Giáo án Lịch sử 5 bài 3: Cuộc phản công ở kinh thành Huế

Chia sẻ: Ngô Anh Dũng | Ngày: | 4 giáo án

0
576
lượt xem
2
download
Xem 4 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giáo án Lịch sử 5 bài 3: Cuộc phản công ở kinh thành Huế

Mô tả BST Giáo án Lịch sử 5 bài 3

Thư viện eLib giới thiệu Bộ sưu tập Giáo án Lịch sử 5 bài 3: Cuộc phản công ở kinh thành Huế. Bộ sưu tập bao gồm những giáo án được soạn chuẩn kỹ năng, kiến thức theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo với nội dung chi tiết giúp các em nắm bắt được kiến thức về cuộc phản công ở kinh thành Huế do Tôn Thất Thuyết và một số quan lại yêu nước tổ chức, tên một số người lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa lớn của phong trào Cần vương: Phạm Bành - Đinh Công Tráng ( khởi nghĩa Ba Đình), Nguyễn Thiện Thuật (Bãi Sậy), Phan Đình Phùng ( Hương Khê). Qua đó các em trân trọng, tự hào về truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc. Thư viện eLib hi vọng giáo án này sẽ góp phần giúp các thầy cô có được một bài soạn hay.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giáo án Lịch sử 5 bài 3

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU BÀI CUỘC PHẢN CÔNG Ở KINH THÀNH HUẾ

Sau bài học, HS biết:
- Cuộc phản công ở kinh thành Huế do Tôn Thất Thuyết và một số quan lại yêu nước tổ chức đã mở đầu phong trào Cần Vương (1885 - 1896).
- Trận trọng, tự hào về truyền thống yêu nước bất khuất của dân tộc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC BÀI CUỘC PHẢN CÔNG Ở KINH THÀNH HUẾ

- Bản đồ hành chính Việt Nam.
- Phấn màu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC BÀI CUỘC PHẢN CÔNG Ở KINH THÀNH HUẾ

A - Kiểm tra bài cũ:
- Nêu những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ ?
- Thái độ của nhà Nguyễn trước việc đổi mới đất nước như thế nào?
- Hãy kể lại những điều em biết về Nguyễn Trường Tộ ?
B - Bài mới:
1. Giới thiệu bài .
2. Nội dung hoạt động.
* Hoạt động 1:Người đại diện phía chủ chiến.
GV :giới thiệu bối cảnh lịch sử nước ta sau khi triều Nguyễn ký với Pháp hiệp ước Pa - tơ - nốt công nhận quyền đô hộ của thực dân Pháp đối với nước ta.
+Quan lại triều đình nhà Nguyễn có thái độ với thực dân Pháp như thế nào ?
+ ND phản ứng thế nào trước sự việc triều đình kí hiệp ước với thực dân Pháp ?
GV kết luận :Khi triều đình đầu hàng nhưng nhân dân ta không chịu khuất phục. Trong quan lại, trí thức nhà Nguyễn đã phân hóa thành 2 bộ phận: Phái chủ chiến và phái chủ hòa.
* Hoạt động 2:Nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa của cuộc phản công ở kinh thành Huế.
- Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc phản công ở kinh thành Huế ?
- Cuộc phản công ở kinh thành Huế diễn ra khi nào? Ai chỉ huy?
- Nêu diễn biến cuộc phản công ở kinh thành Huế
- Vì sao cuộc phản công thất bại?
- Kể lại cuộc phản công ở kinh thành Huế.
* Hoạt động 3:Tôn Thất Thuyết, vua Hàm Nghi và phong trào cần vương.
- Sau cuộc phản công thất bại Tôn Thất Thuyết đã làm gì?
- Nêu sự hiểu biết của em về phong trào Cần Vương ?
- Giải nghĩa từ Cần Vương.
- GV giới thiệu cho HS tiểu sử của các nhân vật lịch sử trong phong trào Cần Vương như Phạm Bành, Đinh Công Tráng. ...

IV. CỦNG CỐ BÀI CUỘC PHẢN CÔNG Ở KINH THÀNH HUẾ

- Nêu ý nghĩa của cuộc phản công ở kinh thành Huế?
- Kể tên một số đường phố trường học, mang tên các lãnh tụ của phong trào Cần Vương ?

V. DẶN DÒ

- Về học thuộc nội dung cần ghi nhớ và trả lời tốt các câu hỏi cuối bài.
- Chuẩn bị bài 4

Đồng bộ tài khoản