Giáo án Ngữ văn 12 tuần 11: Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

Chia sẻ: Nguyễn Mỹ Hoàng Vy | Ngày: | 7 giáo án

0
946
lượt xem
15
download
Xem 7 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Ngữ văn 12 tuần 11: Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

Mô tả BST Giáo án Ngữ văn 12 tuần 11: Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

Đây là bộ sưu tập Giáo án Ngữ văn 12 tuần 11: Thực hành một số phép tu từ ngữ âm dành cho các thầy cô đang trực tiếp giảng dạy để tham khảo. Tài liệu này giúp quý thầy cô soạn giáo án bài học tốt hơn, giúp học sinh hiểu được biện pháp tu từ ngữ âm thường gặp, biết cách phát hiện, phân tích vận dụng một số phép tu từ ngữ âm thường gặp. Mời quý thầy cô cùng tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Ngữ văn 12 tuần 11: Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

I. MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH MỘT SỐ PHÉP TU TỪ NGỮ ÂM

- Củng cố và nâng cao hiểu biết về một số phép tu từ ngữ âm ( tạo nhịp điệu và âm hưởng cho câu ; điệp âm, điệp vần, điệp thanh ).
- Cảm nhận và phân tích được các phép tu từ ngữ âm trong văn bản, thấy được tác dụng nghệ thuật của chúng.

II. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KĨ NĂNG

1. Kiến thức :
- Phương thức cơ bản trong một số phép tu từ ngữ âm : tạo âm hưởng và nhịp điệu cho câu ; điệp âm, điệp vần, điệp thanh.
- Tác dụng nghệ thuật của những phép tu từ ngữ âm nói trên.
2. Kĩ năng :
- Nhận biết phép tu từ ngữ âm trong văn bản.
- Phân tích tác dụng của phép tu từ ngữ âm trong văn bản : phân tích mục đích và hiệu quả của phép tu từ, sự phối hợp với các phép tu từ khác,...
- Bước đầu biết sử dụng một số phép tu từ ngữ âm trong những ngữ cảnh thích hợp.

III. TIẾN TRÌNH DẠY BÀI THỰC HÀNH MỘT SỐ PHÉP TU TỪ NGỮ ÂM

1. Ổn định lớp : KTSS
2. Kiểm tra bài cũ :
- Câu 1 : nhắc lại khái niệm luật thơ ?
- Câu 2 : tiếng có vai trò như thế nào đối với việc hình thành luật thơ ?
- Câu 3 : GV cho 1 ví dụ về thể ngũ ngôn tứ tuyệt ( viết trên bảng phụ ), yêu cầu học sinh xác định luật thơ.
3. Bài mới : ( lời vào bài )
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm ( 6 nhóm ) < 5’ >, theo câu hỏi gợi ý của GV.

PHẦN I : TẠO NHỊP ĐIỆU VÀ ÂM HƯỞNG CHO CÂU :
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập 1 :
- GV hướng dẫn HS phân tích các câu theo gợi ý trong SGKT129.
* Câu hỏi định hướng bài tập 1 :
- Sự phối hợp nhịp ngắn, nhịp dài ?
- Sự thay đổi thanh bằng, thanh trắc cuối mỗi nhịp ?
- Tính chất đóng hay mở của âm tiết kết thúc mỗi nhịp ?
- GV gọi đại diện nhóm 1 dán bảng phụ và trình bày. Các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung cho hoàn chỉnh nội dung.
- GV nhận xét, diễn giảng và chốt lại nội dung bài tập 1.
* Bài tập 2 :
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập 2 :
- GV hướng dẫn HS phân tích các câu theo gợi ý trong SGKT129.
* Câu hỏi định hướng bài tập 2 :
- Tìm các hình thức điệp được sử dụng trong đoạn văn trên ?
- Tìm các hình thức đối được sử dụng trong đoạn văn trên ?
- Tìm sự phối hợp vần, nhịp trong đoạn văn trên ?
- GV gọi đại diện nhóm 2 dán bảng phụ và trình bày. Các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung cho hoàn chỉnh nội dung.
- GV nhận xét, diễn giảng và chốt lại nội dung bài tập 2.
* Bài tập 3
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập 3 :
- GV hướng dẫn HS phân tích theo các câu gợi ý của GV.
* Câu hỏi định hướng bài tập 3 :
- Hãy ngắt nhịp các câu trong văn bản ?
- Tìm các câu có sự ngắt nhịp giống nhau ? Nêu tác dụng của cách ngắt nhịp đó ?
- GV gọi đại diện nhóm 3 dán bảng phụ và trình bày. Các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung cho hoàn chỉnh nội dung.
- GV nhận xét, diễn giảng và chốt lại nội dung bài tập 3.

PHẦN II : ĐIỆP ÂM, ĐIỆP VẦN, ĐIỆP THANH .
- GV giới thiệu vấn đề : phép điệp có thể bao gồm điệp ngữ âm (âm, vần, thanh ), điệp từ, điệp kết cấu ngữ pháp. Bài này chỉ giới hạn ở điệp các yếu tố ngữ âm trong thành phần cấu tạo của tiếng (âm tiết )
- GV gợi dẫn để HS nhớ lại kiến thức về cấu tạo của tiếng ( âm tiết) với 3 bộ phận : âm đầu vần, thanh.
* Bài tập 1 :
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập 1 :
- GV hướng dẫn HS phân tích các câu theo gợi ý của GV.
* Câu hỏi định hướng bài tập 1 :
- Phân tích tác dụng tạo hình tượng của việc điệp âm đầu trong câu thơ bài tập 1a ?
- Phân tích tác dụng tạo hình tượng của việc điệp âm đầu trong câu thơ bài tập 1b ?
- GV gọi đại diện nhóm 4 dán bảng phụ và trình bày. Các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung cho hoàn chỉnh nội dung.
- GV nhận xét, diễn giảng và chốt lại nội dung bài tập 1.
* Bài tập 2 :
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập 2 :
- GV hướng dẫn HS phân tích các câu theo gợi ý của SGK bài tập 2 – SGKT130.
- GV gọi đại diện nhóm 5 dán bảng phụ và trình bày. Các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung cho hoàn chỉnh nội dung.
- GV nhận xét, diễn giảng và chốt lại nội dung bài tập 2.
* Bài tập 3 :
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập 2 :
- GV hướng dẫn HS phân tích các câu theo gợi ý của SGK bài tập 3 – SGKT131.
- GV gọi đại diện nhóm 6 dán bảng phụ và trình bày. Các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung cho hoàn chỉnh nội dung.
- GV nhận xét, diễn giảng và chốt lại nội dung bài tập 3.
- GV hướng dẫn HS về nhà làm.

IV. CỦNG CỐ BÀI THỰC HÀNH MỘT SỐ PHÉP TU TỪ NGỮ ÂM

GV củng cố kiến thức và kĩ năng cơ bản ở một số phép tu từ ngữ âm..

V. DẶN DÒ

- Về nhà xem lại phần sửa bài tập và tiếp tục làm những bài tập còn lại.
- Chuẩn bị “Viết bài làm văn số 3”.

Đồng bộ tài khoản