Giáo án môn Tiếng Anh (Chương trình thí điểm) lớp 6 Unit 6: Our Tet holiday

Chia sẻ: Trần Thị Bích Thu | Ngày: | 3 giáo án

0
272
lượt xem
17
download
Xem 3 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giáo án môn Tiếng Anh (Chương trình thí điểm) lớp 6 Unit 6: Our Tet holiday

Mô tả BST Giáo án môn Tiếng Anh (Chương trình thí điểm) lớp 6 Unit 6

Nhằm hỗ trợ giáo viên dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm các tài liệu tham khảo khi thiết kế giáo án, Thư viện eLib đã tổng hợp các giáo án hay tạo thành bộ sưu tập Giáo án môn Tiếng Anh (Chương trình thí điểm) lớp 6 Unit 6: Our Tet holiday. Chúng tôi đã tổng hợp các bài giáo án hay, được sưu tập từ nhiều thầy cô giáo có kinh nghiệm trong nghề trên mọi miền đất nước. Mời quý thầy cô giáo tham khảo để thiết kế giáo án chuyên nghiệp hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giáo án môn Tiếng Anh (Chương trình thí điểm) lớp 6 Unit 6

Đây là một phần trích dẫn trong BST Giáo án môn Tiếng Anh (Chương trình thí điểm) lớp 6 Unit 6: Our Tet holiday. Mời các bạn tham khảo:

I. The objectives of the lesson
- At the end of the lesson, students can:
 use lexical items related to Tet things and activities
 listen and read to get information about Tet activities in Viet Nam
 talk about Tet things and activities they like best
II. Procedures
1. Warm up : Ask students to list some things related to “ Tet”
Suggestions : Lucky money, peach blossom, apricot …..
2. Presentation :
2.1. Vocabulary
 celebrate ( v) ( situation)
 decorate ( v) ( picture)
 firework (n) ( picture)
 peach blossom (n) ( picture)
 apricot (n) ( picture)
 family gathering (n) ( picture & situation )
2.2. Should/ Will
Form : S + should + be / V
S + will + be / V
E.g : We should decorate our house before Tet.
We will celebrate Tet at the end of the month.
3. Practice
3.1. Listen and Read
- Set the scene : Listen and read the programmer “ Around the world in 30
minutes”
Exercise 2 ( page 59) : True / False statements
- Give instruction
- Let students guess the answers
- Let them listen to the conversation and check their guesses
- Give feedback and check
Key : 1. F 2.F 3.F 4.T 5.T
Exercise 3 ( page 59) : Read the conversation and complete the sentences
- Give instruction
- Ask students to work in group
- Call on some students for answers
- Give feedback and check
Key :
1. at the end of January 4. fireworks
2. house 5. great food/ lucky money
3. flowers / plants 6. family gathering

Hy vọng, bộ Giáo án môn Tiếng Anh (Chương trình thí điểm) lớp 6 Unit 6: Our Tet holiday này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản