Giáo án môn Tiếng Anh (Chương trình thí điểm) lớp 6 Unit 5: National wonders of the world

Chia sẻ: Trần Thị Bích Thu | Ngày: | 3 giáo án

0
106
lượt xem
8
download
Xem 3 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giáo án môn Tiếng Anh (Chương trình thí điểm) lớp 6 Unit 5: National wonders of the world

Mô tả BST Giáo án môn Tiếng Anh (Chương trình thí điểm) lớp 6 Unit 5

Mời quý thầy cô và các bạn tải miễn phí bộ sưu tập Giáo án môn Tiếng Anh (Chương trình thí điểm) lớp 6 Unit 5: National wonders of the world về làm tài liệu tham khảo khi thiết kế bài giáo án. Nội dung các giáo án được trình bày rõ ràng, chi tiết và logic nhằm phát huy tính tích cực hoạt động trong giờ học của học sinh. Qua đó, các thầy cô giáo dễ dàng hướng dẫn học sinh hiểu được nội dung của bài học. Mời quý thầy cô giáo tham khảo nhằm nâng cao chất lượng bài học.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giáo án môn Tiếng Anh (Chương trình thí điểm) lớp 6 Unit 5

Bạn có thể tải miễn phí BST Giáo án môn Tiếng Anh (Chương trình thí điểm) lớp 6 Unit 5: National wonders of the world này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

I. The objectives of the lesson
- At the end of the lesson, students can: listen and read the conversation to get information about some natural
wonders of the world
use some lexical items related to things in nature
use fixed expressions in classroom situations and in other real life situation
II. Procedures
1. Warm up: Ask students to list natural wonders of the world in Viet Nam
2. Presentation
* Vocabulary
 desert (n) ( picture )
 waterfall (n) ( picture )
 forest (n) ( example: Cuc Phuong forest )
 cave (n) ( example )
 island (n) ( situation )
 valley (n) ( picture )
 lake (n) ( example )
* Check: Listen and matching
3. Practice
3.1. Listening
* T/ F statements: Group work
1. Vy is going to introduce some natural wonders of the world.
2. Mai isn’t late for Geography club.
3. Uluru is another name of Ayres Rock.
4. Phuc wants to visit Ayres Rock in the USA.
5. Tuan Chau island is in Quang Ninh province of Viet Nam.
Key: 1. T 2. F 3. T 4. F 5. T
3.2. Reading
* Task a ( page 49)
- Ask students to work in pairs
- Call on some pairs to practice
- Give feedback and check
Key:
1. Vy is
2. She went to the wrong room.
3. Uluru
4. Australia
5. An island

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Giáo án môn Tiếng Anh (Chương trình thí điểm) lớp 6 Unit 5: National wonders of the world hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản