Giáo án Lịch sử 4 bài 7: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

Chia sẻ: Võ Thị Thu Thảo | Ngày: | 4 giáo án

0
1.355
lượt xem
32
download
Xem 4 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giáo án Lịch sử 4 bài 7: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

Mô tả BST Giáo án Lịch sử 4 bài 7

Tuyển tập các bộ Giáo án Lịch sử 4 bài 7: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân hay dành cho quý thầy cô tham khảo. Một số giáo án soạn dùng phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh. Phần mục đích yêu cầu đúng và rõ ràng theo chuẩn kiến thức và kỹ năng và giúp các em học sinh nắm được sau khi Ngô Quyền mất, đất nước bị rơi vào cảnh loạn lạc, nền kinh tế bị kìm hãm bởi chiến tranh liên miên, người dân có cuộc sống lầm than cơ cực. Mời quý thầy cô tải miễn phí về làm tư liệu tham khảo để soạn bài tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giáo án Lịch sử 4 bài 7

I Mục đích - yêu cầu bài Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

1.Kiến thức :
- Nắm được những nét chính về sự kiện Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân:
+ Biết sau khi Ngô Quyền mất, đất nước rơi vào cảnh loạn lạc, nền kinh tế bị kìm hãm bởi chiến tranh liên miên
+ Đinh Bộ Lĩnh đã có công dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước.

2.Kĩ năng:
- HS nắm được sự ra đời của đất nước Đại Cồ Việt và tên tuổi, sự nghiệp của Đinh Bộ Lĩnh.

3.Thái độ:
- Tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

II. Đồ dùng dạy học bài Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

- Tranh trong SGK
- Phiếu học tập : Bảng so sánh tình hình đất nước trước & sau khi được thống nhất ( chưa điền )
Trước khi thống nhất Sau khi thống nhất ( Thời gian, các mặt)
+ Lãnh thổ - Bị chia thành 12 vùng - Đất nước quy về một mối
+ Triều đình - Lục đục - Được tổ chức lại quy củ
+ Đời sống - Làng mạc, đồng - Đồng ruộng trở lại xanh tươi, của nhân ruộng bị tàn phá, đổ ngược xuôi buôn bán, khắp dân máu vô ích nơi chùa tháp được xây dựng

III. Các hoạt động chủ yếu bài Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

Giới thiệu:
- Người nào đã giúp nhân dân ta giành được độc lập sau hơn 1000 năm bị quân Nam Hán đô hộ? (bài cũ)
- Ngô Vương lên làm vua 6 năm thì mất, quân thù tiếp tục lăm le bờ cõi, trong nước thì rối ren, ai cũng muốn được nắm quyền nhưng không đủ tài. Vậy ai sẽ là người đứng lên củng cố nền độc lập của nước nhà & thống nhất đất nước? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân.

Hoạt động1: Hoạt động cả lớp
- GV yêu cầu HS dựa vào SGK thảo luận vấn đề sau: Tình hình đất nước sau khi Ngô Vương mất?

Hoạt động2: Hoạt động nhóm
- GV đặt câu hỏi:
+ Em biết gì về con người Đinh Bộ Lĩnh?
- GV giúp HS thống nhất:
+ Ông đã có công gì?
- GV giúp HS thống nhất:
+ Sau khi thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lĩnh đã làm gì?

Hoạt động 3: Hoạt động nhóm
- GV yêu cầu các nhóm lập bảng so sánh tình hình đất nước trước & sau khi được thống nhất

IV. Củng cố bài Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

- HS thi đua kể chuyện
- GV cho HS thi đua kể các chuyện về Đinh Bộ Lĩnh mà các em sưu tầm được.
- Các ghi nhận, lưu ý.

V. Dặn dò 

- Chuẩn bị bài: Cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhất (981)

Đồng bộ tài khoản