Giáo án Sinh học 11 bài 12: Hô hấp ở thực vật

Chia sẻ: Lê Mạnh Hùng | Ngày: | 6 giáo án

0
1.489
lượt xem
44
download
Xem 6 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giáo án Sinh học 11 bài 12: Hô hấp ở thực vật

Mô tả BST Giáo án Sinh học 11 bài 12

Mời các quý thầy cô cùng tham khảo bộ sưu tập gồm những Giáo án Sinh học 11 bài 12: Hô hấp ở thực vật, được biên soạn công phu kỹ càng nhằm mang đến cho bạn hiệu quả cao nhất trong giảng dạy. Qua đó giúp học sinh nắm được nội dung bài học về hô hấp ở thực vật, viết được phương trình tổng quát và vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật. Phân biệt 02 con đường hô hấp ở thực vật: Kị khí & hiếu khí. Mô tả mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp. Nêu được ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đối với hô hấp. Hi vọng, với bộ Giáo án này, quý thầy cô sẽ có thêm tài liệu tham khảo chất lượng để xây dựng bài dạy thú vị giúp các em học sinh tiếp thu bài hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giáo án Sinh học 11 bài 12

 

I. Mục tiêu

 • Học sinh
  • Trình bày được hô hấp ở thực vật, viết được phương trình tổng quát và vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật.
  • Phân biệt được 2 con đường hô hấp ở thực vật : Kị khí và hiếu khí.
  • Mô tả được mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp
  • Nêu được ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đối với hô hấp.

II. Thiết bị dạy học

 • Hình 12.1, 12.2, 12.3 sách giáo khoa
 • Máy chiếu qua đầu nếu dùng bản trong
 • Phiếu học tập

III. Tiến trình tổ chức bài học

 • 1. Kiểm tra bài cũ
  • Trình bày các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều tiết quang hợp ?
 • 2. Bài mới

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức

* Hoạt động 1

Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình 12.1 sách giáo khoa

? hãy mô tả thí nghiệm. Các Tn a, b, c nhằm chứng minh điều gì ?

I. Khái quát về hô hấp ở thực vật

 Sau khi  mô tả cách làm thí nghiệm

Học sinh : Nêu được

1.Hô hấp ở thực vật là gì

+TN a : Chứng minh hạt nảy mầm thải CO2 (cách lắp thiết bị nhằm loại bỏ CO2 của môi trường).

+TNb : Nhằm phát hiện hạt nảy mầm hấp thụ oxy.

+TNc : Phát hiện hạt nảy mầm thải

-Biểu hiện bên ngoài của hô hấp ở thực vật là : Hấp thụ O2 giải phóng CO2 và nhiệt lượng.

nhiệt ? hô hấp là  gì ? bản chất của hiện tượng hô hấp ?

-Bản chất của hô hấp là : Quá trình phân giải hoàn toàn chất hữu cơ thành các sản phẩm vô cơ cuối cùng là CO2, H2O và giải phóng năng

Học sinh : Nêu ý kiến có thể chưa đầy đủ.

Giáo viên : Giải thích thêm về thực chất của quá trình hô hấp

lượng.

 

-Thực chất của hô hấp là quá trình ôxy hoá khử phức tạp, trong đó diễn ra các phản ứng tách điện tử (e) và hiđrô (H) từ nguyên liệu hô hấp chuyển tới ôxy không khí tạo thành H2O

* Hoạt động 2

Giáo viên : Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10, và kết quả phân tích các thí nghiệm nên trên.

2.Phương trình hô hấp tổng quát

? hãy viết phương trình hô hấp tổng quát ?

Học sinh : viết phương trình, sau đó giáo viên cho các học sinh khác bổ sung.

C6H12O6 + 6 CO2  6 CO2 + 6 H2O + 2886Kj (nhiệt ATP)

* Hoạt động 3

Giáo viên : Cho học sinh đọc mục I.3 kết hợp với kiến thức đã học ở lớp 10.

3.Vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật

? hãy cho biết hô hấp có vai trò gì đối với cơ thể thực vật ?

-Duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các hoạt động sống của cây.

Học sinh : Sau khi thảo luận cần nêu được các ý cơ bản : Tạo năng lượng để duy trì các hoạt động sống của cơ thể

* Hoạt động 4

-Cung cấp ATP cho các hoạt động sống của cây.

Giáo viên : Quan sát hình 12.2

? hãy cho biết ở thực vật có thể xảy ra nững con đường hô hấp nào ?

Học sinh : Hai con đường hô hấp hiếu khí và hô hấp kị khí

II.Các con đường hô hấp ở thực vật

Giáo viên : chi học sinh đọc mục II.1, quan sát hình 12.2. Phát phiếu học tập số 1 cho học sinh.

Phiếu học tập số 1

Điểm phân biệt

Hô hấp kị khí

Hô hấp hiếu khí

Nơi xảy ra

 

 

Sản phẩm

 

 

Năng lượng GP

 

 

 

 

1.Phân giải kị khí (đường phân và lên men)

-Đường phân : Khi thiếu  ôxy

C6H12O6 + 2NAD + 2 ADP  2C3H4O3 + 2ATP + 2NADH

Lên men

Từ 2C3H4O3  2C2H5OH + CO2 hoặc C3H6O3

Diễn ra trong tế bào chất.

 

? hãy phân biệt phân giải kị khí và phân giải hiếu khí ?

-Giống nhau

-Khác nhau : Điều kiện (oxi), nơi xảy ra, sản phẩm cuối cùng, năng lượng được giải phóng.

Học sinh trả lời bằng cách điền các thông tin thích hợp vào phiếu học tập.

2.Hô hấp hiếu khí

-Gồm :

+Chu trình Grep diễn ra trong chất của ti thể.

2CH3COCOOH + 5 O2 = 6CO2 + H2O

Giáo viên gọi 1 học sinh lên điền các học sinh khác làm vào phiếu cá nhân học sinh.

Học sinh : Sau khi học sinh làm xong giáo viên cho nhận xét, bổ sung

+Chuỗi truyền điện tử : Diễn ra màng trong ti thể.

+Đã tạo ra 36 ATP

* Hoạt động 5

Giáo viên : Cho học sinh nghiên cứu mục III, và quan sát hình 12.3

III. Quan hệ giữa hô hấp với và bảo quản nông phẩm

? Quang hô hấp là gì ? Xảy ra ở đâu ? Quang hô hấp có lợi hay có hại cho thực vật ?

Học sinh : Sau khi thảo luận trả lời hiện tượng quang hô hấp, nên tên các bào quan tham gia, và thấy được tác haih của nó đối với thực vật

1. Mối quan hệ giữa hô hấp với môi trường

a.Nước

b.Nhiệt độ

c.Oâxy

d.Hàm lượng CO2

* Hoạt động 6

Giáo viên : Cho học sinh đọc mục IV, kết hợp với các kiến thức đã học

2. Hô hấp và bảo quản nông phẩm

? Hãy cho biết hô hấp và quang hợp có quan hệ với nhau như thế nào ?

? Hô hấp chịu ảnh hưởng của những yếu tố nào ? Vai trò của mỗi yếu tố đó ?

Học sinh : Nêu được

+Quang hợp tạo ra  glucôzơ, cần ATP

+Hô hấp sử dụng glucôzơ, giải phóng ATP.

+Các yếu tố ảnh hưởng : Nước, nhiệt độ, ôxy, CO2

-Mục tiêu

-Biện pháp

+Khống chế độ ẩm của nông phẩm

+Khống chế nhiệt độ môi trường

+Khống chế thành phần khí của môi trường bảo quản

 

Đồng bộ tài khoản