Giáo án Lịch sử 12 bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Chia sẻ: Nguyễn Thị Mỹ Ngọc | Ngày: | 4 giáo án

0
1.899
lượt xem
39
download
Xem 4 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Lịch sử 12 bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

Mô tả BST Giáo án Lịch sử 12 bài 13

Giới thiệu bộ Giáo án Lịch sử 12 Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 mới nhất và bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng. Các giáo án soạn chi tiết, thiết kế các hoạt động cho học sinh dễ dàng thực hiện, phân bố nội dung giảng dạy chính yếu, phù hợp giúp cho học sinh biết được sự phát triển của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam dưới tác động của các tổ chức cách mạng có khuynh hướng dân tộc dân chủ. Mời quý thầy cô tải miễn phí về làm tư liệu tham khảo để soạn bài tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Lịch sử 12 bài 13

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 12

PHẦN HAI. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

CHƯƠNG I: VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930

BÀI 13: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930

 

I.  Mục tiêu 

1. Kiến thức:

  • Nhận thức được sự phát triển của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam dước tác động của các tổ chức cách mạng có khuynh hướng dân tộc dân chủ.
  • Hiểu được sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập.

2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng:

  • Bồi dưỡng tinh thần dân tộc theo tư tưởng cách mạng vô sản.

3. Kỹ năng:

  • Rèn luyện kĩ năng phân tích tính chất, vai trò lịch sử của các tổ chức, đảng phái chính trị, đặc biệt là Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập

II. Chuẩn bị giáo cụ

  • Giáo viên có thể giới thiệu cho HS biết các sách về Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên , Tân Việt Cách mạng đảng, Việt Nam Quốc dân đảng, sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam…
  • Học sinh sưu tầm tiểu sử, chân dung một số nhà hoạt động tiêu biểu của Việt Nam Quốc dân đảng, những thành viên dự Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

III. Tiến trình lên lớp

1. Kiểm tra bài cũ.

  • Những chuyển biến mới về kinh tế, xã hội ở Việt Nam sau CTTG I?
  • Các hoạt động của Nguyễn Ai Quốc, từ 1911-1925?

2. Bài mới:

  • Nêu khái quát nội dung bài mới hoặc nêu dưới dạng các câu hỏi về nội dung của bài học mới.

3. Tiến trình tổ chức dạy - học.

Các hoạt động của thầy và trò

Kiến thức cơ bản cần nắm

 

Hoạt động : Cả lớp và cá nhân.

GV đặt vấn đề: từ 1925 do sự pt của phong trào dân tộc dân chủ, làm suất hiện 3 tổ chức hoạt động theo khuynh hướng vô sản, đưa phong trào cách mạng bước sang giai đoạn mới.

? Nêu hoàn cảnh ra đời, hoạt động và vai trò của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên?

- HS theo dõi SGK trả lời câu hỏi, GV nhận xét và chốt ý, yêu cầu nêu rõ các nội dung sau:

- Báo Thanh niên và tác phẩm Đường Kách Mệnh đã trang bị lí luận  cách  GPDT  cho cán bộ của Hội, nhằm tuyên truyền về nước.

 -1928, phong trào “vô sản hoá », đưa Hội viên cùng sống, lao động với công nhân để vận động quần chúng, rèn luyện cán bộ và truyền ba Chủ nghĩa Mac-Lênin .

* Vai trò của Hội:

- Truyền bá Chủ nghĩa Mác –Lênin vào VN.

- Nâng cao ý thức ct cho g/c công nhân, thúc đẩy pt công nhân phát triển sang giai đoạn cách mạng mới.

- Chuẩn bị về chính trị, tổ chức và đội ngũ cán bộ cho sự ra đời của Đảng.

Hoạt động : Cả lớp.

GV có thể yêu cầu HS lập bảng thống kê tóm tắt những nội dung chính về hai tổ chức theo nội dung sau:

Nội dung              Tân Việt             VNQDĐ

Sự thành lập                                   

Thành phần                                    

Địa bàn, các hoạt động chủ yếu          

Khuynh hướng đấu tranh                    

HS dùng SGK thống kê bảng theo yêu cầu, và hướng dẫn của GV.

GV dùng thông tin phản hồi, giúp HS kiểm tra lại kiến thức, và chỉnh sửa cho hoàn thiện.

Hoạt động: Cả lớp và cá nhân.

Sau khi hoàn thiện bảng GV chú ý làm rõ các nội dung sau:

Tân Việt Cách mạng đảng.

+ Sự ra đời:

- 14/7/1925, gồm các trí thức yêu nước, địa bàn hoạt động chủ yếu ở Trung kỳ.

- Qua nhiều lần đổi tên  đến 14/7/1928 đổi thành Tân Việt  CMĐ.

+ Hoạt động:

- Quá trình phát triển TV bị phân hoá thành 2 bộ phận:

+ Bộ phận tích cực  gia nhập HVMCMTN.

