Giáo án Lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Chia sẻ: Nguyễn Thị Mỹ Ngọc | Ngày: | 4 giáo án

0
1.021
lượt xem
25
download
Xem 4 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Mô tả BST Giáo án Lịch sử 10 bài 37

Nhằm hỗ trợ các giáo viên có nguồn tư liệu tham khảo để soạn giáo án giảng dạy hay, chúng tôi tuyển chọn các Giáo án Lịch sử 10 bài 37: Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học để qúy thầy cô tham khảo. Các giáo án soạn theo chuẩn kỹ năng, kiến thức theo quy định của Bộ GD và nội dung chi tiết giúp các em học sinh hiểu công lao của Mác và Ăng-ghen những nhà sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học đối với sự nghiệp Cách mạng của giai cấp công nhân. Hy vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Lịch sử 10 bài 37

A. MỤC TIÊU BÀI MARX VÀ ĂNG-GHEN. SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

1. Kiến thức:
- Thấy được công lao to lớn của những nhà sáng lập ra CNXH khoa học đối với sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân .
- Sự ra đời của tổ chức “ Đồng minh những người cộng sản”, những luận điểm quan trọng của “ Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” và ý nghĩa của văn kiện này.
- Các khái niệm: cương lĩnh, Tuyên ngôn, cộng sản, vô sản…
2. Tư tưởng, tình cảm: Giáo dục cho học sinh lòng tin vào chủ nghĩa Mác, lòng biết ơn đối với những ngưới sáng lập ra CNXH khoa học
3. Kỹ năng: Phân biệt sự khác nhau giữa các khái niệm: phong trào công nhân, phong trào cộng sản, CNXH không tưởng, CNXH khoa học.

B. ĐỒ DÙNG DẠY & HỌC

1. Giáo viên:
- Giáo trình lịch sử thế giới Cận đại, ĐHSP, 2003
- Chân dung, tiểu sử của Marx và Engels.
- Tư liệu viết về tình bạn vĩ đại và cảm động của Marx và Engels
2. Học sinh:
- Đọc trước SGK, chú ý thử trả lời các câu hỏi trong SGK, sưu tập tư liệu liên quan đến bài giảng.

C. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC BÀI MARX VÀ ĂNG-GHEN. SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

I. Ổn định lớp và kiểm tra bài cũ:
1. Giai cấp vô sản công nghiệp ra đời khi nào?
2. Qua những cuộc khởi nghĩa của công nhân ở Anh, Pháp, Đức vào nửa đầu thế kỷ XIX, hãy chứng minh giai cấp công nhân đã trở thành một lực lượng chính trị độc lập.
3. Trình bày những mặt tích cực và hạn chế của CNXH không tưởng.
II. Giảng bài mới:
1. Mở bài: Phong trào công nhân châu Âu những năm 30 – 40 của thế kỷ XIX đánh dấu thời kỳ đấu tranh mang tính độc lập của công nhân nhưng cuối cùng đều thất bại vì chưa có một đường lối đấu tranh khoa học và chính xác, chưa có một tổ chức lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt. CNXH không tưởng không khắc phục được những hạn chế này. Trong bối cảnh đó, CNXH khoa học do Marx và Engels sáng lập, đã ra đời, đặt cơ sở lý luận cho việc giải quyết những yêu cầu của giai cấp công nhân.
2. Các bước thực hiện bài học:
1. Buổi đầu hoạt động cách mạng của K. Marx & F. Engels.
- K. Marx:
+ Sinh ngày 5/5/1818 trong một gia đình luật sư người Do Thái có tư tưởng tiến bộ. Năm 23 tuổi, ông đậu tiến sĩ với luận án xuất sắc.
+ Từ 1843 sang Pháp, Bỉ rồi Anh, tiếp xúc với các nhà cách mạng của phong trào công nhân, tham gia xuất bản tạp chí Biên niên Pháp – Đức.
- F. Engels: Sinh ngày 28 / 11/ 1820 trong một gia đình chủ xưởng. Năm 1842 sang ở Anh và viết tác phẩm “Tình cảnh giai cấp công nhân Anh”.
- Cơ sở tình bạn của Marx và Engels:
+ Cùng sinh ra ở Đức, có học vấn uyên bác, thông cảm với nỗi khổ của giai cấp vô sản, muốn giải phóng họ khỏi áp bức bóc lột.
+ Năm 1844, hai ông gặp nhau ở Paris, một tình bạn lớn nảy sinh.
+ Cả 2 đều nhận định: nếu được trang bị lý luận cách mạng đúng đắn thì giai cấp vô sản sẽ là giai cấp giải phóng loài người khỏi áp bức bóc lột.
+ Từ 1844 – 1847, hai ông từng bước xây dựng lý luận của chủ nghĩa Mác.
2. Tổ chức Đồng minh những người cộng sản và Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
- Tháng 6/1847, tổ chức Đồng minh những người cộng sản nhằm mục tiêu “… lật đổ giai cấp tư sản, xác định sự thống trị của vô sản, thủ tiêu xã hội tư sản cũ”.
- Tháng 2.1948 Marx và Engels soạn thảo cương lĩnh cho tổ chức Đồng minh (còn gọi là Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản)
- Tuyên ngôn gồm có Lời mở đầu và 4 chương với nội dung chủ yếu là: CNTB sẽ bị diệt vong, CNCS sẽ thắng lợi và người đảm nhận vai trò đó là giai cấp vô sản.
- Tuyên ngôn kết thúc bằng khẩu hiệu: “ Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại”.
- Ý nghĩa: là văn kiện có tính chất khoa học đầu tiên trang bị lý luận cách mạng cho giai cấp công nhân.

D. CỦNG CỐ BÀI MARX VÀ ĂNG-GHEN. SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

1. Vai trò của Marx và Engels trong việc thành lập Đồng minh những người cộng sản.
2. Nội dung cơ bản và ý nghịa lịch sử bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.

E. DẶN DÒ

- Học hai câu hỏi trong sách giáo khoa, trang 178
- Đọc trước SGK bài 38 : “ Quốc tế thứ nhất và Công xã Paris”
- Sưu tập tư liệu, tranh ảnh liên quan đến bài học mới.

Đồng bộ tài khoản