Giáo án Sinh học 11 bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

Chia sẻ: Trương Thị Thu Thảo | Ngày: | 5 giáo án

0
801
lượt xem
5
download
Xem 5 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giáo án Sinh học 11 bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

Mô tả BST Giáo án Sinh học 11 bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

Mong muốn chia sẻ thêm tài liệu giảng dạy cho quý thầy cô giáo, thời gian qua, Thư viện eLib đã sưu tập nhiều Giáo án Sinh học 11 bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng hay từ các thầy cô đang giảng dạy trên khắp cả nước. Bộ Giáo án được biên soạn, mô tả rõ ràng, nội dung chính được nhấn mạnh giúp việc ghi nhớ các kiến thức về quang hợp quyết định đến năng suất cây trồng. Phân biệt được năng suất sinh học và năng suất kinh tế. Hiểu được cơ sở khoa học của các biện pháp kĩ thuật làm tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển của quang hợp trong bài học của học sinh dễ dàng hơn, phát huy tích cực tính sáng tạo của các em học sinh trong giờ học hơn. Hi vọng, bộ tài liệu tham khảo nãy sẽ hữu ích cho việc soạn bài của các thầy cô. Chúc các thầy cô có tiết học hay!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giáo án Sinh học 11 bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

I. MỤC TIÊU BÀI QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG:

Học sinh
- Trình bày được vai trò quyết định của quang hợp đối với năng suất cây trồng.
- Nêu được các biện pháp nâng cao năng suất cây trồng thông qua sự điều tiết cường độ quang hợp.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC BÀI QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG:

Hình 11.1 : Tích luỹ các bon trong thân, rễ, lá, hoa của cây hướng dương.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC BÀI QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG:

1. Kiểm tra bài cũ
- Quang hợp phụ thuộc vào ánh sáng như thế nào ?
- Trình bày sự phụ thuộc của quang hợp vào lượng nước, nhiệt độ ?
2. Bài mới

* Hoạt động 1
Học sinh nghiên cứu mục I
Sau đó nêu các khái niệm sinh học liên quan :
+Cường độ quang hợp
+năng suất sinh học
+Năng suất kinh tế

* Hoạt động 2
Cho học sinh nghiên cứu mục II.2
? biện pháp tăng cường độ quang hợp ?
Học sinh nêu được các biện pháp như :
+Làm cho bộ lá phát triển
+Điều tiết quang hợp
+Chọn giống có khả năng quang hợp cao.

IV. CỦNG CỐ BÀI QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG:

- Nói quang hợp quyết định năng suất, theo em là đúng hay là sai ? Vì sao ?
-Phân biết năng suất sinh học với năng suất kinh tế ?
-Có thể tăn cường uqan hởp cây xanh bằng cách nào ?
-Chuẩn chị câu hỏi từ 1, 2, 3, 4 sáhc giáo khoa.

V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Chuẩn bị câu hỏi sách giáo khoa
- Đọc trước bài 12

Đồng bộ tài khoản