Giáo án Lịch sử 11 bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945)

Chia sẻ: Ngô Anh Dũng | Ngày: | 4 giáo án

0
3.798
lượt xem
27
download
Xem 4 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Lịch sử 11 bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945)

Mô tả BST Giáo án Lịch sử 11 bài 18

Thầy cô giáo luôn mong muốn dạy tốt, truyền đạt những kiến thức hay nhất đến học trò của mình. Để đạt được mong muốn trên, quý thầy cô phải tìm tòi, nghiên cứu để soạn những trang giáo án chi tiết, đầy đủ nhất. Thư viện eLib giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu tham khảo với Bộ sưu tập Giáo án Lịch sử 11 Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945). Bộ sưu tập sẽ giúp thầy cô hướng dẫn các em học sinh biết những sự kiện chính của lịch sử thế giới (1917 - 1945), những vấn đề cơ bản của lịch sử thế giới hiện đại (1917 - 1945) và một số quy luật vận động của nó. Chúng tôi hi vọng, bộ giáo án này sẽ giúp các em học sinh lĩnh hội kiến thức tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Lịch sử 11 bài 18

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 11

PHẦN HAI. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI

CHƯƠNG 3. CÁC NƯỚC CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)

BÀI 18. ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN NĂM 1945)

I. Mục tiêu

1.Kiến thức:

  • Hướng dẫn học sinh củng cố, hệ thống hoá những sự kiện lịch sử chính của toàn bộ tiến trình lịch sử thế giới trong những năm 1917-1945.
  • Nắm được những vấn đề cơ bản của lịch sử thế giới trong thời kì này và qui luật vận động , phát triển của nó .

2. Kỹ năng:

  • Rèn luyện khả năng lập bảng thống kê lịch sử theo niên đại .
  • Phát triển kĩ năng tổng hợp , khái quát vấn đề lịch sử .

3. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng:

  • Củng cố, nâng cao tư tưởng cách mạng, lòng yêu nước và chủ nghĩa quốc tế chân chính
  • Hiểu rõ bản chất của CNTB, chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa phát xít và nâng cao tinh thần chống chiến tranh, chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hoà bình thế giới.

II. Chuẩn bị bài

  • Bản đồ thế giới .
  • Bảng thống kê các sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới (1917-1945).

III. Tiến trình bài học

1.Kiểm tra bài cũ.

2.Bài mới:

  • Để giúp chúng ta củng cố và nắm vững những điều cơ bản nhất của lịch sử thế giới Hiện đại từ 1917 đến 1945 . Vì thế ,chúng ta học bài ôn tập.

3. Tiến trình tổ chức dạy-học.

Các hoạt động của thầy và trò

Kiến thức cơ bản cần nắm

 - HS chuẩn bị trước ở nhà trên cơ sở hướng dẫn mẫu bảng thống kê cho các em .

 - Ở đây nêu một ví dụ về cách thành lập bảng thống kê . Các em có thể sáng tạo những cách khác nhau , thể hiện được những nội dung cơ bản nhất lịch sử từng khu vực (như nước Nga – Liên Xô, các nước TBCN , các châu Á) và lịch sử thế giới .Ví dụ:

I/ Những sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945):

 

 

Niên đại

Sự kiện

Diễn biến chính

Kết quả

                                             Nước Nga - Liên Xô

2/1917

Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

Tổng bãi công chíng trị ở Pê-tơ-rô-grat ,khởi nghĩa vũ trang ,Ni-cô-lai II thoái vị

Lật đổ chế độ Nga hoàng, hoàn thành  nhiệm vụ cách mạng dân chủ tư sản .Cục diện hai chính quyền song song tồn tại ,tạo điều kiện chuyển sang cách mạng  XHCN.

10/1917

Cách mạng XHCN tháng Mười thắng lợi

Khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-grat,tấn công cung điện Mùa Đông ,bắt giữ Chính phủ  lâm thời .Cách mạng lan rộng và thắng lợi trong cả nước

Thành lập chính quyền Xô viết –nhà nước vô sản đầu tiên trêm thế giới ,xoá bỏ chế độ bóc lột ,mở đầu  thời kỳ xây dựng chế độ XHCN .Tác động mạnh mẽ đến phong trào cách mạng  thế giới , mở đường , dẫn lối  cho phong trào giải phóng dân tộc.

1818-1921

Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết

Xây dựng hệ thống chính trị –nhà nước mới,đập tan bộ máy nhà nước cũ ,đánh thắng thù trong giặc ngoaì

Bảo vệ thành quả của Cách mạng tháng Mười ,giữ vững chính quyền Xô viết,đập tan âm mưu  chống phá cách mạng của các nước đế quốc.

