Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vật

Chia sẻ: Trần Ngọc Lân | Ngày: | 6 giáo án

0
1.999
lượt xem
49
download
Xem 6 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vật

Mô tả BST Giáo án Sinh học 11 bài 15

Thư viện eLib đã chọn lọc những Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vật hay, được thiết kế đặc sắc cả về mặt chất lượng lẫn nội dung, để các giáo viên tham khảo và sử dụng trong quá trình dạy học. Những Giáo án trong bộ sưu tập sẽ giúp giáo viên có thêm nhiều ý tưởng hay, những hoạt động thú vị cho Giáo án của mình. Bên cạnh đó các học sinh có thể sử dụng các Giáo án này để làm tài hiệu học tập ở nhà, giúp các em hiểu rõ hơn những kiến thức về quá trình tiêu hoá trong không bào tiêu hoá ở động vật đơn bào, trong ống tiêu hoá và ống tiêu hoá. Qua đó phân biệt được tiêu hoá ngoại bào và nội bào. Nêu được chiều hướng tiến hoá của hệ tiêu hoá từ động vật đơn bào đến đa bào bậc thấp, đến đa bào bậc cao. Hi vọng, bộ tài sưu tập này hỗ trợ phần nào cho việc dạy và học của cô trò.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giáo án Sinh học 11 bài 15

I. MỤC TIÊU BÀI TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT:

Học sinh
- Mô tử được quá trình tiêu hoá trong không bào tiêu hoá, túi tiêu hoá và ống tiêu hoá.
- Phân biệt được tiêu hoá nội bào và tiêu hoá ngoại bào.
- Nêu được chiều hướng tiến hoá của hệ tiêu hoá.
- Thấy được sự khác nhau trong hấp thụ các chất từ môi trường vào cơ thể ở động vật và thực vật.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC BÀI TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT:

- Tranh phóng to các hình từ 15.1 đến 15.6 sách giáo khoa
- Máy chiếu qua đầu nếu dùng bản trong
- Phiếu học tập

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC BÀI TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT:

1. Kiểm tra bài cũ
- Vì sao nói cây xanh tồn tại và phảttiển như một thể thống nhất ?
2. Bài mới
Mở Bài : Cây xanh tồn tại được là nhờ thường xuyên trao đổi chất với môi trường, thông qua quá trình hút nước, muối khoáng ở rễ và quá trình quang hợp diễn ra ở lá. Người, động vật, thực hiện trao đổi chất với môi trường như thế nào ?

* Hoạt động 1
Giáo viên : Cho học sinh quan sát các hình từ 15.1 đến 15.6 xem câu hỏi và đánh x vào câu trả lời đúng về tiêu hoá ?
Từ đó cho biết tiêu hoá là gì ?
Sau khi quan sát, thảo luận học sinh nêu được :
-Tiêu hoá là quá trình biến đổi và hấp thụ thức ăn

* Hoạt động 2
Giáo viên : Cho học sinh quan sát hình 15.1
? Hãy mô tả quá trình tiêu hoá và hấp thu thức ăn ở trùng đế giày ?
Học sinh : Sau khi quan sát mô tả được :
+Thức ăn từ môi trường vào cơ thể hình thành không bào tiêu hoá.
+Tại đây nhờ enzym của lizôxôm được biến đổi thành chất đơn giản di vào tế bào chất.
+Chất cặn bả thải ra ngoài.

IV. CỦNG CỐ BÀI TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT:

1. Phân biệt tiêu hoá nội bào với tiêu hoá ngoại bào ?
2. Hãy chọn câu trả lời đúng
Tiêu hoá nội bào là quá trình tiêu hoá diễn ra :
A. Bên ngoài tế bào B. Bên trong tế bào
C. Bên ngoài cơ thể D. Bên trong cơ thể

V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Chuẩn bị câu hỏi sách giáo khoa trang 64
- Em hãy rút ra chiều hướng tiến hoá của hệ tiêu hoá ở động vật ?
- Đọc trước bài : 16 giải thích sự khác nhau giữa cơ quan tiêu hoá của động vật ăn thịt và động vật thực vật

Đồng bộ tài khoản