Giáo án Lịch sử 12 bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 - 2000)

Chia sẻ: Nguyễn Văn Tiền | Ngày: | 4 giáo án

0
1.110
lượt xem
27
download
Xem 4 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Lịch sử 12 bài 26:  Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 - 2000)

Mô tả BST Giáo án Lịch sử 12 bài 26

Nhằm giúp cho việc soạn bài của các thầy cô giáo trở nên đơn giản hơn, chúng tôi đã tuyển chọn những giáo án của các giáo viên giàu kinh nghiệm trong giảng dạy. Thư viện eLib trân trọng giới thiệu bộ Giáo án Lịch sử 12 Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 - 2000) dành cho các quý thầy cô. Giáo án trình bày các kiến thức một cách logic giúp các em dễ dàng nắm được nội dung, thành tựu, ý nghĩa và những hạn chế trong 15 năm đổi mới của Đảng 1986-2000. Thư viện eLib hi vọng giáo án này sẽ góp phần giúp các thầy cô có được một bài soạn hay.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Lịch sử 12 bài 26

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 12

PHẦN HAI LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

CHƯƠNG V: VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

BÀI 26:  ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1986 - 2000)

 

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức:

  • Sự tất yếu phải đổi mới đất nước, đổi mới con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
  • Nội dung, thành tựu, ý nghĩa và những hạn chế trong 15 năm đổi mới của Đảng 1986-2000.

2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng:

  • Bồi dưỡng lòng yêu nước XHCN, tinh thần đổi mới trong lao động công tác , học tập.
  • Củng cố niềm tin vào sự nghiệp đổi mới của Đảng.

3. Kỹ năng:

  • Kỹ năng phân tích, tổng hợp, so sánh, đánh giá con đường pt của đất nước.

II. Chuẩn bị giáo cụ

  • Tranh, ảnh, tài liệu minh hoạ.
  • Văn kiện Đảng .
  • Giáo trình lịch sử Việt Nam từ 1975 đến nay

III. Tiến trình lên lớp

1. Kiểm tra bài cũ. Việt Nam giai đoạn 1975-1986 có những thuận lợi và khó khăn như thế nào?
2. Bài mới: GV giải thích vì sao ta phải tiến hành đổi mới , những vấn đề quan trọng trong thời kỳ đổi mới 1986-2000.
3. Tiến trình tổ chức dạy - học.

Các hoạt động của thầy và trò

Kiến thức cơ bản cần nắm

Hoạt động: cả lớp và cá nhân

GV khái quát tình hình đất nước thời kỳ 1975 – 1985 , rồi nêu câu hỏi.

Hoàn cảnh đưa đến cuộc đổi mới đất nước của Đảng và chính phủ?

HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi, GV nhận xét và chốt ý.

- Thời kỳ 1976-1986, đảng ta vừa tìm tòi vừa thể nghiệm con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

- Ta đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong mọi lĩnh vực , nhưng cũng gặp không ít khó khăn, yếu kém do sai lầm khuyết điểm gây ra, từ giữa những năm 80, ta lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế -xã hội.

- Để đưa đất nước vượt qua khủng hoảng , đẩy mạnh sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi Đảng ta phải đổi mới.

 

Hoạt động: cả lớp và cá nhân

Trình bày nội dung chủ yếu của đường lối đổi mới của Đảng đề ra từ đại hội 6?

HS trả lời , GV chốt ý:

- Đại hội 6 (12/1986) của Đảng đánh dấu bước đổi mới toàn diện, đồng bộ, từ kinh tế chính trị đến tư tương, tổ chức… nhưng trọng tâm là đổi mới kinh tế.

+ Kinh tế:

- Thừa nhận sự tồn tại của các thành phần kinh tế, kinh tế nhiều thành phần theo định hướng XHCN, theo cơ chê thị trường, có sự quản lý của nhà nước, xoá bỏ quan liêu bao cấp…

- Kinh tế tập thể làm nền tảng, mọi người được tự do kinh doanh theo pháp luật.

- Mở rộng kinh tế đối ngoại, hợp tác quốc tế.

+ Chính trị:

 - Xây dựng nhà nước pháp quyền, XHCN, nhà nước của dân do dân vì dân.

- Xây dựng nền dân chủ XHCN .

- Thực hiện chính sách đoàn kết dân tộc.

- Đối ngoại hoà bình, hữu nghị, hợp tác.

HS nghe và ghi chép

 - Lương thực – thực phẩm: Năm 1988 phải nhập hơn 45 vạn tấn gạo. Đến 1990 ta đã vươn lên đủ cung cấp trong nước , có dự trữ và xuất khẩu .(1989 sx lương thực đã đạt 21,4 tr tấn).

- Hàng tiêu dùng: dồi dào đa dạng lưu thông thuận lợi. Các cơ sở sx gắn với nhu cầu thị trường.

 - Kinh tế đối ngoại: phát triển và mở rộng qui mô hơn trước. từ 1986 đến 1990 , hàng xuất kẩu tăng gấp 3 lấn. Ta tăng thêm mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn như gạo ,dầu thô và một số mặt hàng mới khác

- Nhóm 2:

 - Mục tiêu: Đẩy lùi và kiểm soát được lạm phát, ổn định nâng cao hiệu quả sx ,ổn định kt , xd cơ cấu kinh tế mới theo yêu cầu CNH.

- Thành tựu:

+KT tăng trưởng nhanhGDP hàng năm 8.2% (CN 13%, Nn 4.5%)

-Lạm phát12.7%/ năm

-Xuất khẩu đạt 17tỉ USD

-Đầu tư nước ngoài hàng năm tăng 50%

-Đời sống nhân dân được cải thiện.

