Giáo án Lịch sử 12 bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Chia sẻ: Ngô Thị Hằng Thúy | Ngày: | 4 giáo án

0
1.696
lượt xem
33
download
Xem 4 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Lịch sử 12 bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Mô tả BST Giáo án Lịch sử 12 bài 12

Bộ Giáo án Lịch sử 12 Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 mới nhất và bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng. Mời quý thầy cô tham khảo để soạn cho mình một giáo án dạy học hay giúp học sinh nắm vững về những thay đổi của tình hình thế giới sau chiến tranh, chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và sự chuyển biến về kinh tế – xã hội, văn hoá, giáo dục… ở Việt Nam. Hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Lịch sử 12 bài 12

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 12

PHẦN HAI LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

CHƯƠNG I: VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930

BÀI 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925

 

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức

 • Những thay đổi của tình hình thế giới sau chiến tranh, chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và sự chuyển biến về kinh tế – xã hội, văn hoá, giáo dục… ở Việt Nam.
 • Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 có bước phát triển mới.

2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng:

 • Bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức phản kháng dân tộc do sự xâm lược và thống trị của cácnước đế quốc .

3. Kỹ năng:

 • Rèn luyện kĩ năng phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử trong bối cảnh cụ thể của đát nước và quốc tế.

II. Chuẩn bị giáo cụ

 • Giáo viên sưu tầm (hoặc có thể gợi ý trước cho HS sưu tầm) tập bản đồ về các khu công nghiệp, hầm mỏ, đường giao thông, đô thị trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp.
 • Học sinh sưu tầm chân dung một số nhà hoạt động yêu nước cách mạng tiêu biểu, thống kê các cuộc bãi công của công nhân.

III. Tiến trình lên lớp

1. Liên hệ bài cũ:

 • GV yêu cầu học sinh nhắc lại về CTTG I, khủng hoảng kinh tế 1929 -1933.

2. Bài mới:

 • Tình hình thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất và chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã tác động đến Việt Nam như thế nào?
 • Phong trào yêu nước Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 có bước phát triển mới ra sao?

3. Tiến trình tổ chức dạy - học.

Các hoạt động của thầy và trò

Kiến thức cơ bản cần nắm

 

Hoạt động 1: Cả lớp và cá nhân.

Gv khái quát cho HS nắm về khái niệm cách mạng dân tộc dân chủ là phong trào đấu tranh thực hiện hai nhiệm vụ cách mạng: Chống đế quốc giành độc lập dân tộc và chống phong kiến giành quyền tự do dân chủ.

- GV dẫn dắt nhằm tạo sự chú ý của học sinh

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất VN có nhiều biến đổi, do tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp.

 

? Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp diển ra trong hoàn cảnh nào? mục đích, biện pháp, nội dung?

- HS trả lời câu hỏi, Gv nhận xét và chốt ý:

+ Mục đích: Nhằm bù đắp lại những thiệt hại do cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra.

+ Biện pháp: Tăng cường bóc lột nhân dân lao động trong nước và ráo riết khai thác thuộc địa.

+ Nội dung: (SGK) 

 

Hoạt động 2:  cá nhân.

GV thuyết trình những chính sách về văn hoá, chính trị, giáo dục … về cơ bản vẫn như cũ, xong thực hiện triệt để hơn nhằm phục vụ tốt cho cuộc khai thác kinh tế.

 

Hoạt động 3: Cả lớp và cá nhân.

GV yêu cầu học sinh theo dõi sách giáo khoa, rồi nêu câu hỏi:

? Những chính sách khai thác của thực dân Pháp có tác động đến kinh tế Việt Nam như thế nào?

? Những chính sách khai thác của thực dân Pháp có tác động đến sự phân hoá xã hội và sự phân hoá giai cấp như thế nào?

HS trả lời câu hỏi, Gv nhận xét chốt ý:

 

Hoạt động 4: Cả lớp và cá nhân.

 

? Em có nhận xét gì về mục tiêu đấu tranh của giai cấp tư sản dân tộc? Thái độ chính trị của họ?

HS suy nghĩ trả lời, GV chốt ý:

- Mục tiêu chủ yếu đòi quyền lợi kinh tế.

- Thái độ chính trị không kiên định, khi Pháp nhượng bộ thì thoả hiệp.

 

Hoạt động 5: Cả lớp

GV yêu cầu HS theo dõi SGK , về pt đấu tranh của giai cấp tiểu tư sản và công nhân.

