Giáo án Sinh học 11 bài 35: Hoocmôn thực vật

Chia sẻ: Thạch Đa Ra | Ngày: | 5 giáo án

0
2.515
lượt xem
108
download
Xem 5 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giáo án Sinh học 11 bài 35: Hoocmôn thực vật

Mô tả BST Giáo án Sinh học 11 bài 35

Bộ sưu tập một số Giáo án Sinh học 11 bài 35: Hoocmôn thực vật mới nhất dành cho quý thầy cô tham khảo. Thông qua các Giáo án chất lượng giúp giáo viên định hướng bài giảng nhằm hướng dẫn các em học sinh nắm vững nội dung bài học về những kiến thức nền tảng về sinh trưởng, phát triển ở thực vật và đồng thời chỉ rõ các mối liên hệ giữa sinh trưởng và phát triển. Từ đó, giúp học sinh có những nhận thức đúng đắn trong việc vận dụng kiến thức sinh trưởng ở thực vật vào trồng trọt nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao. Đây là Bộ Giáo án chất lượng, hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quý thầy cô.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giáo án Sinh học 11 bài 35

I. MỤC TIÊU BÀI HOOCMÔN THỰC VẬT:

- Kiến thức:
+ Trình bày được khái niệm về hooc môn thực vật.
+ Kể được 5 loại hooc môn thực vật đã biết và trình bày tác động đặc trưng của mỗi loại hooc môn.
+ Mô tả được 3 ứng dụng trong nông nghiệp đối với từng hooc môn thuộc nhóm chất kích thích.
- Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh.
- Thái độ: Tích cực học tập, yêu thích khoa học, bảo vệ môi trường sống của các laòi thực vật quí hiếm.
- Tư duy: Tư duy lôgic, liên kết kiến thức.

II. CHUẨN BỊ BÀI HOOCMÔN THỰC VẬT:

- Giáo viên: Giáo án, SGK, Hình vẽ : 35.1, 35.2, 35.3, 35.4 SGK.
- Học sinh: SGK, đọc trước bài mới.

III. TRỌNG TÂM BÀI HOOCMÔN THỰC VẬT:

Tác động và ứng dụng của các hoocmôn thực vật.

IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY-HỌC BÀI HOOCMÔN THỰC VẬT:

1. Ổn định tổ chức lớp học: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ: Thế nào là sinh trưởng?Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp.
2. Bài mới

* Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm hooc môn
GV: yêu cầu HS nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi
+ Hooc môn thực vật là gì? Nêu các đặc điểm chung của chúng?
HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời câu hỏi.
GV: Nhận xét, bổ sung → kết luận

* Hoạt động 2: Tìm hiểu các hoocmôn kích thích.
GV: Auxin được tạo ra ở những cơ quan, bộ phận nào của cây?
Auxin có tác động như thế nào đến tế bào và cơ thể của cây?
Auxin được ứng dụng như thế nào trong trồng trọt?
HS: Nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận và nêu được nơi sản sinh ra hoocmôn, tác động và ứng dụng của Auxin.

Hoạt động 3: Tìm hiểu về các hoocmôn ức chế.
GV: Êtilen có những đặc điểm cơ bản nào? Êtilen có vai trò sinh lí như thế nào đối với cây trồng?
HS: Nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận nhanh và trả lời.

* Hoạt động 4: Tìm hiểu tương quan hooc môn thực vật
GV: Nêu những nguyên tắc cần chú ý khi sử dụng hooc môn thực vật trong nông nghiệp?
HS: Nghiên cứu SGK, thảo luận trả lời câu hỏi.

V. CỦNG CỐ BÀI HOOCMÔN THỰC VẬT:

- Học sinh đọc kết luận cuối bài.
- Nêu 2 biện pháp sản xuất nôngn nghiệp có ứng dụng hoocmôn thực vật.

VI. DẶN DÒ:

- Học bài, trả lời câu hỏi cuối bài.
- Đọc trước bài 36.


Đồng bộ tài khoản