Giáo án Lịch sử 12 bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 - 1953)

Chia sẻ: Trần Thị Thúy Nhiên | Ngày: | 4 giáo án

0
1.135
lượt xem
11
download
Xem 4 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Lịch sử 12 bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 - 1953)

Mô tả BST Giáo án Lịch sử 12 bài 19

Thư viện eLib trân trọng gửi tới các thầy cô giáo bộ Giáo án Lịch sử 12 Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 - 1953). Giáo án được trình bày rõ ràng, dễ hiểu sẽ giúp các em học sinh nắm được những thành tựu chính trong công tác xây dựng hậu phương từ sau chiến thắng Biên giới thu – đông 1950. Bộ sưu tập này được chúng tôi tuyển chọn kỹ càng từ các giáo án của giáo viên đang tham gia giảng dạy bộ môn này trong cả nước. Với cách trình bày logic, chúng tôi hy vọng giáo án này sẽ giúp ích cho việc soạn giảng của các thầy cô giáo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Lịch sử 12 bài 19

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 12

PHẦN HAI LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

CHƯƠNG III: VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954

BÀI 19: BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1951 - 1953)

 

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức:

 • Vì sao Mĩ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương; nét chính của kế hoạch Đờ lát đơ Tátxinhi.
 • Nội dung và ý nghĩa lịch sử của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.
 • Những thành tựu chính trong công tác xây dựng hậu phương từ sau chiến thắng Biên giới thu – đông 1950.
 • Mục đích của các chiến dịch và ý nghĩa của những chiến thắng quân sự của ta từ sau chiến thắng Biên giới thu – đông 1950.

2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng:

 • Củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ.
 • Học tập tinh thần chiến đấu dũng cảm, mưu trí của anh bộ đội cụ Hồ.
 • Biết ơn, trân trọng sự ủng hộ quý báu của bạn bè quốc tế đối với nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

3. Kỹ năng:

 • Rèn luyện kĩ năng sử dụng tranh, ảnh, lược đồ lịch sử, những đoạn trích dẫn,… để nhận thức lịch sử.
 • Bồi dưỡng kĩ năng phân tích, đánh giá sự kiện lịch sử.

II.  Chuẩn bị giáo cụ

 • Ảnh:
  • Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2 – 1951).
  • Các đại biểu dự Đại hội toàn quốc thống nhất Mặt trận Việt Minh – Liên Việt.

III. Tiến trình lên lớp

1. Kiểm tra bài cũ.

 • Nêu đường lối kháng chiến của Đảng trong những năm đầu toàn quốc kháng chiến?
 • Tường thuật diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947?
 • Tường thuật diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Biên Giới 1950?

2. Bài mới:

 • Giới thiệu về giai đoạn 1951 – 1954 của cuộc kháng chiến, đặt câu hỏi: Vì sao nói đây là giai đoạn quan trọng, chuẩn bị cho thắng lợi của cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954?

3. Tiến trình tổ chức dạy - học.

Các hoạt động của thầy và trò

Kiến thức cơ bản cần nắm

Hoạt động: Cả lớp, cá nhân

 

GV khái quát lại những thắng lợi cơ bản của quân và dân ta từ năm 1946 đến 1950, sau đó nêu câu hỏi:

Âm mưu của Pháp và Mỹ trong cuộc chiến tranh ở Đông Dương như thế nào?

HS trả lời câu hỏi yêu cầu nói được các ý chính sau :

      Lợi dụng Pháp khó khăn Mỹ ngày càng can thiệp  vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương:

- 23/12/1950, ký với Pháp Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương, qua đó viện trợ quân sự, kinh tế, tài chính cho Pháp.

- 9/1951, Mỹ ký với Bảo Đại Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt – Mỹ.

GV : yêu cầu HS đọc rõ kế hoạch Đơ lát đơ Tátxinhi.

Phân tích cho HS hiểu rõ những khó khăn khi Pháp thi hành kế hoạch.

 

Hoạt động: Cả lớp, cá nhân

GV dùng lược đồ xác định vị trí nơi tổ chức đại hội, rồi nêu câu hỏi:

? Đại hội toàn Quốc lần thứ hai của Đảng khai mạc trong hoàn cảnh nào? Nội dung cơ bản?

HS trả lời câu hỏi, GV nhận xét , đồng thời cho HS xem hình ảnh toàn cảnh đại hội, rồi chốt lại một số ý chính sau:

- Họp ở Chiêm Hoá ( 11-19/2/1951).

- Thông qua 2 bản báo cáo do Chủ tịch Hồ Chí Minh  và bí thư Trường Chinh trình bày.

