Giáo án Lịch sử 5 bài 14: Thu Đông 1947 & Việt Bắc mồ chôn giặc Pháp

Chia sẻ: Trần Thị Thúy Nhiên | Ngày: | 4 giáo án

0
788
lượt xem
17
download
Xem 4 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giáo án Lịch sử 5 bài 14: Thu Đông 1947 & Việt Bắc mồ chôn giặc Pháp

Mô tả BST Giáo án Lịch sử 5 bài 14

Đây là bộ sưu tập Giáo án Lịch sử 5 bài 14: Thu Đông 1947 & Việt Bắc mồ chôn giặc Pháp dành cho các thầy cô đang trực tiếp giảng dạy để tham khảo. Tài liệu này giúp quý thầy cô soạn giáo án bài học tốt hơn và học sinh hiểu được ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc đối với cuộc kháng chiến của dân tộc ta. Mời quý thầy cô cùng tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giáo án Lịch sử 5 bài 14

I. MỤC TIÊU BÀI THU - ĐÔNG 1947 VIỆT BẮC “ MỒ CHÔN GIẶC PHÁP”

- Thời gian địa điểm, diễn biến sơ lược .
- Ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 đối với cuộc kháng chiến của dân tộc ta.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC BÀI THU - ĐÔNG 1947 VIỆT BẮC “ MỒ CHÔN GIẶC PHÁP”

- Bản đồ hành chính Việt Nam.
- Phấn màu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC BÀI THU - ĐÔNG 1947 VIỆT BẮC “ MỒ CHÔN GIẶC PHÁP”

A - Kiểm tra bài cũ:
- Nêu dẫn chứng về âm mưu "quyết cướp nước ta lần nữa" của thực dân Pháp?
- Hãy đọc đoạn lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch?
- Hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch quân, dân Thủ đô đã làm gì?
B - Bài mới:
1. Giới thiệu bài .
2. Nội dung hoạt động.
* Hoạt động 1: Âm mưu của địch và chủ trương của ta.
- Sau khi đánh chiếm Hà Nội và các thành phố lớn thực dân pháp có âm mưu gì ?
- Vì sao chúng quyết tâm thực hiện âm đó ?
- Trước âm mưucủa thưc dân Pháp, Đảng và CP ta đã có chủ trương gì ?
* Hoạt động 2: Diễn biến chiến dịch Việt bắc thu- đông 1947.
- Quân địch tấn công lên Việt Bắc theo mấy đường ? Nêu cụ thể từng đường ?
- Trước tình hình đó, Đảng và Bác làm gì?
- Chiến dịch Việt Bắc bắt đầu vào thời gian nào?
- Lược lượng của địch lúc đó ra sao?
- Quân ta đã tiêu diệt địch ở đâu? diễn biến thế nào?
- Sau hơn một tháng tấn công lên Việt Bắc quân địch rơi vào tình thế như thế nào?
- Chiến dịch Việt Bắc diễn biến trong bao lâu?
- Sau 75 ngày đêm chiến đấu đánh địch, ta đã thu được kết quả gì?
- Chiến thắng này có ảnh hưởng gì đến cuộc kháng chiến của nhân dân ta?
* Hoạt động 3: ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc thu- đông 1947.
- Thắng lợi của chiến dịch đã tác động thế nào đến âm mưư đánh nhanh- thắng nhanh, kết thúc chiến tranh của thực dân Pháp ntn ?
- Sau chiến dịch cơ quan đầu não của ta ntn ?
- Chiến dịch Việt Bắc thắng lợi chứng tỏ điều gì về sức mạnh và truyền thống của ND ta ?
- Nêu ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc ?
=> GVrút ra ý nghĩa.

IV. CỦNG CỐ BÀI THU - ĐÔNG 1947 VIỆT BẮC “ MỒ CHÔN GIẶC PHÁP”

- Tìm và nêu 1 số câu thơ viết về Việt Bắc .
- Nêu cảm nghĩ của em trước tinh thần chiến đấu dũng cảm của bồ đội trong chiến dịch Việt Bắc năm 1947

V. DẶN DÒ

- Về nhà học thuộc phần ghi nhớ và chuẩn bị bài :15( trang )

Đồng bộ tài khoản