Giáo án Sinh học 11 bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Trang | Ngày: | 6 giáo án

0
3.362
lượt xem
152
download
Xem 6 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giáo án Sinh học 11 bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Mô tả BST Giáo án Sinh học 11 bài 37

Tuyển chọn những Giáo án trong bộ sưu tập các Giáo án Sinh học 11 bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật dành cho quý thầy cô giáo tham khảo. Các Giáo án xây dựng theo chủ trương đổi mới phương pháp giảng dạy đồng thời bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức thực hiện bài học. Nội dung các Giáo án bám sát bài học giúp các em học sinh hiểu được khái niệm được sinh trưởng và phát triển ở động vật. Phân biệt được phát triển qua biến thái và không qua biến thái, phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn. Lấy được các ví dụ về sinh trưởng và phát triển không qua biến thái, qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy tốt hơn với bộ Giáo án môn tin học chất lượng này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giáo án Sinh học 11 bài 37

I . MỤC TIÊU BÀI SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT:

1. Kiến thức:
- Khái niệm được sinh trưởng và phát triển ở động vật.
- Phân biệt được phát triển qua biến thái và không qua biến thái; phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.
- Lấy được các ví dụ về sinh trưởng và phát triển không qua biến thái, qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.
- Nêu khái niệm biến thái.
2. Kỹ năng:
Rèn luyện các kỹ năng quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp
3. Thái độ :
Nhận thức được những nhu cầu mà cơ thể đòi hỏi trong từng giai đoạn, có thể tác động hữu hiệu vì lợi ích bản thân sinh vật và con người.

II . CHUẨN BỊ BÀI SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT:

1.Chuẩn bị của giáo viên :
- Các tranh H 37.1; 37.2; 37.3; 37.4; 37.5 SGK được phóng to.
- Phiếu học tập.
2. Chuẩn bị của học sinh:
đọc trước bài 37

III . PHƯƠNG PHÁP BÀI SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT:

Vấn đáp, thảo luận nhóm

IV . TRỌNG TÂM BÀI SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT:

Phân biệt phát triển qua biến thái và không qua biến thái
Phân biệt phát triển qua biến thái hoàn toàn và qua biến thái không hoàn toàn

V . TIẾN TRÌNH LÊN LỚP BÀI SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT:

1 . Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ: Phát triển của thực vật là gì? Những nhân tố chi phối sự ra hoa của cây?
3. Vào bài mới
* Mở bài: GV: Về bản chất thì ST, PT ở động vật cũng giống như ở thực vật nhưng có những điểm khác thực vật. Vậy để hiểu rõ về ST, PT ở động vật như thế nào, hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài ST, PT ở động vật

* Nội dung 1: I. Khái niệm sinh trưởng và phát triển ở động vật
GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK phần I.
-GV cho HS lấy ví dụ về sự ST ở động vật.
- GV nhận xét, bổ sung ví dụ.
? Thế nào là ST?
GV nhận xét, hoàn thành kiến thức.
? Cho ví dụ về PT ở động vật.
- GV nhận xét ví dụ ,bổ sung
? Thế nào là phát triển?
- GV bổ sung, hoàn thành kiến thức:
* GV lưu ý cho HS:
Khi nói đến PT phải nói đến 3 yếu tố cơ bản :
- ST : Thay đổi về KT và KL
- Phân hóa tế bào cơ quan

* Nội dung 2: II. Phát triển không qua biến thái và phát triển qua biến thái
- GV chia lớp thành 6 nhóm
- GV phát phiếu học tập
- Yêu cầu HS nghiên cứu phần II, III SGK, tiếp tục quan sát các H 37.1,2,3,4 để so sánh và thảo luận, sau đó hoàn thành phiếu học tập .
- Cho các nhóm báo cáo kết quả.
- Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét , bổ sung và kết luận
- GV treo bảng phụ có sẵn đáp án .

VI. CỦNG CỐ BÀI SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT:

Chọn câu trả lời đúng nhất:
Câu 1. Biến thái là sự thay đổi:
a. Đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lý trong quá trình ST và PT của động vật.
b. Về hình thái, cấu tạo và sinh lý trong quá trình ST và PT của động vật.
c. Đột ngột về hình thái, cấu tạo trong quá trình ST và PT của động vật.
d. Đột ngột về hình thái, sinh lý trong quá trình ST và PT của động vật.
Câu 2. Ở động vật, PT qua biến thái không hoàn toàn có đặc điểm là :
a. Qua hai lần lột xác . b. Con non gần giống con trưởng thành
c. Qua 3 lần lột xác. d.Con non giống con trưởng thành
Câu 3. Những sinh vật nào sau đây phát triển không qua biến thái:
a. Bọ ngựa, cào cào. b. Cánh cam , bọ rùa.
c. Cá chép, Khỉ, Chó , Thỏ . d. Bọ xít, Ong, Châu chấu.
Đáp án: 1.a; 2.b; 3.c

VII. HƯỚNG DẪN BTVN:

Trả lời câu hỏi SGK và chuẩn bị bài tiếp theo


Đồng bộ tài khoản