-Nhóm 3:

-Mục tiêu : Đổi mới một cách toàn diện, đồng bộ, pt kt nhiều thành phần… phấn đấu pt kt nhanh , biền vững, nâng cao đời sống nhân dân.

- Thành tựu:

+ Kinh tế: -GDP 7%( CN 13.5%, Nn 5.7%)

- KT chuển dịch theo hứng CNH

- Hoạt động xuất ,nhập khẩu pt, đầu tư nước ngoài gấp 1.5 lần (10 TỉUSD) so với 5 năm trước.

- Doanh nghiệp VN mở rộng đầu tư ra bên ngoài..

+ Đối ngoại: Có QH thương mại với 140 nước , thu hút đầu tư vốn nước ngoài cao.

-Nhóm 4:

Ý nghĩa của 15 năm đổi mới:

- Làm thay đổi bộ mặt đất nước

- Củng cố vững chắc chủ quyền và chế độ XHCN.

- Vị thế của VN ngày càng cao trên trường quốc tế.

Hạn chế:

- KT pt chưa vững chắc, năng suất lao động chưa cao, chất lượng , gia thành … còn hạn chế.

-Kinh tế nhà nước chưa tương xứng với vai trò chủ đạo, kt tt chưa mạnh.

- KH-CN chưa đáp ưng được yêu cầu của CNH, HĐH, xd và bảo vệ TQ.

-Mức sống của người dân còn thấp.

HS nghe và ghi chép.

I – Đường lối đổi mới của đảng

1. Hoàn cảnh lịch sử mới

- Thời kỳ 1976 – 1986, ta đã đạt nhiều thành tựu đáng kể  trong mọi lĩnh vực, song cũng gặp muôn vàn khó khăn, yếu kém do những sai lầm khuyết điểm, từ giữa những năm 80 nước ta lâm vào khủng hoảng trầm trọng về kinh tế xã hội.

- Tình hình thế giới có sự thay đổi, chủ nghĩa xã hội đang lâm vào khủng hoảng toàn diện, trầm trọng. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật tác động mạnh đến các quốc gia dân tộc.

- Để đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, đẩy mạnh sự nghiệp cách mạng xã hôi chủ nghĩa, đòi hỏi đảng ta phải đổi mới.

 2. Đường lối đổi mới của Đảng

- Đường lối đổi mới được đề ra từ đại hội Đảng VI (12 - 1986), được bổ sung và điều chỉnh phát triển trong các đại hội VII (6 - 1991) và VIII (6 - 1996), IX (4 - 2001).

- Đổi mới toàn diện và đồng bộ trong đó trọng tâm là đổi mới về kinh tế.

+ Về đổi mới kinh tế: Chủ trương xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế tập trung, bao cấp hình thành cơ chế thị trường, xây dựng nền kinh tế quốc dân với cơ cấu nhiều ngành nghề, nhiều quy mô và trình độ công nghệ; phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần định hướng XHCN, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại.

+ Về đổi mới chính trị: Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân, thực hiện đoàn kết dân tộc, chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác.

 

II – Quá trình thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000)

Đường lối đổi mới được thực hiện từ 1986 đến 2000 đã qua 3 kế hoạch nhà nước 5 năm

1. Thực hiện kế hoạch 5 năm 1986 - 1991

 Đại hội VI (12 - 1986) mở đầu công cuộc đổi mới

Đại hội khẳng định tiếp tục đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường lối xây dựng kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa do các đại hội IV, V đề ra với mục tiêu: ba chương trình kinh tế lớn.

Lương thực thực phẩm: Đáp ứng được nhu cầu trong nước à có dự trữ và xuất khẩu, sản xuất lương thực 1988 đạt 19.5 triệu tấn, 1989 đạt 21,4 triệu tấn

Hàng tiêu dùng: Dồi dào đa dạng, có tiến bộ về mẫu  mã, chất lượng. Phần bao cấp của nhà nước về vốn, giá, vật tự, tiền lương…giảm đáng kể

Hàng xuất khẩu: kinh tế đối ngoại phát triển về quy mô và hình thức. Từ 1986 -1990, hàng xuất khẩu tăng 3 lần. Nhập khẩu giảm đáng kể. 

Ta kiềm chế được đà lạm phát. Giảm chỉ số tăng giá từ 20% (1986) à 4,4% (1990) bước đầu hình thành nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.

Chứng tỏ đường lối đổi mới của đảng là đúng đắn và phù hợp.

- Những khó khăn - yếu kém : kinh tế còn mất cân đối, lạm phát vẫn ở mức cao, lao động thiếu việc làm, tình trạng tham nhũng, nhận hối lộ, mất dân chủ... chưa được khắc phục.

2. Thực hiện kế hoạch 5 năm 1991 – 1995 (Nhiệm vụ - mục tiêu kế hoạch được đề ra trong đại hội Đảng VII (từ ngày 24 đến ngày 27 – 6 – 1991) (HS đọc thêm)

 

 

Trên đây là một phần nội dung của giáo án bài Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 - 2000) để xem hết nội dung của giáo án và các giáo án còn lại trong BST, quý thầy cô vui lòng đăng nhập và download về máy.

Ngoài ra, để tiện trong việc giảng dạy quý thầy cô có thể xem thêm bài giảng:

Và xem thêm giáo án bài tiếp theo:

Bài tập chương 5 bài 26 Lịch sử 12:

Đồng bộ tài khoản