Giáo án Lịch sử 5 bài 21: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta

Chia sẻ: Vũ Thị Phương Thảo | Ngày: | 4 giáo án

0
396
lượt xem
9
download
Xem 4 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giáo án Lịch sử 5 bài 21: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta

Mô tả BST Giáo án Lịch sử 5 bài 21

Nhằm hỗ trợ các giáo viên có nguồn tư liệu tham khảo để soạn giáo án giảng dạy hay, chúng tôi tuyển chọn Giáo án Lịch sử 5 bài 21: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta để quý thầy cô tham khảo. Các giáo án soạn theo chuẩn kỹ năng, kiến thức theo quy định của Bộ GD & ĐT và nội dung chi tiết giúp các em học sinh biết những sự đóng góp của Nhà máy cơ khí Hà Nội cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giáo án Lịch sử 5 bài 21

I. MỤC TIÊU BÀI NHÀ MÁY HIỆN ĐẠI ĐẦU TIÊN Ở NƯỚC TA

- Sự ra đời và vai trò của Nhà máy Cơ khí Hà Nội.
- Những đóng góp của Nhà máy Cơ khí Hà Nội cho công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC BÀI NHÀ MÁY HIỆN ĐẠI ĐẦU TIÊN Ở NƯỚC TA

- Bản đồ Hà Nội.
- Phấn màu, tranh SGK , bảng nhóm, bút dạ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC BÀI NHÀ MÁY HIỆN ĐẠI ĐẦU TIÊN Ở NƯỚC TA

A- Kiểm tra bài cũ:
- Vì sao khắp miền Nam bùng lên phong trào "đồng khởi"?
- Thuật lại cuộc đồng khởi của nhân dân huyện Mỏ Cày?
- Nêu kết quả của cuộc đồng khởi nghĩa ở tỉnh Bến Tre?
B - Bài mới:
1. Giới thiệu bài .
2. Nội dung hoạt động.
* Hoạt động 1: Nhiệm vụ của miền Bắc sau năm 1954 và sự ra đời của nhà máy cơ khí Hà Nội .
- Sau hiệp định Giơ- ne –vơ , Đảng và Chính phủ xác định nhiệm vụ của miền Bắc?
- Tại sao Đảng và Chính phủ ta quyết định xây dựng nhà máy cơ khí Hà Nội ?
- Đó là nhà máy nào ?
- Con hãy nêu thời gian khởi công, địa điểm xây dựng và thời gian khánh thành nhà máy cơ khí Hà Nội?
- Nhà máy cơ khí Hà Nội được xây dựng với sự giúp đỡ của nước bạn nào?
- Em hãy kể quang cảnh lễ khánh thành nhà máy.
*Hoạt động 2:Quá trình xây dựng và những đóng góp của nhà máy cơ khí Hà Nội cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Nhà máy Cơ khí Hà Nội đã đóng góp gì vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ?
- Em hãy nêu những sản phẩm của nhà máy cơ khí Hà Nội ?
- Bác Hồ đến thăm nhà máy đã nói lên điều gì?
- Nhà máy đã được nhận những phần thưởng cao quý gì?
* Ghi nhớ ( SGK, trang 46)

IV. CỦNG CỐ BÀI NHÀ MÁY HIỆN ĐẠI ĐẦU TIÊN Ở NƯỚC TA

- Em có suy nghĩ gì về việc ra đời và những thành công của nhà máy cơ khí Hà Nội ?
- Về học nội dung ghi nhớ.

V. DẶN DÒ

- Chuẩn bị bài :22 "Đường trường sơn" (sưu tầm tranh ảnh).

Đồng bộ tài khoản