Giáo án Sinh học 11 bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật

Chia sẻ: Lê Thị Thảo Trang | Ngày: | 5 giáo án

0
2.865
lượt xem
546
download
Xem 5 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giáo án Sinh học 11 bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật

Mô tả BST Giáo án Sinh học 11 bài 45

Để đáp ứng yêu cầu dạy - học theo chương trình sách giáo khoa mới theo với tinh thần đổi mới phương pháp dạy học, nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh. Thời gian qua, Thư viện eLib đã sưu tập nhiều Giáo án Sinh học 11 bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật. Nội dung chính được nhấn mạnh rõ ràng giúp giáo viên hướng dẫn các em dễ dàng ghi nhớ các kiến thức về sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái để tạo thành hợp tử. Ba giai đọan của quá trình sinh sản hữu tính và nêu những ưu điểm, hạn chế của hình thức sinh sản này. Học sinh cũng phân biệt được thụ tinh ngoài và thụ tinh trong, ưu thế của thụ tinh trong so với thụ tinh ngoài và các hình thức đẻ trứng và đẻ con trong bài học của học sinh dễ dàng hơn. Hi vọng, đây là bộ tài liệu thao khảo hữu ích cho việc soạn bài của các thầy cô. Chúc các thầy cô có tiết học hay!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giáo án Sinh học 11 bài 45

I/ MỤC TIÊU BÀI SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT:

1/ Kiến thức
- Định nghĩa được sinh sản hữu tính, nê được ba giai đọan của sinh sản hữu tính
- Nêu được bản chất của sinh sản hữu tính
- Phân biệt được thụ tinh ngoài và thụ tinh trong, ưu thế của thụ tinh trong so với thụ tinh ngoài
- Nêu được các hình thức đẻ trứng và đẻ con
2/ Kỹ năng
- Quan sát, phân tích, tổng hợp, vân dụng lí thuyết vào thực tiễn
3/ Giáo dục môi trường:
- Có ý thức bảo vệ động vật, đặc biệt vào mùa sinh sản. Nhằm giữ gìn nguồn gen

II/ CHUẨN BỊ BÀI SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT:

1/ Học sinh
- Đọc trước bài ở nhà, chuẩn bị các câu hỏi và các lệnh trong bài, hòan thành phiếu học tập đã được giao
2/ Giáo viên
- Chuẩn bị nội dung bài, đáp án phiếu học tập
- Hình 45.1, 45.2, 45.3, 45.4 sách giáo khoa

III/ TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY BÀI SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT:

1/ Kiểm tra bài cũ ( 5’)
a. Câu hỏi:
- Thế nào là sinh sản vô tính? Các hình thức sinh sản vô tính
- Điều nào không phải là ưu thế của sinh sản vô tính
a/ Cá thể mới giống hệt nhau và giống cá thể gốc ban đầu
b/ Tạo ra số lượng lớn con cháu giống hệt nhau trong thời gian ngắn
c/ Trong quần thể giao phối các cá thể sinh sản nhiều
d/ Tạo ra các cá thể thích nghi với môi trường sống ổn định
b. Đáp án:
* Sinh sản vô tính là sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới giống hệt mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng. Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trinh sinh
* Đáp án c
1. Bài mới:

Hoạt động 1: Sinh sản hữu tính là gì ? ( 5’)
- Mục tiêu: nắm được khái niệm sinh sản hữu tính, lấy ví dụ sinh sản hữu tính
Giáo viên chiếu hình một số loài động vật sau đó đặt câu hỏi động vật nào sinh sản vô tính các động vật còn lại sinh sản bằng cách nào? Vậy sinh sản hữu tính là gì?

Hoạt động 2: Tìm hiểu quá trình sinh sản hữu tính ở động vật ( 15’)
- Mục tiêu: chi ra được ba giai đọan của quá trình sinh sản hữu tính, nêu được ưu điểm của sinh sản hữu tính
- Phân biệt động vật đơn tính và động vật lưỡng tính?
- Kể tên các giai đoạn của sinh sản hữu tính?

Hoạt động 3: tìm hiểu các hình thức thụ tinh (10’)
- Mục tiêu: phân biệt thụ tinh ngoài và thụ tinh trong, chỉ ra được ưu điểm của thụ tinh ngoài so với thụ tinh trong
- Giáo viên cho xem hình sao đó đặt vấn đề có các hình thức thụ tinh nào ưu và nhược điểm của thụ tinh trong ?
Hoạt động 4: tìm hiểu đẻ trứng và đẻ con ( 5’)
- Mục tiêu: chỉ ra được ưu điểm của mang thai và sinh con so với đẻ trứng, chỉ ra sự hoàn thiện của việc mang thai ở thú so với các loài bò sát đẻ con
-Cho vài ví dụ về động vật đẻ trứng và đẻ con ?
- Cho biết ưu điểm của mang thai đẻ con ở thú so với đẻ trứng của các động vật khác

IV/ CỦNG CỐ BÀI SINH SẢN HỮU TÍNH Ở ĐỘNG VẬT:

* . Sinh sản hữu tính ở hầu hết động vật là 1 quá trình gồm 3 giai đoạn nối tiếp là:
A. giảm phân hình thành tinh trùng và trứng  thụ tinh tạo thành hợp tử  Phát triển phôi và hình thành cơ thể mới
B. giảm phân hình thành tinh trùng và trứng  Phát triển phôi và hình thành cơ thể mới
C. Phát triển phôi và hình thành cơ thể mới  thụ tinh tạo thành hợp tử  giảm phân hình thành tinh trùng và trứng
D. giảm phân hình thành tinh trùng và trứng  thụ tinh tạo thành hợp tử

V/ DẶN DÒ:

- Học bài, trả lời câu hỏi SGK.
- Nghiên cứu trước bài 46.


Đồng bộ tài khoản