giai cấp tư sản trên phạm vi thế giới.

D. CỦNG CỐ BÀI CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII 

1. Cách mạng tư sản Pháp nổ ra trong hoàn cảnh nào ?
2. Tại sao nói thời kỳ chuyên chính Jacobins là đỉnh cao của cách mạng Pháp 1789?
3. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp ?
4. Tại sao nói quần chúng nhân dân Pháp có vai trò chính trong việc đưa cách mạng pháp lên đến đỉnh cao ?

E. DẶN DÒ

- Học ba câu hỏi trong sách giáo khoa, trang 158.
- Đọc trước SGK bài 32 : “ Cách mạng công nghiệp thế kỷ XIX ở châu Âu”
- Sưu tập tư liệu, tranh ảnh liên quan đến bài học mới.

Đồng bộ tài khoản