HS tóm tắt nội dung GV chốt ý, nhấn mạnh sự kiện 8/1925 ở Sài Gòn – đánh dấu sự chuyển biến của PTCN từ « tự phát » lên « tự giác ».

 

Hoạt động : Cả lớp và cá nhân.

GV nêu vấn đề: trong bối cảnh các pt yêu nước thất bại , thì những hoạt động của Nguyễn Ai Quốc tác động như thế nào đến cách mạng Việt Nam.

 

GV nêu câu hỏi:

? Nêu hiểu biết của em về NAQ và quá trình ra đi tìm đường cứu nước?

HS trả lời GV chốt ý:

- Sau nhiều năm buôn ba, cuối 1917  Nguyễn Tất Thành trở về Pháp, năm 1919 tham gia Đảng Xã hội Pháp .

+ 18/6/1919 Người gửi đến hội nghị Vecsai bản yêu sách 8 điểm, đòi Pháp thừa nhận quyền tự do dân chủ , quyền bình đẳng cho dân tộc.

+ 7/1920 Nguyễn Ai Quốc đọc được bản sơ thảo Luận cương của Lênin về vấn đề Dân tộc và thuộc địa.

+25/12/1920 tại Tua, Người tán thành Quốc tế 3, đồng sáng lập ra Đảng Cộng Sản Pháp và là người CSVN đầu tiên.

+ 1921 Người sáng lập “ Hội liên hiệp thuộc địa”, năm 1922 ra báo “ Người cùng khổ”, làm cơ quan ngôn luận, viết nhiều bài cho báo Nhân Đạo, Đời sống công nhân, viết cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp.

+ 6/1923 sang Liên Xô dự ĐH Quốc tế nông dân. Sau đó học tập và nghiên cứu ở Quốc tế cộng sản, viết bài cho báo Sự thật và tạp chí Thư  tín quốc tế.

+ 1924 dự ĐH lần thứ V Quốc tế cộng sản.

+ 9/7/1925 cùng một số nhà yêu nước ở Inđônêsia , Triều Tiên… lập ra Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông.

HS nghe và ghi chép.

1. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

a) Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp

- Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp thực hiện chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương, chủ yếu là Việt Nam. Trong cuộc khai thác này, Pháp tăng cường đầu tư vốn với tốc độ nhanh, quy mô lớn vào các ngành kinh tế.

- Nông nghiệp là ngành có số vốn đầu tư nhiều nhất, chủ yếu vào đồn điền cao su, diện tích đồn điền cao su mở rộng, nhiều công ty cao su ra đời.

- Trong công nghiệp, Pháp chú trọng đầu tư khai thác mỏ than, đầu tư thêm vào khai thác kẽm, thiếc, sắt; mở mang một số ngành công nghiệp chế biến.

- Thương nghiệp, ngoại thương có bước phát triển mới, giao lưu nội địa được đẩy mạnh hơn.

- Giao thông vận tải được phát triển, đô thị được mở rộng, dân cư đông hơn.

- Ngân hàng Đông Dương nắm quyền chỉ huy kinh tế Đông Dương.

- Ngoài ra Pháp còn thực hiện chính sách tăng thuế .

b) Chính sách chính trị, văn hoá, giáo dục của thực dân Pháp (HS đọc thêm)

 

c) Những chuyển biến mới về kinh tế và giai cấp xã hội ở Việt Nam

+ Về kinh tế: nền kinh tế tư bản Pháp ở Đông Dương có bước phát triển mới: kĩ thuật và nhân lực được đầu tư. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam phát triển mất cân đối, lạc hậu, nghèo, lệ thuộc vào kinh tế Pháp.

+  Về xã hội: Các giai cấp và xã hội ở Việt Nam có sự chuyển biến mới:

Giai cấp địa chủ phong kiến: Bị phân hoá. Một bộ phận không nhỏ tiểu địa chủ và trung địa chủ tham gia phong trào dân chủ chống thực dân Pháp và tay sai.

Giai cấp nông dân: Chiếm trên 90% dân số, bị đế quốc, phong kiến tước đoạt ruộng đất bị bần cùng  hoá họ mâu thuẫn gay gắt với đế quốc Pháp và phong kiến tay sai. Vì vậy giai cấp nông dân việt Nam là lực lượng to lớn của dân tộc. 

