Giáo án Lịch sử 11 bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Chia sẻ: Nguyễn Thị Huỳnh Anh | Ngày: | 4 giáo án

0
1.773
lượt xem
17
download
Xem 4 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Lịch sử 11 bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Mô tả BST Giáo án Lịch sử 11 bài 16

Hàng đêm thầy cô giáo phải thức khuya soạn từng trang giáo án. Để giúp quý thầy cô có thêm tài liệu tham khảo, Thư viện eLib giới thiệu Bộ sưu tập Giáo án Lịch sử 11 bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939). Nội dung của các giáo án trong bộ sưu tập được thiết kế rõ ràng, chi tiết, sẽ giúp quý thầy cô thuận tiện cho việc soạn bài giảng dạy cũng như hướng dẫn học sinh biết những chuyển biến quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội ở các nước ở Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất và những điểm mới trong phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực này. Chúng tôi hi vọng, bộ giáo án này sẽ giúp các em học sinh lĩnh hội kiến thức tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Lịch sử 11 bài 16

I. MỤC TIÊU BÀI CÁC NƯỚC ĐÔNG NÁM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)

1. Kiến thức
Sau khi học xong bài học, yêu cầu HS cần:
- Nắm được những chuyển biến quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội ở các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất và những điểm mới trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở khu vực này.
- Thấy rõ nét chính của một số phong trào cách mạng ở các quốc gia ở Đông Nam Á lục địa (Lào, Campuchia, Miến Điện), Đông Nam Á hải đảo (Inđônêxia, Malaixia) và đặc biệt là cuộc cách mạng tư sản ở Thái Lan (1932).
2. Tư tưởng
- Thấy được bản sắc tương đồng và sự gắn bó giữa các nước Đông Nam Á trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do.
- Nhận thức được quy luật lịch sử “Có áp bức, có đấu tranh”, thấy tính chất yếu của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân của các dân tộc bị áp bức.
3. Kỹ năng
- Rèn luyện kỹ năng hệ thống hóa các sự kiện
- Nâng cao kỹ năng phân tích, so sánh.

II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC

- Lược đồ Đông Nam Á.
- Một số hình ảnh, tư liệu về các quốc gia ở Đông Nam Á
- Tiết 1 bao gồm: Phần I và II. Tiết 2 bao gồm: Phần III, IV và V.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC BÀI CÁC NƯỚC ĐÔNG NÁM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)

1. Kiểm tra bài cũ
Câu 1. Nêu những sự kiện chính về cách mạng Trung Quốc trong những năm 1913 - 1919?
Câu 2. Nêu những nhận xét về giai cấp lãnh đạo, con đường đấu tranh của cách mạng Ấn Độ trong những năm 1910 - 1939? Điểm khác nhau giữa cách mạng Ấn Độ và cách mạng Trung Quốc là gì? Tại sao Đảng Quốc đại lại chủ trương đấu tranh vằng phương pháp hòa bình không sử dụng bạo lực?
2. Giới thiệu bài mới
- GV đưa biểu tượng bông lúa ASEAN rồi nêu câu hỏi:
+ Nhận biết hình tượng của tổ chức nào?
+ Em biết gì về tổ chức này?
- GV nhận xét và bổ sung, rồi dẫn dắt vào bài mới: Chúng ta nhận thấy sự lớn mạnh của các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á trong thời kỳ hiện đại. Để hiểu biết được lịch sử của khu vực này trong thời kỳ 1918 - 1939 chúng ta vào bài mới.
3. Tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp:
I. Tình hình các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.
1. Tình hình kinh tế, chính trị - xã hội.
Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, chính sách khai thác thuộc địa của thực dân phương Tây đã tác động mạnh làm chuyển biến về kinh tế, chính trị - xã hội trên khắp Đông Nam Á.
a. Về kinh tế: Đông Nam Á bị cuốn vào hệ thống kinh tế của CNTB với tư cách là thị trường tiêu thụ và là nơi cung cấp nguyên liệu cho chính quốc.
b. Về chính trị: Tuy có những thể chế khác nhau, nhưng các nước đều do các chính quyền thuộc địa cai trị hoặc lệ thuộc các nước thực dân.
c. Về xã hội: Sự phân hóa giai cấp diễn ra sâu sắc. Nhất là sự phát triển mạnh mẽ của giai cấp tư sản và giai cấp công nhân.
Cùng với những chuyển biến trong nước, thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga và cao trào cách mạng thế giới đã tác động đến phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á.
2. Khái quát chung về phong trào độc lập ở Đông Nam Á
- Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào GPDT phát triển mạnh mẽ ở Đông Nam Á và có những bước tiến rõ rệt với sự lớn mạnh của giai cấp tư sản và sự trưởng thành của giai cấp vô sản.
- Giai cấp tư sản dân tộc đề ra mục tiêu đòi quyền tự do kinh doanh, tự chủ về chính trị và dạy tiếng mẹ đẻ trong nhà trường. Một số chính đảng Tư sản được thành lập ở Inđônêxia, Miến Điện, Mã Lai,…
- Đồng thời giai cấp vô sản bắt đầu trưởng thành với sự ra đời của Đảng Cộng sản như ở Inđônêxia (1920), Việt Nam, Mã Lai và Philippin (1930). Nhiều cuộc khởi nghĩa vũ trang, nổi dậy của công nông đã nổ ra (Inđônêxia 1926 -1927, Việt Nam 1930 – 1931).
II. Phong Trào độc lập dân tộc ở Inđônêxia
- Tháng 5/1920: Đảng Cộng sản Inđônêxia thành lập. Tập hợp lực lượng và lãnh đạo cách mạng trong những năm 20, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa vũ trang Giava và Xumatơra (1926 - 1927). cuộc khởi nghĩa tuy không giành được thắng lợi cuối cùng nhưng đã làm rung chuyển nền thống trị của thực dân Hà Lan.
- Năm 1927, quyền lãnh đạo phong trào cách mạng chuyển sang Đảng Dân tộc của giai cấp tư sản, đứng đầu là A. Xucácnô. Đảng Dân tộc chủ trương đoàn kết các lực lượng dân tộc chống đế quốc, đấu tranh bằng con đường hòa bình và phong trào bất hợp tác với chính quyền thực dân. Đảng Dân tộc đã trở thành lực lượng dẫn dắt cuộc đấu tranh GPDT ở Inđônêxia.
- Đầu thập niên 30, Phong trào chống thực dân Hà Lan tiếp tục lan rộng trong cả nước, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của các thủy binh ở cảng Surabaya (1933). Cuộc khởi nghĩa bị đàn áp dã man, Đảng Dân tộc bị đặt ra ngoài vòng pháp luật.
- Cuối thập niên 30, trước nguy cơ của chủ nghĩa phát xít, những người cộng sản đã kết hợp với Đảng Inđônêxia thành lập mặt trận thống nhất chống phát xít với tên gọi là Liên minh chính trị Inđônêxia do Xucácnô đứng đầu.
- 12/1939, Liên minh họp đại hội đại biểu nhân dân gồm 90 đảng phái và tổ chức chính trị tham gia, thông qua Nghị quyết về ngôn ngữ, quốc kì, quốc ca. Thực dân Hà Lan đã từ chối những đề nghị hợp tác chống phát xít của Liên minh.
III. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Lào và Campuchia
- Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, chính sách tăng cường khai thác thuộc địa và chế độ thuế khóa, lao dịch nặng nề của thực dân Pháp đã làm bùng nổ đấu tranh chống Pháp ở các nước Đông Dương.
- Ở Lào, cuộc khởi nghĩa của Onh Kẹo và Commađam nổ ra từ 1901 kéo dài hơn 30 năm. Cuộc khởi nghĩa của người Mèo do Chậu Pachay lãnh đạo (1918 – 1922) ở Bắc Lào và Tây Bắc Việt Nam.
- Ở Campuchia, phong trào chống thuế, chống bắt phu bùng lên mạnh mẽ ở nhiều tỉnh, tiêu biểu nhất ở Côngpông Chơnăng, thực dân Pháp đàn áp đẫm máu làm hơn 400 người chết.
- 1930, sự ra đời của Đảng Cộng sản Đông Dương đã mở ra thời kỳ mới của phong trào cách mạng ở Đông Dương. Những cơ sở cách mạng bí mật đầu tiên đã được gây dựng ở Lào và Campuchia.
- 1936 – 1939, phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương diễn ra sôi nổi ở Việt Nam đã cổ vũ cuộc vận động dân chủ ở Lào và Campuchia.
IV. Cuộc cách mạng năm 1932 ở Xiêm (Thái Lan)
- Do những mâu thuẫn xã hội dưới triều đại Rama VII ngày một tăng lên, hè 1932 một cuộc cách mạng đã nổ ra ở Băng Cốc dưới sự lãnh đạo của giai cấp tư sản, đứng đầu là Priđi Phanômiông.
- Cuộc cách mạng năm 1932 đã mở ra một thời kỳ phát triển mới của nước Xiêm với việc thiết lập nền quân chủ lập hiến và tạo điều kiện tiến hành các cải cách theo hướng tư sản.

IV. CỦNG CỐ BÀI CÁC NƯỚC ĐÔNG NÁM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)

- Giáo viên nhắc lại những kiến thức trọng tâm

V. DẶN DÒ

- Trả lời câu hỏi 3 trong SGK
- Lập bảng hệ thống nét chính về các phong trào Phong trào của các nước Lào, Campuchia, nđônêxia, Mã Lai, Miến Điện.
- Đọc trước bài mới. Sưu tầm tài liệu về cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.
+ Tiểu sử hình ảnh của Hit-le.
+ Trận đánh tiêu biểu (Matxcơva, Stalingrát, Cuốc xcơ, trận Trân Châu Cảng).

Đồng bộ tài khoản