Giáo án Lịch sử 9 bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

Chia sẻ: Ngô Thị Hằng Thúy | Ngày: | 3 giáo án

0
435
lượt xem
6
download
Xem 3 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THCS để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Lịch sử 9 bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

Mô tả BST Giáo án Lịch sử 9 bài 33

Thư viện eLib trân trọng gửi tới các thầy cô giáo bộ Giáo án Lịch sử 9 bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000). Giáo án được trình bày rõ ràng, dễ hiểu sẽ giúp các em học sinh biết được sự tất yếu phải đổi mới đất nước đi lên CNXH, ND của đường lối đổi mới. Đồng thời, học sinh còn biết quá trình thực hiện đổi mới đất nước qua ba kế hoạch 5 năm (1986-1990,1991- 1995,1996-2000). Bộ sưu tập này được chúng tôi tuyển chọn kỹ càng từ các giáo án của giáo viên đang tham gia giảng dạy bộ môn này trong cả nước. Với cách trình bày logic, chúng tôi hi vọng giáo án này sẽ giúp cho việc soạn giảng của thầy cô giáo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Lịch sử 9 bài 33

I. MỤC TIÊU BÀI VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XàHỘI (TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2000)

1. Kiến thức: Giúp HS hiểu được:
- Đường lối đổi mới của Đảng ta từ 1986-2000; Việt Nam trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới đó
2. Thái độ: Bồi dưỡng HS lòng yêu nước gắn liền với CNXH tinh thần đổi mới trong lao động, công tác, học tập, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng vào con đường đổi mới đất nước.
3. Kĩ năng: Phân tích nhận định, đánh giá con đường tất yếu phải đổi mới đất nước đi lên CNXH.

II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY

- Tranh ảnh sgk; tài liệu tham khảo có liên quan.

III. PHƯƠNG PHÁP

- Trực quan , phân tích dữ liệu, đàm thoại, kể chuyện lịch sử, so sánh nhận định.

IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC BÀI VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XàHỘI (TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2000)

1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ:
2. Giới thiệu bài mới:
3. Dạy và học bài mới:

I/ Đường lối đổi mới của Đảng
- Hoàn cảnh đổi mới:
+ Trong nước: đạt nhiều thắng lợi song còn nhiều khó khăn và yếu kém  khủng hoảng về kinh tế xã hội
+ Ngoài nước: Đứng trước cuộc khủng hoảng trầm trọng của Liên Xô  ta cần đổi mới
- Đường lối đổi mới được đề ra ở các Đại Hội lần thứ VI (12-1986), lần thứ VII (6-1991), lần thứ VIII (6-1996), lần thứ IX (4-2000)
=> Không làm thay đổi mục tiêu CNXH. Đổi mới phải toàn diện và đồng bộ: Kinh tế phải gắn liền với đổi mới về chính trị, nhưng trọng tâm là đổi mới về kinh tế.

II/ Việt Nam trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986-2000)
- 12-1986 đại hội đại biểu toàn quốc lần VI đề ra kế hoạch Nhà nước 5 năm (1986-1990)
- 6-1991 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đề ra kế hoạch Nhà nước 5 năm (1991-1995)
- 6-1996 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đề ra kế hoạch Nhà nước 5 năm (1996-2000)
- Kết quả: (SGK)

V. CỦNG CỐ BÀI VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XàHỘI (TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2000)

- Đảng ta đề ra đường lối đổi mới đất nước nhằm mục đích gì?

VI. DẶN DÒ

- Như đã củng cố
- Dặn dò HS đọc và soạn trước bài 34

Đồng bộ tài khoản