1921-1941

Liên Xô xây dựng CNXH

Công nghiệp hoá XHCN,tập thể hoá nông nghiệp ,thực hiện hai kế hoạch 5 năm:1928-1932 và 1933-1937

Liên Xô từ nước nông nghiệp  lạc hậu trở thành cường quốc  công nghiệp XHCN , hoàn thành tập thể hoá nông nghiệp ,văn hoá ,giáo dục đạt nhiều thành tựu to lớn.

                                     Các nước tư bản chủ nghĩa

1918-1923

Cao trào  cách mạng ở châu Aâu. Khủng hoảng kinh tế, chính trị sau chiến tranh ở phần lớn các nước tư bản

Cao trào cách mạng bùng nổ,lan rộng, lên cao ở Đức ,Hung,Pháp,…Tiêu biểu là Cách mạng dân chủ tư sản 11/1918 ở Đức

Các Đảng cộng sản thành lập .Quốc tế cộng sản ra đời và lãnh đạo phong trào cách mạng

1924-1929

Thời kỳ ổn định và tăng trưởng của CNTB

Sản xuất tăng trưởng nhanh. Phong trào công nhân tạm thời lắng xuống .

Kinh tế phát triển, tình hình  chính trị ổn định .

1929-1933

Khủng hoảng kinh tế bùng nổ ở Mỹ, lan rộng ra toàn thế giới TBCN

Kinh tế suy sụp, công nghiệp đình đốn, nông nghiệp sa sút, tài chính rối loạn.

Thất nghiệp tăng cao, mất ổn định chính trị ,mâu thuẫn xã hội gay gắt. Từ khủng hoảng kinh tế dẫn đến khủng hoảng chính trị.

1933-1939

Các nước tư bản tìm cách thoát khỏi khủng hoảng

- Cải cách kinh tế –xã hội, tiêu biểu là chính sách mới ở Mỹ.

-Phatxit hoá, gây chiến tranh xâm lược (Đức –Italia-Nhật)

- Vượt qua khủnh hoảng ,kinh tế phục hồi và tiếp tục phát triển

- Nguy cơ chiến tranh, xuất hiện ba lò lửa chiến tranh thế giới.

Các nước châu Á

Thập niên 20

Phong trào giải phóng dân tộc lên cao sau CTTG I

- Phong trào dân tộc tư sản có bước tiến mới về tổ chức, phạm vi.

- Xuất hiện xu hướng vô sản trong phong trào giải phóng dân tộc.

- Giai cấp tư sản nắm quyền lãnh đạo phong trào cách mạng ở một số nước.

- Các đảng cộng sản thành lập , mở ra bước ngoặt trong phong trào giải phóng dân tộc.

 

 

Thập niên 30

Phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít, chống chiến tranh

Đấu tranh thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất chống phatxit, chống chiến tranh. Hợp tác giữa Đảng cộng sản và các đảng phái khác.

Tập hợp đông đảo các lực lượng cách mạng tham gia phong trào, tổng diễn tập cho thắng lợi cách mạng sau này. Các đảng cộng sản trưởng thành về tổ chức và uy tín lãnh đạo cách mạng.

 

1939-1945

Chiến tranh thế giới thứ  hai

Diễn ra trên khắp các mặt trận: Tây Aâu, Xô-Đức, Bắc Phi, châu Á Thái Bình Dương. 72 nước trên thế giới trong tình trạng chiến tranh

-Chủ nghĩa phatxit thất bại hoàn toàn .Thắng lợi thuộc  về Liên Xô ,các nước Đồng minh và nhân loại tiến bộ trên thế giới .

-Chiến tranh làm thay đổi căn bản cục diện thế giới ,mở ra thời kỳ mới của lịch sử thế giới.   

Các hoạt động của thầy và trò

Kiến thức cơ bản cần nắm

 

 

GV hướng dẫn học sinh tìm ra những vấn đề cơ bản của lịch sử thế giới hiện đại theo 5 nội dung chính đã nêu trong SGK.

II. Những nội dung chính của lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945)

- Thời kỳ diễn ra những chuyển biến quan trọng trong sản xuất vật chất của nhân loại.

- Chủ nghĩa xã hội được xác lập ở một nước đầu tiên trên thế giới, nằm giữa vòng vây của CNTB.

- Phong trào cách mạng thế giới bước sang một thời kỳ phát triển mới từ sau thắng lợi của Cách mạnh tháng Mười Nga và sự kết thúc cuộc CTTG I.

- CNTB không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới và trải qua những bước thăng trầm đầy biến động.

- CTTG II (1939-1945) là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất và tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử nhân loại.

 

Trên đây là một đoạn nội dung trong giáo án Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945), để xem nội dung còn lại của giáo án và các giáo án khác mời quý thầy cô đăng nhập và tải về máy.

Bên cạnh đó, thầy cô có thể xem thêm bài giảng tại đây:

Và xem thêm giáo án bài tiếp theo:

Đồng bộ tài khoản