+ Bộ phận còn lại tích cực chuẩn bị sáng lập một đảng kiểu mới.

 Việt Nam Quốc dân đảng.

+ Sự ra đời:

- 25/12/1927, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính lãnh đạo.

- Thành phần gồm tư sản dân tộc, binh lính, nông dân khá giả, địa chủ… chủ yếu ở Bắc kỳ.

+ Hoạt động:

- Tổ chức và phương thức hành động: có 4 cấp từ Trung ương đến cơ sở, nhưng chưa bao giờ trở thành hệ thống trong cả nước.

- 2/1929, VNQDĐ tổ chức ám sát trùm mộ phu Badanh, bị Pháp vây quét, Nguyễn Thái Học quyết định khởi nghĩa.

- 9/2/1930, bùng nổ ở Yên Bái và nhanh chóng lan sang các địa phương khác.

- Cuộc khởi nghĩa bị thất bại nhanh chóng , chấm dứt vai trò lịch sử của pt dân tộc dân chủ ảnh hưởng của hệ tư tưởng tư sản.

? Xác định nguyên nhân thất bại của VNQDĐ?

 

Hoạt động: Cả lớp và cá nhân.

- GV nêu câu hỏi: Hoàn cảnh ra đời ba tổ chức cộng sản và những hoạt động có tác dụng như thế nào?

HS trả lời GV chốt ý.

 Đông Dương Cộng sản đảng.

    Ngày 17/6/1929 ĐDCSĐ được thành lập, tại 312 Khâm Thiên ,Hà Nội. bầu BCH TW lâm thời, ra tuyên ngôn, điều lệ, báo búa liềm.

An Nam Cộng sản đảng.

      Tháng 8/1929 những Hội viên còn lại của Hội VNCMTN, thành lập An nam cộng sản đảng.

 Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

      Tháng 9/1929 bộ phận còn lại của Tân Việt thành lập ĐDCSLĐ.

+ Ý nghĩa.

- Ba tổ chức cộng sản ra đời là sản phẩm tất yếu của lịch sử; đánh dấu sự trưởng thành của g/c CNVN.

- Là bước chuẩn bị trực tiếp cho việc thành lập ĐCS.

 

Hoạt động: Cả lớp.

GV nêu khái quát về hoàn cảnh khi NAQ, nhận chỉ thị của QTCS về công tác tại ĐD.

? Trình bày hoàn cảnh và nội dung của Hội nghị thành lập đảng?

HS trả lời GV nhận xét và chốt ý.

- 1929 phong trào CN phát triển mạnh mẽ trong đó g/c CN trở thành lực lượng tiên phong.

- Trong nước có 3 tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng gây trở ngại cho phong trào CM.

 - Yêu cầu bức thiết là phải có 1 Đảng CS thống nhất trong cả nước.

 - Trước tình hình đó, được sự uỷ nhiệm của Quốc tế Cộng Sản, NAQ về Hương Cảng (TQ) hợp nhất các tổ chức cộng sản.

- Nhất trí hợp nhất các tổ chức cộng sản thành ĐCSVN.(6/1/1930-8/2/1930) tại Cửu Long, Hương Cảng (Hồng Kông)

- Thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên do NAQ soạn thảo và bầu BCH TW lâm thời.

HS nghe và ghi chép.

 

Hoạt động: Cả lớp.

? Phân tích nội dung của Cương lĩnh chính trị đầu tiên?

HS trả lời câu hỏi, GV nhận xét.

Hoạt động : Cả lớp.

Phân tích ý nghĩa của việc Đảng cộng sản Việt Nam ra đời?

1. Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng

a) Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

- Sự thành lập:

+ 11-1924, Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô đến Quảng Châu (TQ) liên lạc với những người Việt Nam yêu nước, với tổ chức Tâm tâm xã, chọn một số thanh niên tích cực thành lập ra Cộng sản đoàn (2-1925).

+ 6-1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, cơ quan cao nhất của Hội là Tổng bộ.

+ 21-6-1925, báo Thanh niên - cơ quan ngôn luận của Hội, ra số đầu tiên.

  • Hoạt động :

+ Mở các lớp huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ cách mạng, phần lớn đưa về nước hoạt động.

+ 1927, các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc được tập hợp, in thành sách Đường Kách mệnh.

+ Báo Thanh niên và sách Đường Kách mệnh trang bị lí luận cho cán bộ cách mạng, là tài liệu tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân Việt Nam.

+ 1928, Hội VNCMTN tổ chức phong trào "Vô sản hoá" đưa hội viên thâm nhập vào các hầm mỏ, nhà máy, đồn điền ..., tiến hành tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức chính trị.

- Sự truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin đã khiến cho phong trào công nhân Việt Nam từ năm 1928 trở đi có những chuyển biến rõ rệt về chất, tạo điều kiện cho sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929.

b) Tân Việt Cách mạng đảng (đọc SGK)

c) Việt Nam Quốc dân đảng

- Sự ra đời:

+ 25-12-1927, Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính... thành lập Việt Nam Quốc dân đảng.

+ Đây là tổ chức đại diện cho tư sản dân tộc theo khuynh hướng cách mạng DCTS.

-  Tôn chỉ mục đích:

+ Lúc mới thành lập chưa có cương lĩnh rõ ràng.

+ 1928 - 1929, hai lần thay đổi chủ nghĩa (do nghèo về lí luận, lập trường thiếu kiên định).

- Hoạt động:

+ Địa bàn hoạt động bị bó hẹp, chủ yếu ở một số địa phương Bắc Kì.

+ Tổ chức vụ ám sát trùm mộ phu Badanh (2-1929).

+ Tổ chức khởi nghĩa: Bắt đầu ở Yên Bái (9-2-1930), tiếp theo là Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình, nhưng nhanh chóng thất bại.

- Nguyên nhân thất bại: Việt Nam Quốc dân đảng chưa có Cương lĩnh rõ ràng, thành phần ô hợp, không tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Khởi nghĩa bị động, không chuẩn bị kĩ càng, thực dân Pháp còn đủ mạnh để đàn áp .

-  Ý nghĩa: Cổ vũ tinh thần yêu nước, chí căm thù giặc của nhân dân. Nối tiếp tinh thần yêu nước, bất khuất của dân tộc Việt Nam.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

a) Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản năm 1929

- 1929, phong trào công nhân, nông dân và các tầng lớp khác phát triển mạnh thành làn sóng dân tộc ngày càng sâu rộng.

- 3-1929, Chi bộ cộng sản đầu tiên tại số nhà 5D Hàm Long (Hà Nội).

- 5-1929, tại Đại hội lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đoàn đại biểu Bắc Kì đề nghị thành lập Đảng Cộng sản nhưng không được chấp nhận.

- 17-6-1929, đại biểu các tổ chức cộng sản ở Bắc Kì họp, quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản đảng.

- 8-1929, những hội viên của Hội VNCMTN trong Tổng bộ và Kì bộ ở Nam Kì thành lập An Nam Cộng sản Đảng.

- 9-1929, đảng viên tiên tiến của Tân Việt thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản phản ánh xu thế phát triển tất yếu, là kết quả tất yếu của cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

b) Hội nghị thành lập Đảng

- Hoàn cảnh:

+ Năm 1929, ba tổ chức cộng sản ra đời, hoạt động riêng rẽ, làm ảnh hưởng đến tâm lí quần chúng và sự phát triển chung của phong trào cách mạng nước ta.

+ Yêu cầu thống nhất các tổ chức cộng sản được đặt ra một cách bức thiết.

+ Trước tình hình đó, Nguyễn Ái Quốc đã chủ động từ Thái Lan về Trung Quốc, triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất...

+ Hội nghị do Nguyễn Ái Quốc chủ trì, diễn ra tại tại Cửu Long (Hương Cảng - Trung Quốc) bắt đầu từ ngày 6-1-1930.

- Nội dung hội nghị:

+ Hội nghị nhất trí hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, đây là bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta.

- Nội dung Cương lĩnh:

+ Xác định đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam là tiến hành cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.

+ Nhiệm vụ là đánh đổ đế quốc Pháp, bọn phong kiến và tư sản phản cách mạng, làm cho nước Việt Nam độc lập, tự do.

+ Lực lượng cách mạng là công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức ; còn phú nông, trung và tiểu địa chủ, tư sản thì lợi dụng hoặc trung lập.

+ Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp vô sản, giữ vai trò lãnh đạo cách mạng.

- Đây là cương lĩnh giải phóng dân tộc sáng tạo, kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và giai cấp. Độc lập và tự do là tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh này.

- Ý nghĩa của việc thành lập Đảng:

+ Là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp, sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

+ Việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam:

· Đảng trở thành chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

· Từ đây cách mạng Việt Nam có đường lối đúng đắn, khoa học, sáng tạo.

· Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới.

· Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử tiến hoá của cách mạng Việt Nam.

- Đại hội Đảng lần thứ III (9-1960) quyết nghị lấy ngày 3-2 hằng năm làm ngày kỉ niệm thành lập Đảng.

 

Trên đây là một phần nội dung được trích dẫn từ giáo án Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930, để xem hết nội dung của tất cả các giáo án còn lại, mời quý thầy cô đăng nhập vào trang thư viện elib và download tài liệu về máy.

Bên cạnh đó, quý thầy cô có thể xem thêm bài giảng để tiện cho việc giảng dạy:

Và xem giáo án bài tiếp theo:

Bài tập chương 1 bài 13 Lịch sử 12:

Đồng bộ tài khoản