Giai cấp tiểu tư sản: phát triển nhanh về số lượng, có tinh thần dân tộc, chống Pháp và tay sai. Bộ phận học sinh và sinh viên, trí thức nhạy bén với thời cuộc. Hăng hái tham gia các cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Giai cấp tư sản: Ra đời sau chiến tranh thế giới thứ nhất, phần lớn là nhà thầu cung nguyên liệu, hàng hóa cho Pháp, thế lực yếu. quá trình phát triển phân hoá thành hai bộ phận:

Tư sản mại bản: có quyền lợi gắn với đế quốc nên cấu kết chặt chẽ với đế quốc.

Tư sản dân tộc có xu hướng kinh doanh độc lập, có khuynh hướng dân tộc và dân chủ.

Giai cấp công nhân Việt Nam: Ra đời trước chiến tranh và tăng nhanh về số lượng sau chiến tranh: từ 10 vạn lên 22 vạn (1929), đời sống khó khăn, sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác trở thành lực lượng chính trị độc lập và nắm quyền  lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

 

2. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

a) Hoạt động của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và một số người Việt Nam ở nước ngoài (HS đọc thêm)

 

b) Hoạt động của tư sản dân tộc, tiểu tư sản và công nhân Việt Nam

- Về hoạt động của tư sản dân tộc và tiểu tư sản:

+ Tư sản Việt Nam mở cuộc vận động tẩy chay hàng ngoại, dùng hàng nội. Đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn và xuất cảng gạo ở Nam Kì. Tư sản và địa chủ Nam Kì thành lập Đảng Lập hiến (1923).

+ Tiểu tư sản, sôi nổi đấu tranh, thành lập một số tổ chức chính trị như Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Đảng Thanh niên. Nhiều tờ báo ra đời như An Nam trẻ, Người nhà quê, Chuông rè…

Sự kiện nổi bật là đấu tranh đòi trả tự do cho Phan Bội Châu (1925), cuộc truy điệu và để tang Phan Châu Trinh (1926).

- Về phong trào công nhân :

+ Số cuộc đấu tranh của công nhân ngày càng nhiều hơn, nhưng còn lẻ tẻ, tự phát. Công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn thành lập Công hội.

+ Tháng 8-1925, công nhân xưởng đóng tàu Ba Son bãi công, phản đối Pháp đưa lính sang đàn áp cách mạng Trung Quốc, đánh dấu bước chuyển biến mới của phong trào công nhân từ tự phát sang tự giác.

c) Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc

- Cuối năm 1917, Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp, năm 1919 gia nhập Đảng Xã hội Pháp.

- Tháng 6 năm 1919, với tên mới Nguyễn Ái Quốc. Người gửi tới Hội nghị Vécxai Bản yêu sách của nhân dân An Nam đòi các quyền tự do, dân chủ, bình đẳng cho dân tộc Việt Nam.

- Tháng 7 năm 1920, Người đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin, từ đó Người quyết tâm đi theo con đường của Cách mạng tháng Mười Nga.

- Tháng 12-1920, tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp, Người đã bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản và trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên, là một trong những người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

- Năm 1921, cùng với một số người khác sáng lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa ở Pari để tuyên truyền, tập hợp lực lượng chống chủ nghĩa đế quốc.

- Người tham gia sáng lập báo Người cùng khổ, viết bài cho báo Nhân đạo, đặc biệt biên soạn cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp.

- Tháng 6-1923, Nguyễn Ái Quốc đi Liên Xô dự Hội Nghị Quốc tế Nông dân (10-1923), Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V (1924) .

- Ngày 11-11-1924, Người về Quảng Châu (Trung Quốc) trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lí luận, xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.

--- xem online hoặc tải về máy---

Trên đây là một phần trích trong toàn bộ nội dung của giáo án Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925. Để xem toàn bộ và đầy đủ nội dung của giáo án này, mời quý thầy cô và các em học sinh vui lòng đăng nhập vào trang Elib.vn để xem online hoặc tải về máy

Ngoài giáo án trên, quý thầy cô và các em học sinh có thể tham khảo thêm bài giảng này tại đây: 

 • Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 gồm nội dung lý thuyết được sơ lược những ý chính liên quan đến bài học và có các hình ảnh, lược đồ để các em học sinh dễ dàng quan sát nắm bắt các sự kiện lịch sử và giúp cho quý thầy cô làm bài giảng của mình trở nên sinh động thu hút sự chú ý của các em học sinh. 
 • Hướng dẫn trả lời 2 câu hỏi bài tập SGK Lịch sử 12 giúp các em học sinh nắm bài nhanh hơn. 
 • 10 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 giúp các em học sinh tự đánh giá nội dung bài mà mình tiếp thu được để có phương pháp học đúng đắn. 

 Và xem thêm giáo án bài tiếp theo:

Đồng bộ tài khoản