Giáo án Lịch sử 11 bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Chia sẻ: Hoàng Thị Trúc Phương | Ngày: | 4 giáo án

0
1.891
lượt xem
33
download
Xem 4 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Lịch sử 11 bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Mô tả BST Giáo án Lịch sử 11 bài 10

Đến với Thư viện eLib, quý thầy cô giáo sẽ tìm thấy những gì cần thiết cho bài soạn bộ môn mà mình đang đảm nhận. Các giáo án chất lượng được chúng tôi sưu tầm và tuyển chọn được tổng hợp trong bộ Giáo án Lịch sử 11 Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941). Giáo án này sẽ giúp em học sinh biết được chính sách kinh tế mới 1921 - 1925 được đề ra trong hoàn cảnh nào? Nội dung chủ yếu và tác động của chính sách này đối với nước Nga. Hi vọng, bộ giáo án này sẽ giúp các em học sinh dễ lĩnh hội kiến thức hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Lịch sử 11 bài 10

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 11

PHẦN HAI. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI

CHƯƠNG 1. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG

CNXH Ở LIÊN XÔ (1921-1941)

BÀI 10. LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 - 1941)

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

 • Sau khi học xong bài học, yêu cầu HS cần:
  • Thấy rõ tác dụng của chính sách kinh tế mới.
  • Nắm được những nội dung và thành tựu chủ yếu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô trong vòng 2 thập niên (1921 - 1941).

2. Tư tưởng

 • Giúp các em nhận thức được sức mạnh, tính ưu việt và những thành tựu vĩ đại của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.
 • Tránh tư tưởng phủ định lịch sử, phủ nhận những đóng góp to lớn của chủ nghĩa xã hội với tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại.

3. Kỹ năng

 • Rèn luyện năng tập hợp, phân tích tư liệu lịch sử, để hiểu bản chất của sự kiện lịch sử.
 • Tăng cường khả năng đối chiếu, so sánh các sự kiện lịch sử để hiểu rõ hơn đặc trưng lịch sử của từng sự kiện.

II. Chuẩn bị bài

 • Lược đồ Liên Xô năm 1940.
 • Một số tranh ảnh về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.
 • Tư liệu, mẩu chuyện lịch sử về công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô thời kỳ (1921 - 1941)

III. Tiến trình bài học

1. Kiểm tra bài cũ

 • Câu 1. Nội dung chính sách “cộng sản thời chiến” và ý nghĩa lịch sử của nó.
 • Câu 2. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga.

2. Dẫn dắt vào bài mới

 • Sau khi thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, nhân dân Xô viết bắt tay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đầy mới mẻ diễn ra ở Liên Xô như thế nào, chúng ta cùng nghiên cứu bài 10.

3. Tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp

Hoạt động của GV và HS

Kiến thức HS cần nắm

* Họat động 1: Cả lớp và cá nhân

- GV yêu cầu HS đọc SGK .

Hỏi: Tình hình nước Nga sau chiến tranh (năm 1921).

- HS theo dõi SGK, tóm tắt tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở Nga.

- GV chốt ý chính: ….

 

 

 

- GV yêu cầu HS đọc nội dung chunhs sách KT mới so sánh sự khác nhau cơ bản giữa chính sách kinh tế mới với chính sách cộng sản thời chiến theo mẫu:

 

Nội dung

 CSTC

KT mới (NEP)

CN

 

 

NN

 

 

TN, tiền tệ

 

 

- HS làm trên phiếu học tập, GV nào làm xong cho trình bày, GV nhận xét ,bổ sung , phân tích : Ưu điểm của c/s KTM so với CSTC

- Hỏi:  cho biết tác dụng ý nghĩa của chính sách kinh tế mới.

- HS theo dõi SGK, bảng so sánh phân tích của GV để suy nghĩ trả lời.

Þ Chính sách cộng sản thời chiến do nhà nước nắm độc quyền quản lý nền kinh tế quốc dân. Còn chính sách kinh tế mới thực chất là chuyển nền kinh tế do nhà nước độc quyền, sang nền kinh tế nhiều thành phần do nhà nước kiểm soát, khôi phục lại nền kinh tế hàng hóa.

- GV yêu cầu HS theo dõi bảng thống ke một số ngành kinh tế của nước Nga (1921 - 1923) cho nhận xét.

- HS theo dõi bảng thống kê và phát biểu nhận xét của mình.

* Họat động 2:Cả lớp và cá nhân

- GV yêu cầu HS theo SGK tự trả lời các câu hỏi sau : - HS tự tóm tắt vào vở.

- GV hỏi: LBXV được thành lập trong thời gian nào? Tại sao phải thành lập Liên bang ?

Việc thành lập liên bang có ý nghĩa gì?

(do có sự phát triển chênh lệch về nhiều mặt giữa các nước cộng hòa)

- Tư tưởng chỉ đạo của LN trong việc thành lập LBXV là gì?

- bình đẳng về mọi mặt, quyền dân tộc tự quyết, thủ tiêu bất bình đẳng dân tộc và xây dựng cộng đồng anh em, giữa các dân tộc. Tư tưởng chỉ đạo đó đã chỉ ra con đường giải quyết đúng đắn về dân tộc trên đất nước Xô viết.

 

 

* Họat động 3: nhóm

- GV dẫn dắt: ở Liên Xô nhiệm vụ mở đầu cho công cuộc xây dựng CNXH là thực hiện công nghiệp hóa XHCN theo đường lối ưu tiên phát triển CN nặng.

- GV yêu cầu hai bàn kế tiếp nhau ghép thành 1 nhóm: Mỗi nhóm có nhiệm vụ theo dõi SGK, thảo luận về các nội dung:

- Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là gì?

- Tại sao Liên Xô phải thực hiện công nghiệp hóa?

- Mục đích của CNH-XHCN ở Liên Xô

- Biện pháp thực hiện

- Kết quả đạt được.

- GV gọi đại diện một số nhóm trình bày, các nhóm nhận xét bổ sung, sau đó GV kết luận.

- GV :Trong những lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa, giáo dục, cũng đạt những thành tựu đáng kể.

-GV tiếp tục yêu cầu HS theo dõi SGK và tự tóm tắt

- Từ năm 1937, Liên Xô thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ ba, nhưng công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội bị gián đoạn bởi cuộc chiến tranh xâm lược của phát xít Đức tháng 6/1941.

- GV hỏi: Những thành tựu Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1925 - 1941 có ý nghĩa gì?

- HS suy nghĩ trả lời: Mặc dù còn có những hạn chế song công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô 1925 - 1941 vẫn đạt được những thành tựu to lớn, tạo nên những biến đổi nhiều mặt, có lợi cho nhân dân, xây dựng lại lực lượng vũ trang hùng mạnh để bảo vệ tổ quốc, giúp đỡ phong trào cách mạng thế giới.

* Họat động 4: Cả lớp

-Giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) chỉ có Liên Xô là nước xã hội chủ nghĩa nằm giữa vòng vây thù địch của chủ nghĩa đế quốc. Nguyên tắc ngoại giao Liên Xô là cùng tồn tại hòa bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào nội bộ của nhau.

- HS theo dõi SGK, phát biểu

I. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921 - 1925)

1. Chính sách kinh tế mới

a/ Hoàn cảnh nước Nga sau chiến tranh:

- Năm 1921, Nga Xô viết bước vào thời kỳ hòa bình, xây dựng đất nước trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn:

 + KT : bị tàn phá nghiêm trọn

 + CT-XH : không ổn định, bạo loạn xảy ra khắp nơi.

- Tháng 3/1921, V.I. Lênin đề ra chính sách kinh tế mới( NEP)

   b/ Nội dung :  bao gồm các chính sách quan trọng về nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp và tiền tệ; trong đó quan trọng nhất là: - NN : thay thế chế độ trưng thu lượng thực thừa bằng chế độ thu thuế lượng thực;

- TN: cho phép tự do buôn bán nhằm khôi phục, đẩy mạnh mối liên hệ giữa thành thị và nông thôn

- CN : tư nhân và tư bản nước ngoài được khuyến khích kinh doanh, đầu tư ở Nga dưới sự kiểm soát của Nhà nước, Nhà nước chỉ nắm các ngành kinh tế chủ chốt.

