Giáo án Lịch sử 12 bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1986)

Chia sẻ: Lý Đol La | Ngày: | 4 giáo án

0
459
lượt xem
8
download
Xem 3 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Lịch sử 12 bài 25:  Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1986)

Mô tả BST Giáo án Lịch sử 12 bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1986)

Chúng tôi hiểu được những gì thầy cô giáo cần trước thềm năm học mới đó là một giáo án chi tiết. Chính vì thế, chúng tôi đã tuyển chọn các bài soạn hay, sáng tạo nhằm giúp thầy cô giáo có thêm tài liệu tham khảo cho việc soạn bài của mình. Chúng tôi trân trọng giới thiệu bộ Giáo án Lịch sử 12 bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1986). Kiến thức được trình bày khoa học sẽ giúp các em học sinh biết được sau Đại thắng mùa xuân 1975 Việt Nam hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước, cả nước chuyển sang giai đoạn mới - đi lên CNXH, đó là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Hy vọng, bộ giáo án này sẽ giúp các em học sinh dễ lĩnh hội kiến thức hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Lịch sử 12 bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1986)

I. Mục tiêu bài Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1986)

1. Kiến thức
- Hiểu được, sau Đại thắng mùa xuân 1975 Việt Nam hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước, cả nước chuyển sang giai đoạn mới - đi lên CNXH, đó là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam.
- Nắm vững những thành tựu và hạn chế của ta trong hai kế hoạch 5 năm 1976 - 1980 và 1981 - 1985.
- Chúng ta tiếp tục đấu tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Tây Nam và biên giới phía Bắc (1975-1979).
2. Kĩ năng
Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích, tổng hợp, so sánh, nhận định, đánh giá các sự kiện lịch sử.
3. Tư tưởng, thái độ
Bồi dưỡng cho HS lòng yêu nước, yêu CNXH, tinh thần lao động xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên CNXH mà dân tộc ta đã chọn.

II. Một số khái niệm, thuật ngữ lịch sử cơ bản

- Cải tạo xã hội chủ nghĩa: cuộc cách mạng về quan hệ sản xuất nhằm hạn chế đi đến xóa bỏ sự bóc lột kiểu tư abnr chủ nghĩa, đưa nền sản xuất nhỏ, riêng lẻ của nông dân và thợ thủ công cá thể phát triển theo hướng xã hội chủ nghĩa. Cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa gắn bó với nhau, là sự nghiệp lâu dài, phải tiến hành từng bước không nôn nóng chủ quan.
- Qúa độ: thời kì chuyển tiếp từ một chế độ xã hội cũ sang chế độ xã hội kới đang hình thành thắng lợi: thời kì quá độ từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội.
- Nạn kiều: vào những năm 1976 -1979 số lượng người Hoa ở Việt Nam về nước tăng nhanh. Trung Quốc gọi đó là “nạn kiều” và lợi dụng điều đó để gây xung đột ở biên giới phía Bắc nước ta.

III. Phương tiện dạy học chủ yếu

- Tham khảo Văn kiện Đại hội Đảng IV (1976), lần thứ V (1982).
- Lịch sử Việt Nam từ 1975 đến nay, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.
- Một số hình ảnh về công cuộc xây dựng CNXH từ năm 1976 đến 1986
Ghi chú: GV có thể liên hệ với khoa Lịch sử - Trường ĐHSP Hà Nội để khai thác tư liệu hình ảnh trên, hoặc tìm mua cuốn Hướng dẫn sử dụng kênh hình trong SGK Lịch sử lớp 12 THPT (NXB ĐHSP, Hà Nội, 2009).

IV. Tiến trình bài Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1986)

1. Ổn định lớp học
2. Kiểm tra bài cũ
GV có thể sử dụng câu hỏi sau:
1. Hãy nêu tình hình hai miền Nam - Bắc Việt Nam sau 1975.
2. Nhân dân hai miền Nam – Băc đã đạt được thành tựu gì trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế - xã hội sau đại thắng mùa xuân 1975?
3. Trình bày về quá trình hoàn thành thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước?
3. Bài mới

