Giáo án Lịch sử 12 bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975

Chia sẻ: Nguyễn Văn Tiền | Ngày: | 4 giáo án

0
1.458
lượt xem
42
download
Xem 4 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Lịch sử 12 bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975

Mô tả BST Giáo án Lịch sử 12 bài 24

Để có thêm ý tưởng cho bài soạn của mình, các thầy cô hãy đến với Thư viện eLib để sở hữu bộ Giáo án Lịch sử 12 Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975 cho kho tài liệu tham khảo của mình. Các giáo án được trình bày ngắn gọn, sáng tạo sẽ giúp các em học sinh nắm được nhiệm vụ cách mạng nước ta trong năm đầu sau đại thắng mùa xuân 1975 nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội, hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Chúng tôi hi vọng bộ giáo này sẽ giúp ích cho việc soạn giảng của các thầy cô hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Lịch sử 12 bài 24

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 12

PHẦN HAI LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

CHƯƠNG V: VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

BÀI 24: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU SAU THẮNG LỢI CỦA CUỘC

KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC NĂM 1975

 

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức:

 • Tình hình hai miền đất nước sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.
 • Nhiệm vụ cách mạng nước ta trong năm đầu sau đại thắng mùa xuân 1975 nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội, hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng:

 • Bồi dưõng lòng yêu nước, tình cảm ruột thịt Bắc – Nam, tinh thần độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, niềm tin vào tiền đồ cách mạng.

3. Kỹ năng:

 • Rèn luyện kĩ năng phân tích, nhận định, đánh giá tình hình đất nước sau thắng lợi kháng chiến chống Mĩ, cứu nước và nhiệm vụ cấp bách của cách mạng cả nước trong năm đầu sau chiến tranh kết thúc, miền Nam vừa được giải phóng.

II. Chuẩn bị giáo cụ

 • Tài liệu tham khảo trong SGV.
 • Tham khảo Lịch sử Việt Nam từ 1975 đến nay.

III. Tiến trình lên lớp

1. Kiểm tra bài cũ.

 • Câu hỏi: 
  • Chủ trương kế hoạch giải phóng miền Nam của Đảng?
  • Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 (chiến dịch Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng)?
  • Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)?

2. Bài mới:

 • Đặt câu hỏi nêu vấn đề định hướng nhận thức của HS: Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, cách mạng nước ta đã thực hiện những nhiệm vụ cấp bách trước mắt nào?

3. Tiến trình tổ chức dạy-học.

Các hoạt động của thầy và trò

Kiến thức cơ bản cần nắm

Hoạt động:  cả lớp và cá nhân

GV khái quát tình hình đất nước sau giải phóng, rồi nêu câu hỏi:

Nêu tình hình thuận lợi và khó khăn của hai miền Nam - Bắc sau năm 1975?

HS suy nghĩ trả lời câu hỏi , GV nhận xét và chốt ý.

+ Thuận lợi: Miền Nam hoàn toàn giải phóng ,thống nhất đất nước , đi lên CNXH.

+ Khó khăn:

-MB: chiến tranh tàn phá còn nặng nề.

-MN: Chính quyền cũ ở địa phương còn tồn tại, cơ sở kt-xh còn nhiều khó khăn.

 

 

 

Hoạt động :  cả lớp và cá nhân

GV yêu cầu HS theo dõi SGK để trả lời câu hỏi;

Nêu những sự kiện tiêu biểu , nhằm tiến hành thống nhất đất nước về mặt nhà nước?

HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi, GV nhận xét và chốt ý.

-Hội nghị của BCH TW 24(9/1975) đề ra chủ trương thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

-Từ 15-21/11/1975  tại SG, hai đoàn đại biểu nhất trí chủ trương , biện pháp nhằm thống nhất đất nước.

- 25/4/1976 tổng tuyển cử bầu QH trong cả nước.

-14/6 – 2/7/1976  QH khoá VI họp kỳ đầu tại HN.

-2/7/1976 lấy tên là Nước CHXHCNVN.

HS nghe và ghi chép.

I. Tình hình hai miền nam - bắc sau năm 1975

Miền Bắc: Sau 20 năm xây dựng CNXH có những thành tựu to lớn toàn diện nhưng bị cuộc chiến tranh phá hoại của mỹ tàn phá nặng nề, gây hậu quả lâu dài đối với miền Bắc.

Miền Nam:  Hoàn toàn giải phóng, vẫn còn tồn tại nhiều di hại của xã hội cũ.

Chiến tranh tàn phá (ruộng đất bị bỏ hoang, rừng bị chất độc hóa học, bom mìn…)

Hàng triệu người thất nghiệp, mù chữ.

à Kinh tế miền Nam phát triển mất cân đối, bị lệ thuộc vào viện trợ từ bên ngoài.

 

II. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở hai miền đất nước (Không dạy)

 

III. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 - 1976)

Hội nghị lần thứ 24 của Ban Chấp hành trung ương Đảng (9/1975) đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước “ thống nhất…dân tộc VN”

Quá trình thực hiện thống nhất:

- 15-21/11/1975 tại Sài Gòn hai đoàn đại biểu nhất trí chủ trương biện pháp thống nhất đất nước.

-  25/4/1976 Tổng tuyển cử quốc hội trong cả nước, bầu ra 492 đại biểu

-  24/6 - 3/7/1976 Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên tại Hà Nội đã thông qua các chính sách đối nội, đối ngoại của nước ta quy định :

Tên nước: CHXHCN Việt Nam (2/7/1976)

Quốc huy mang dòng chữ CHXHCN VN, quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng, quốc ca là bài Tiến Quân Ca.

Thủ đô là Hà Nội.

Đổi tên Sài Gòn à Thành phố Hồ Chí Minh.

Bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam, bầu ban dự thảo hiến pháp.

18/12/1976: Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam được quốc hội thông qua

Ý Nghĩa: Hoàn thành thống nhất đất nước về  nhà nước là yêu cầu tất yếu khách quan của sự phát triển của cách mạng Việt Nam, tạo những điều kiện thuận lợi về chính trị, khả năng bảo vệ tổ quốc, mở rộng quan hệ quốc tế, việc thống nhất đất nước thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí thống nhất tổ quốc của nhân dân ta.

 

Qúy thầy cô vui lòng đăng nhập vào trang thư viện elib và download nội dung các giáo án trong BST giáo án Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975 về máy để tiện cho việc tham khảo.

Bên cạnh đó, quý thầy cô có thể xem thêm bài giảng tại đây:

Và xem thêm giáo án bài tiếp theo:

Bài tập chương 5 bài 24 Lịch sử 12:

Đồng bộ tài khoản