Giáo án Lịch sử 5 bài Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta

Chia sẻ: Bùi Mai Vương | Ngày: | 4 giáo án

0
252
lượt xem
4
download
Xem 4 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giáo án Lịch sử 5 bài Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta

Mô tả BST Giáo án Lịch sử 5 bài Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta

“Giáo án như một thời khóa biểu và bản đồ dẫn đường cho một tiết học” Chính vì vậy, nhằm giúp quý thầy cô giáo có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi lên lớp, Thư viện eLib xin trân trọng giới thiệu tới quý vị bộ sưu tập Giáo án Lịch sử 5 bài Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta. Bộ sưu tập này bao gồm các giáo án bài Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta được soạn rất chi tiết, kỹ càng với nội dung bài học được trình bày 3 cột theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các kiến thức được trình bày chuẩn xác, khoa học sẽ giúp học sinh nhanh chóng hiểu được nội dung bài học về những sự đóng góp của Nhà máy cơ khí Hà Nội cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Mời quý thầy cô giáo tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giáo án Lịch sử 5 bài Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta

BÀI: NHÀ MÁY HIỆN ĐẠI ĐẦU TIÊN Ở NƯỚC
TA
I . MỤC TIÊU:
- Sự ra đời và vai trò của Nhà máy Cơ khí Hà Nội.
- Những đóng góp của Nhà máy Cơ khí Hà Nội cho công cuộc xây dựng
bảo
vệ đất nước.
II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bản đồ Hà Nội.
-Phấn màu, tranh SGK , bảng nhóm, bút dạ.
III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

Phương pháp hình thức
Thời Nội dung các hoạt động dạy học Đồ
tổ chức dạy học tương
gian chủ yếu dùng
ứng
5' A- Kiểm tra bài cũ: * Phương pháp kiểm tra
- Vì sao khắp miền Nam bùng lên và đánh giá.
phong trào "đồng khởi"? - 3 HS trả lời câu hỏi.
- Thuật lại cuộc đồng khởi của nhân - GV nhận xét , cho điểm.
dân huyện Mỏ Cày?
- Nêu kết quả của cuộc đồng khởi
nghĩa ở tỉnh Bến Tre?
B - Bài mới:
33’ 1: Giới thiệu bài . - GV nêu mục đích yêu cầu, Phấn
ghi bảng, HS ghi vở. màu
2. Nội dung hoạt động.
* Hoạt động 1: Nhiệm vụ của
miền Bắc sau năm 1954 và sự ra * Phương pháp nêu vấn
đời của nhà máy cơ khí Hà Nội . đề. Bản
- Sau hiệp định Giơ- ne –vơ , Đảng - GV chỉ cho HS vị trí của đồ
và Chính phủ xác định nhiệm vụ của nhà máy cơ khí trên bản đồ
miền Bắc? Hà Nội.
- Tại sao Đảng và Chính phủ ta - HS đọc SGK và phần chú
quyết định xây dựng nhà máy cơ khí giải, lớp đọc thầm
Hà Nội ? - Suy nghĩ và trả lời câu
- Đó là nhà máy nào ? hỏi.
- Con hãy nêu thời gian khởi công, địa - GVtổ chức HS nối tiếp
điểm xây dựng và thời gian khánh nhau trình bày ý kiến, GV
thành nhà máy cơ khí Hà Nội? chốt lại.
- Nhà máy cơ khí Hà Nội được xây
dựng với sự giúp đỡ của nước bạn
nào?
- Em hãy kể quang cảnh lễ khánh
thành nhà máy.
Phương pháp hình thức
Thời Nội dung các hoạt động dạy học Đồ
tổ chức dạy học tương
gian chủ yếu dùng
ứng
Hoạt động 2:Quá trình xây dựng
và những đóng góp của nhà máy cơ * Phương pháp thảo luận Bảng
khí Hà Nội cho công cuộc xây dựng nhóm . nhóm,
và bảo vệ Tổ quốc. - HS thảo luận nhóm theo bút dạ
- Nhà máy Cơ khí Hà Nội đã đóng hướng dẫn của GV.
góp gì vào công cuộc xây dựng và - các nhóm lên dán bảng
bảo vệ đất nước ? nhóm, lớp theo dõi và nhận
- Em hãy nêu những sản phẩm của xét kết quả của nhóm bạn,
nhà máy cơ khí Hà Nội ? và kiểm tra kết quả của
- Bác Hồ đến thăm nhà máy đã nói nhóm mình.
lên điều gì? - GV kết luận và rút ra nội
- Nhà máy đã được nhận những phần dung ghi nhớ.
thưởng cao quý gì? - Vài HS đọc ghi nhớ.


* Ghi nhớ ( SGK, trang 46)

3.Củng cố, dặn dò.
- Em có suy nghĩ gì về việc ra đời và
những thành công của nhà máy cơ khí
2’ Hà Nội ?
- Về học nội dung ghi nhớ.
- Chuẩn bị bài :22 "Đường trường
sơn" (sưu tầm tranh ảnh).
*Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:
Đồng bộ tài khoản