I. Đất nước bước đầu đi lên CNXH (1976-1986)
1. Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới
- Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, đất nước ta đã thống nhất, cách mạng Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn mới, cả nước đi lên CNXH.
- Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để chúng ta tiến lên CNXH, đồng thời tiến lên CNXH để bảo vệ độc lập.
-> Như vậy độc lập dân tộc và thống nhất đất nước gắn liền với CNXH, con đường đó hợp với quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam.
2. Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976-1980
- Chủ trương: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (12-1976) đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1976-1980) vừa xây dựng CNXH vừa cải tạo quan hệ sản xuất XHCN.
-Thành tựu:
*Trong khôi phục và phát triển kinh tế.
+ Nông nghiệp: nhờ tăng cường biện pháp khai hoang, thâm canh tăng vụ, diện tích gieo trồng tăng gần 2 triệu ha, trang bị thêm nhiều máy kéo, đưa tỉ lệ cơ giới hóa tăng lên 25% diện tích gieo trồng.
+ Công nghiệp: nhiều nhà máy được gấp rút xây dựng như nhà máy điện, cơ khí, xi măng..
+ Giao thông vận tải: khôi phục và xây dựng mới 1.700km đường sắt, 3.800km đường bộ...bổ sung thêm nhiều phương tiện vân tải. Tuyến đường sắt thống nhất Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh đã được khôi phục và hoạt động trở lại sau 30 năm gián đoạn.
*Công cuộc cải tạo XHCN
+Công cuộc cải tạo XHCN được đẩy mạnh ở các vùng mới giải phóng, giai cấp tư sản mại bản bị xóa bỏ
+1.500 xí nghiệp tư sản hạng lớn và vừa được cải tạo và chuyển thành xí nghiệp quốc doanh và công tư hợp doanh.
-> Đại bộ phận nông dân miền nam đã đi vào con đường làm ăn tập thể.
->Thủ công nghiệp, thương mại được sắp xếp và tổ chức lại.
*Văn hóa, giáo dục
+Xóa bỏ những tàn dư của văn hóa phản động của chế độ thực dân, xây dựng nền văn hóa cách mạng.
->Giáo dục: từ mầm non đến đại học đều phát triển. Năm học 1979-1980 cả nước có 15 triệu học sinh các cấp.
-Hạn chế
+ Sau 5 năm, nền kinh tế nước ta vẫn còn mất cân đối. Kinh tế quốc doanh và tập thể còn thua lỗ, không phát huy được tác dụng, kinh tế tư nhân và cá thể bị ngăn cấm.
+Sản xuất phát triển chậm, năng suất lao động thấp, thu nhập quốc dân thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, xã hội nảy sinh nhiều hiện tượng tiêu cực.
3. Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981-1985)
- Chủ trương: đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (3 - 1982) đã khẳng định chúng ta tiếp tục đi lên CNXH trong cả nước,đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1981-1985): cơ bản ổn định tình hình kinh tế - xã hội, đáp ứng những nhu cầu cấp thiết đời sống nhân dân và giảm nhẹ sự mất cân đối trong nền kinh tế.
-> Thành tựu
* Trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp
+ Nông nghiệp và công nghiệp đã chặn được đà giảm sút của thời kì (1976 - 1980) vào có bước phát triển.Nông nghiệp tăng bình quân là 4,9%/năm. Tổng sản lượng lương thực đạt 17 triệu tấn.
+Công nghiệp tăng 9,5%/năm. Thu nhập bình quân tăng 6,4%.
*Về xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật
+Hoàn thành hàng trăm công trình tương đối lớn, hàng ngàn công trình vừa và nhỏ.
+Dầu mỏ bắt đầu được khai thác
+Các nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, Trị An khẩn trương xây dựng và đi vào hoạt động.
+ Các hoạt động khoa học - kĩ thuật được triển khai để phục vụ sản xuất.
- Hạn chế
+ Những khó khăn yếu kém của 5 năm trước đó chưa được khắc phục, thậm chí có phần trăm trầm trọng hơn.
+ Mục tiêu cơ bản là ổn định tình hình kinh tế - xã hội chưa thực hiện được.

 II. Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc 1975 - 19791. *Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam
- Ngay sau khi kháng chiến chống Mĩ cứu nước của kết thúc, quân Khơme đỏ do Pôn Pốt cầm đầu đã tiến hàh những cuộc hành quân khiêu khích nhằm xâm phạm lãnh thổ nước ta từ Hà Tiên đến tây Ninh.
- Ngày 22/12/1978, chúng huy động 19 sư đoàn bộ binh, pháp binh, xe tăng tiến đánh Tây Ninh, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lấn biên giới phía Tây Nam nước ta.
- Thực hiện quyền tự vệ chính đáng, quân dân ta đã phản công tiêu diệt và quét sạch bọn chúng ra khỏi lãnh thổ nước ta.
*. Cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc.
- Một số nhà lãnh đạo Trung Quốc ủng hộ bọn Pôn Pốt nên đã khiêu khích ta ở dọc biên giới phía Bắc. Họ dựng lên sự kiện "nạn kiều", cắt viện trợ, rút chuyên gia.
- Sáng 17/2/1979, Trung Quốc đã dùng 32 sư đoàn tiến công dọc biên giới nước ta từ Móng Cái đến Phong Thổ (Lai Châu).
- Để bảo vệ lãnh thổ, quân dân ta dã kiên quyết đánh trả. Ngày 18/3/1979, quân Trung Quốc phải rút khỏi nước ta.

V. Củng cố Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1986)

GV nêu một số câu hỏi và hướng dẫn HS tự củng cố kiến thức:
- Hãy nêu những thành tựu và hạn chế của các kế hoạch Nhà nước 1976 - 1980 và 1981 – 1985? Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế?
- Cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam và biên giới phía Bắc nước ta diễn ra như thế nào?

VI. Dặn dò

- Học bài theo những câu hỏi ở phần củng cố.
- Đọc SGK bài 26 và trả lời câu hỏi: Trước những khó khăn hạn chế giai đoạn 1976 -1985, Đảng ta đã làm gì? Kết quả của quá trình đó như thế nào?

Đồng bộ tài khoản