 

c/ Tác dụng:

- Nền kinh tế nước Nga đã được khôi phục

- Đưa lại sự chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế do Nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế  nhiều thành phần, nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Liên bang Xô viết thành lập

- Nhằm tăng cường sức mạnh về mọi mặt của công cuộc xây dựng và bảo vệ tố quốc, tháng 12/1922, Liên Bang CHXHCNXV  (Liên Xô) đã được thành lập gồm 4 nước cộng hòa đầu tiên: Nga, Ucraina, Bêlôrútxia và Ngoại Capcadơ.

- Tư tưởng chỉ đạo cơ bản của V.I. Lênin trong việc thành lập Liên bang Xô viết là sự bình đẳng chủ quyền về mọi mặt và quyền dân tộc tự quyết của các dân tộc, sự giúp đỡ lẫn nhau trong công cuộc xây dựng CNXH.

- 21/1/1924, V.I. Lênin qua đời, đây là một tổn thất to lớn đối với nhân dân Liên Xô, giai cấp công nhân quốc tế và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

II. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925 - 1941)

1. Những kế hoạch 5 năm đầu tiên và thành tựu

a. Trong công nghiệp: thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa.

- Nhiệm vụ trọng tâm của LX trong thời kỳ xd CNXH là: tiến hành CNH- XHCN theo đường lối ưu tiên phát triển CN nặng.

- Từ 1928- 1937, Liên Xô bắt đầu thực hiện thành công 2 kế hoạch 5 năm : lần thứ I (1928 - 1932) và lần thứ II (1933 - 1937)

* Thành tựu:   đưa Liên Xô từ một nước nông nghiệp trở thành một cường quốc công nghiệp chiếm tới 77,4% tổng sản phẩm quốc dân.

b. Trong nông nghiệp: Tiến hành tập thể hóa, đưa 93% số nông hộ, chiếm 90% diện tích đất canh tác cùng với sự cơ giới hóa nông nghiệp.

c. Văn hóa - giáo dục: Liên Xô đã thanh toán nạn mù chữ, phát triển hệ thống giáo dục quốc dân và nền văn hóa – nghệ thuật Xô viết.

d. Xã hội:Các giai cấp bóc lột đã bị xóa bỏ, chỉ còn 2 giai cấp lao động là công nhân, nông dân tập thể cùng tầng lớp trí thức XHCN.

- Tuy nhiên, Ban lãnh đạo LXô đã phạm phải những sai lầm, thiếu sót như: Không coi trọng nguyên tắc tự nguyện, chưa chú ý đúng mức việc đảm bảo và nâng cao đời sống nhân dân,…

 

2. Quan hệ ngoại giao của Liên Xô

- Sau Cách mạng tháng Mười, Chính quyền Xô viết đã từng bước xác lập quan hệ ngoại giao với một số nước châu Á, châu Âu.

-Từ năm 1921, khi bước vào thời kỳ hòa bình xây dựng đất nước, Liên Xô đã kiên trì đấu tranh trong quan hệ quốc tế, từng bước phá vỡ chính sách bao vây về kinh tế và cô lập về  ngoại giao của các nước đế quốc, khẳng định địa vị quốc tế  của nhà nước Xô viết.

- Đến đầu năm 1925, Liên Xô đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với hơn 20 quốc gia, trong đó có các nước lớnn như Đức, Anh, Pháp, Italia, Nhật Bản,… riêng với Mĩ phải tới năm 1933.

 

--- xem online hoặc tải về máy---

Trên đây là một phần trích trong toàn bộ nội dung của giáo án Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941). Để xem toàn bộ và đầy đủ nội dung của giáo án này, mời quý thầy cô và các em học sinh vui lòng đăng nhập vào trang Elib.vn để xem online hoặc tải về máy

Ngoài giáo án trên, quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm bài giảng này tại đây: 

 • Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) gồm nội dung lý thuyết được sơ lược những ý chính liên quan đến bài học và có các hình ảnh, lược đồ để các em học sinh dễ dàng quan sát nắm bắt các sự kiện lịch sử và giúp cho quý thầy cô làm bài giảng của mình trở nên sinh động thu hút sự chú ý của các em học sinh. 
 • Hướng dẫn trả lời 2 câu hỏi bài tập SGK Lịch sử 11 giúp các em học sinh nắm bài nhanh hơn. 
 • 10 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) giúp các em học sinh tự đánh giá nội dung bài mà mình tiếp thu được để có phương pháp học đúng đắn. 

 ⇒ Để xem bài giảng tiếp theo mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo tại đây: 

Đồng bộ tài khoản