Giáo án Lịch sử 8 bài 28: Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ 19

Chia sẻ: Nguyễn Thị Huỳnh Anh | Ngày: | 4 giáo án

0
1.271
lượt xem
15
download
Xem 4 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THCS để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Lịch sử 8 bài 28: Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ 19

Mô tả BST Giáo án Lịch sử 8 bài 28

Chúng tôi hiểu được những gì các thầy cô giáo cần trước thềm năm học mới đó là một giáo án chi tiết. Chính vì thế, chúng tôi đã tuyển chọn các bài soạn hay, sáng tạo trong bộ Giáo án Lịch sử 8 bài 28: Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ 19 nhằm giúp các thầy cô giáo có thêm tài liệu tham khảo cho việc soạn bài của mình. Các kiến thức được trình bày khoa học sẽ giúp các em học sinh biết phong trào cải cách Duy Tân và nguyên nhân vì sao những cải cách này không được thực hiện. Hi vọng, bộ giáo án này sẽ giúp các em học sinh dễ lĩnh hội kiến thức hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Lịch sử 8 bài 28

I. MỤC TIÊU BÀI TRÀO LƯU CẢC CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX

1. Kiến thức
- Giúp học sinh nhận biếtvề phong trào cải cách kinh tế, xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX
- Những nguyên nhân chủ yếu khiến cho các đề nghị cải cách không thực hiện được.
2. Kĩ năng
Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích, đánh giá, nhận định liên hệ lí luận với thực tiễn.
3. Tư tưởng
- Nhận thức đây là một hiện tượng mới trong lịch sử, thể hiện một khía cạnh của truyền thống yêu nước. Khâm phục lòng dũng cảm, cương trực thẳng thắn của các nhà Duy Tân ở Việt Nam.

II. THIẾT BỊ

- Tài liệu về các nhân vật: Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch.

III. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC BÀI TRÀO LƯU CẢC CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX

1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
- Em hãy trình bày nguyên nhân, diễn biến của cuộc khởi nghĩa Yên Thế.
- Phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi ?
3. Bài mới
a. Giới thiệu bài mới
Cuối thế kỉ XIX, thực dân Pháp âm mưu đặt ách thống trị lên đất nước ta. Nhân dân ta phải đứng lên chống ách xâm lược. Bên cạnh các cuuộc đấu tranh chống Pháp trên chiến trường. lòng yêu nước của nhân dân ta còn được thể hiện bằng nhiều hành động khác nhau,trong đó có việc đề xuất các đề nghị cải cách mà chúng ta tìm hiểu trong bài hôm nay.
b. Nội dung bài mới

I. TÌNH HÌNH VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
- Chính trị: Nhà nước thực hiện chính sách nội trị, ngoại giao lạc hậu, bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương mục ruỗng.
- Kinh tế: nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp đình truệ, tài chính cạn kiệt.
- Xã hội: Nhân dân đói khổ, mâu thuẩn giai cấp và mâu thuẩn dân tộc gay gắt. 

II. NHỮNG ĐỀ NGHỊ CẢI CÁCH Ở VIỆT NAM VÀO NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
1. Bối cảnh
- Đất nước ngày càng nguy khốn.
- Các sĩ phu đề xướng cải cách để tạo thực lực cho đất nước chống lại bọn xâm lược.
2. Nội dung cải cách Duy Tân
- Đổi mới về nội trị, ngoại giao, kinh tế, xã văn hóa,… 

III. KẾT CỤC CỦA ĐỀ NGHỊ CẢI CÁCH
- Triều đình phong kiến nhà Nguyễn bảo thủ, không chấp nhận các thay đổi cải cách.
- Ý nghĩa:
+ Tấn công vào những tư tưởng bảo thủ của triều đình.
+ Thể hiện trình độ nhận thức của người Việt Nam.

IV. CỦNG CỐ BÀI TRÀO LƯU CẢC CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX

- Hệ thống lại kiến thức đã học.

V. DẶN DÒ

- Học bài cũ.
- Sưu tầm tài liệu về lịch sử địa phương.
- Chuẩn bị bài kế tiếp

Đồng bộ tài khoản