Giáo án Sinh học 11 bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Chia sẻ: Phan Thị Ngọc Mai | Ngày: | 7 giáo án

0
1.395
lượt xem
28
download
Xem 7 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giáo án Sinh học 11 bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Mô tả BST Giáo án Sinh học 11 bài 10

Bao gồm nhiều Giáo án đạt chất lượng về cả hình thức và nội dung các Giáo án Sinh học 11 bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp là bộ tài liệu mà Thư viện eLib mong muốn chia sẻ cho quý thầy cô. Bộ Giáo án được biên soạn chi tiết gồm các nội dung chính của bài học được nhấn mạnh sẽ giúp các em học sinh dễ dàng ghi nhớ những nội dung trọng tâm như: ảnh hưởng của cường độ ánh sáng và quang phổ đến cường độ quang hợp. Mô tả được mối phụ thuộc của cường độ quang hợp vào nồng độ CO2. Nêu được vai trò của nước đối với quang hợp. Trình bày được ảnh hưởng của nhiệt độ đến cường độ quang hợp. Mời quý thầy cô tham khảo để soạn cho mình một Giáo án giảng dạy chất lượng giúp học sinh nắm bài tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giáo án Sinh học 11 bài 10

 

I. Mục tiêu

 • Học sinh
  • Phân biệt được ảnh hưởng của cường độ ánh sáng và quang phổ đến quang hợp.
  • Mô tả được mối phụ thuộc của cường độ quang hợp vào nồng độ CO2.
  • Nêu được vai trò của nước đối với quang hợp
  • Trình bày được sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến cường độ quang hợp.
  • Nêu được vai trò của các ion khoáng đối với quang hợp

II. Thiết bị dạy học

 • Hình 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 và 10.5 sách giáo khoa
 • Máy chiếu qua đầu nếu dùng bản trong
 • Phiếu học tập
 • III. Tiến trình tổ chức bài học

1. Kiểm tra bài cũ

 • Quá trình quang hợp ở cây xanh được chia thành mấy pha ? Điều kiện cần và đủ để quang hợp diễn ra là gì ?

2. Bài mới

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức

* Hoạt động 1

Giáo viên : Cho học sinh quan sát sơ đồ hình 10.1, và nghiên cứu mục I, kết hợp các kiến thức đã học ở lớp 10.

? Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào ?

Học sinh : Trả lời bằng cách điền các thông tin thích hợp vào phiếu số 1

Phiếu học tập số 1

Aùnh sáng

Cường độ quang hợp

Cường độ ánh sáng tăng

Cường độ ánh sáng dưới điểm bù

 

Cường độ ánh sáng đạt điểm no

 

Quang phổ ánh sáng

Tia đỏ

Tia xanh tím

Tia lục

 

Sau đó cho 1 em trình bày, các em khác nhận xét bổ sung.

I. Ánh sáng

 

1.Cường độ ánh sáng

 

 

- Khi nồng độ CO2 tăng, cường độ ánh sáng tăng, thì cường độ quang hợp cũng tăng.

-Điểm bù ánh sáng : Cường độ AS tối thiểu để cường độ quang hợp (QH) = cường độ hô hấp (HH)

 

 

-Điểm no ánh sáng : Cường độ ánh sáng tối đa để cường độ QH đạt cực đại.

 

? phân biệt điểm bù và điểm no ánh sáng ? điểm bù và điểm no sánh sáng phụ thuộc vào những yếu tố nào ở các loại ?

2. Quang phổ ánh sáng

 

Học sinh : Trình bày, giáo viên bổ sung hoàn chỉnh

Giáo viên : Cho học sinh quan  sát hình 10.2

? Hãy mô tả thực nghiệm của Enghenman. Qua thực nghiệm này cho ta rút ra kết luận gì ?

Học sinh : Nêu được thành phần quang phổ ánh sáng có ảnh hưởng đến quang hợp của thực vật.

-QH diễn ra mạnh ở vùng tia đỏ và tia xanh tím.

-Tia lục thực vật không QH

-Tia xanh tím tổng hợp các axit amin, prôtêin.

-Tia đổ tổng hợp cacbonhiđrat

*Hoạt động 2 :

Giáo viên : Cho học sinh quán sát sơ đồ hình 10.3 và nghiên cứu II.

II.Nồng độ co2

 

?Em có nhận xét gì về quan hệ giữa nồng độ CO2 và cường độ QH ?

Học sinh : nêu được

+nồng độ CO2 tăng thì cường độ quang hợp tăng.

Nồng độ CO2 tăng thì cường độ quang hợp tăng.

 

+Điểm bù CO2 nồng độ CO2 tối thiểu để QH = HH.

+Ở các loài cây khác nhau thì khác nhau.

?Phân biệt điểm bù CO2 và điểm no CO2?

Sau đó cho 1 em trình bày, các em khác nhận xét bổ sung.

+Điểm bảo hoà CO2 khi nồng độ CO2 tối đa để cường độ QH đạt cao nhất.

 

III.Nước

?Bằng các kiến thức đã học, hãy nêu vai trò của nước đối với QH?

-Nước là yếu tố rất quan trọng đối với QH

+Nguyên liệu trực tiếp cho QH với việc cung cấp H+ và điện tử  cho

Học sinh : nêu được vai trò của nước dối với sinh trưởng, vận chuyển, điều hoà nhiệt từ đó tác động đến QH.

Nước còn là nguyên liệu của QH

*Hoạt động 3

phản ứng sáng.

+Điều tiết khí khổng nên ảnh hưởng đến tốc độ khuếch tán CO2 vào lục lạp và nhiệt độ của lá,

Ciáo viên : cho học sinh quan sát sơ đồ hình 10.4, 10.5 và nghiên cứu mục IV.

? phân tích hình 10.4 và 10.5, từ đó rút ra nhận xét về ảnh hưởng của nhiệt độ đến quang hợp ở thực vật ?

IV.Nhiệt độ

+Nhiệt độ tăng thì cường độ quang hợp tăng

Học sinh nêu được

+Quang hợp phụ thuộc vào nhiệt độ

+Tối ưu 25-35oC

+Loài cây khác thì phụ thuộc vào nhiệt động cũng khác nhua

+QH ngừng ở 45 – 50oC

V.Muốn khoáng

? Muốn khoáng có ảnh hưởng như thế nào đến quang hợp ? cho ví dụ.

 

Hoc sinh : nêu được vai trò của muốn khoáng, lấy được các ví dụ minh hoạ như :

+Mg, N : Tham gia cấu thành diệp lục

+K : Điều tiết độ mở của khí khổng

Dinh dưỡng khoáng có ảnh hưởng nhiều mặt đến quang hợp.

 

Đồng bộ tài khoản