- Tách Đảng CSĐD thành các Đảng riêng, tại VN thành lập ĐLĐVN, thông qua tuyên ngôn, chính cương và điều lệ mới.

- Bầu BCH TW, HCM làm chủ tịch, Trường Chinh làm Tổng Bí Thư.

 

Hoạt động: Cả lớp, cá nhân

Về hậu phương kháng chiến GV cần làm rõ cho HS hiểu các ý chính sau đây:

+ Chính trị:

+ Kinh tế:

- 1952  mở cuộc vận động lao động sx và thực hành tiết kiệm.

- 1953 bước đầu cải cách ruộng đất (Thái Nguyên và Thanh Hoá)

+ Văn hoá, giáo dục , y tế: Có những bước pt mới, đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhân dân và phục vụ kháng chiến.

 

I – Thực dân pháp đẩy mạnh chiến tranh xâm lược đông dương

1. Mĩ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh

- Ngày 23 – 12 – 1950, Mĩ kí với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương, viện trợ quân sự, kinh tế - Tài chính cho Pháp qua đó Mĩ từng bước thay chân Pháp ở Đông Dương

- Tháng 9 – 1951, Mĩ kí với Bảo Đại Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt - Mĩ, nhằm trực tiếp ràng buộc chính phủ Bảo Đại vào Mĩ.

2. Kế hoạch Đơ Lát đơ Tátxinhi

Cuối 1950 dựa vào viện trợ của Mĩ, Pháp đề ra kế hoạch Đơ Lát đơ Tátxinhi nhằm kết thúc nhanh chiến tranh.

Nội dung kế hoạch Đơ Lát đơ Tátxinhi

- Xây dựng lực lượng cơ động mạnh, ra sức phát triển ngụy quân .

- Thành lập “Vành đai trắng” bao quanh trung du và đồng bằng Bắc Bộ.

- Tiến hành chiến tranh tổng lực- Đánh phá hậu phương ta.

 

II – Đại hội đại biểu lần thứ ii của đảng (2 – 1951)

Thời gian: Từ ngày 11 đến 19 – 2 – 1951, tại Vinh Quang (Chiêm Hóa-Tuyên Quang)

Nội dung: Thông qua hai bản báo cáo quan trọng

+ Báo cáo chính trị do Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày.

+ Báo cáo bàn về cách mạng Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh trình bày.

- Đại hội quyết định tách Đảng Cộng sản Đông Dương để thành lập ở mỗi nước một Đảng Mác -Lênin riêng, có cương lĩnh phù hợp với đặc điểm phát triển của từng dân tộc.

- Ở Việt Nam, đại hội quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên mới là Đảng Lao động Việt Nam.

- Đại hội thông qua Tuyên ngôn, chính cương, Điều lệ mới,

- Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị, Hồ Chí Minh làm chủ tịch Đảng, Trường Chinh làm Tổng Bí thư.

Ý nghĩa

- Đại hội đại biểu lần thứ hai đánh dấu bước trưởng thành của Đảng ta.

- Là “Đại hội kháng chiến thắng lợi”.

 

III – Hậu phương kháng chiến phát triển mọi mặt

Về chính trị

- 3 – 1951, thành lập Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam (gọi là Mặt trận Liên Việt) trên cơ sở hợp nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt.

- Thành lập liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào.

- 5 – 1952, Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất đã tổng kết, biểu dương thành tích phong trào thi đua ái quốc và chọn được 7 anh hùng ở các lĩnh vực khác nhau.

Về kinh tế

- Năm 1952 mở cuộc vận động lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm, lôi cuốn mọi ngành, mọi giới tham gia.

- Đầu năm 1953, Đảng và chính phủ phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất. do à nông nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp đều có bước phát triển.

Về văn hóa, giáo dục, y tế

- Tiếp tục công cuộc giáo dục theo phương châm “Phục vụ kháng chiến, phục vụ dân sinh, phục vụ sản xuất”, phong trào bình dân học vụ, bổ túc văn hóa

- Văn nghệ sĩ hăng hái thâm nhập mọi mặt của cuộc sống, chiến đấu và sản xuất. Công tác chăm lo sức khỏe cho nhân dân được coi trọng.

 

IV – Những chiến dịch tiến công giữ vững quyền chủ động trên chiến trường (Không dạy)

 

Trên đây là một đoạn nội dung trong giáo án Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 - 1953), để xem nội dung còn lại của giáo án và các giáo án khác mời quý thầy cô đăng nhập và tải về máy.

Bên cạnh đó, thầy cô có thể xem thêm bài giảng tại đây:

Và xem thêm giáo án bài tiếp theo:

Bài tập chương 3 bài 19 Lịch sử 12:

Đồng bộ tài khoản