Giáo án môn Tiếng Anh (Chương trình thí điểm) lớp 6 Unit 8: Sports and games

Chia sẻ: Trần Thị Bích Thu | Ngày: | 3 giáo án

0
191
lượt xem
23
download
Xem 3 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giáo án môn Tiếng Anh (Chương trình thí điểm) lớp 6 Unit 8: Sports and games

Mô tả BST Giáo án môn Tiếng Anh (Chương trình thí điểm) lớp 6 Unit 8

Soạn giáo án điện tử là phương thức thực hiện đổi mới phương pháp dạy học trong nhà trường nhằm hướng đến mục tiêu hiện đại hóa ngành giáo dục. Để giúp quý thầy cô giáo có thêm nhiều tài liệu tham khảo, đồng thời nâng cao kỹ năng soạn giáo án điện tử, chúng tôi xin giới thiệu bộ sưu tập Giáo án môn Tiếng Anh (Chương trình thí điểm) lớp 6 Unit 8: Sports and games. Nội dung bài học cô đọng giúp các em học sinh dễ dàng ghi nhớ kiến thức trọng tâm của bài học. Hy vọng rằng, bộ sưu tập sẽ là tài liệu hữu ích dành cho quý thầy cô tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giáo án môn Tiếng Anh (Chương trình thí điểm) lớp 6 Unit 8

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Giáo án môn Tiếng Anh (Chương trình thí điểm) lớp 6 Unit 8: Sports and games:

I. The objectives of the lesson
- At the end of the lesson, students can:
 use some lexical items related to sports and games
 listen and read to get information about the conversation about sports and games
 use combinations: go, play, do + N / Ving
 use imperatives to give order or command
II. Procedures
1. Warm up: Divide the teams to write on board some kinds of sports and games
Suggestions: Boxing, football, table tennis, badminton, volleyball……
2. Pre-teach vocabulary
 gym (n)
 equipment (n)
 fit (adj)
3. Practice
3.1 Listen and Read
- Let students listen to the recording for the 1st time
* Exercise a:
- Give instruction
- Let students work in pairs
- Call on some students write answers on board
- Give feedback and check
1. Duong can play table tennis and do karate.
2. Mai is going to learn karate.
3. Because the equipment is modern and the people are friendly.
4. Duong played with Duy and won.
5. At the karate club.

Quý thầy cô giáo có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Giáo án môn Tiếng Anh (Chương trình thí điểm) lớp 6 Unit 8: Sports and games. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản