Giáo án Lịch sử 4 bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên

Chia sẻ: Trần Thị Thúy Nhiên | Ngày: | 4 giáo án

0
756
lượt xem
30
download
Xem 4 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giáo án Lịch sử 4 bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông -  Nguyên

Mô tả BST Giáo án Lịch sử 4 bài 14

Để giúp các thầy cô giáo có thêm tài liệu tham khảo cho bài giảng của mình, Thư viện eLib trân trọng gửi tới các thầy cô bộ Giáo án Lịch sử 4 bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên . Các kiến thức được trình bày khoa học, chi tiết giúp các em học sinh biết được dưới thời nhà Trần, ba lần quân Mông –Nguyên sang xâm lược nước ta. Quân dân nhà Trần: nam nữ, già trẻ đều đồng lòng đánh giặc bảo vệ Tổ quốc. Hi vọng, bộ giáo án này sẽ giúp các em học sinh dễ lĩnh hội kiến thức hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giáo án Lịch sử 4 bài 14

I. Mục đích - yêu cầu bài Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên

1.Kiến thức:
- Nêu được một số sự kiện tiêu biểu về ba lần chiến thắng quân xâm lược Mông- Nguyên, thể hiện:
+ Quyết tâm chống giawtcj của quân dân nhà Trần.
+ Tài thao lược của các chiến sĩ mà tiêu biểu là Trần Hưng Đạo.
- Quân dân nhà Trần nam nữ, già trẻ đều đồng lòng đánh giặc bảo vệ Tổ quốc.

2.Kĩ năng:
- Nêu được một số mưu kế để giết giặc của vua tôi nhà Trần.

3.Thái độ:
- Trân trọng truyền thống yêu nước và giữ nước của cha ông nói chung va quân dân nhà Trần nói chung.

II. Đồ dùng dạy học bài Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên

- Tranh giáo khoa .
- Phiếu học tập của HS .
- Bài “Hịch tướng sĩ” của Trần Quốc Tuấn

III. Các hoạt động chủ yếu bài Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên

 Bài cũ : Nhà Trần cà việc đắp đê
- Ý chí quyết tâm tiêu diệt quân xâm lược Mông – Nguyên của quân dân nhà Trần được thể hiện như thế nào ?
- Khi giặc Mông - Nguyên vào Thăng Long , vua tôi nhà Trần đã dùng kế gì để đánh giặc ?
Bài mới:
Giới thiệu:
Hoạt động1: Hoạt động nhóm
- Phát phiếu học tập cho HS :
+ Trần Thủ Độ khẳng khái trả lời : “Đầu thần … đừng lo”
+ Điện Diên Hồng đã vang lên tiếng hô đồng thanh của các bô lão : “ … “
+ Trong bài Hịch tướng sĩ có câu : “ … phơi ngoài nội cỏ , … gói trong da ngựa , ta cũng cam lòng “ .  

Hoạt động 2: Hoạt động nhóm đôi
- Việc quân dân nhà Trần ba lần rút quân khỏi Thăng Long là đúng hay sai? Vì sao đúng? (hoặc vì sao sai?)

 Hoạt động 3: Hoạt động cả lớp
- Kể về tấm gương quyết tâm đánh giặc của Trần Quốc Toản .

IV. Củng cố bài Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên 

- Nguyên nhân nào dẫn tới ba lần Đại Việt thắng quân xâm lược Mông Nguyên?
- Các ghi nhận, lưu ý

V. Dặn dò:

- Chuẩn bị bài: Nước ta cuối thời Trần .Đồng bộ tài khoản