Giáo án Sinh học 12 bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Chia sẻ: Phan Thị Ngọc Mai | Ngày: | 6 giáo án

0
769
lượt xem
22
download
Xem 6 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giáo án Sinh học 12 bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Mô tả BST Giáo án Sinh học 12 bài 10

Những Bộ giáo án Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen được biên soạn một cách rõ ràng và chi tiết bởi nhiều giáo viên khác nhau sẽ là những tài liệu hữu ích cho các giáo viên tham khảo. Đến với bộ sưu tập này, giáo viên sẽ giúp học sinh nắm được kiến thức của bài cách phân tích và giải thích được kết quả các thí nghiệm trong bài học. Đồng thời, nêu được bản chất của các kiểu tác động của gen đối với sự hình thành tính trạng: tương tác giữa các gen không alen, tác động cộng gộp và đa hiệu của gen. Qua đó, rèn luyện kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình, phân tích kết quả thí nghiệm. Hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giáo án Sinh học 12 bài 10

GIÁO ÁN SINH HỌC LỚP 12

CHƯƠNG 2: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

§10. TƯƠNG TÁC GEN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN

 

I. Mục tiêu 

1. Kiến thức

  • Biết cách nhận biết tương tác gen thông qua sự biến đổi tỉ lệ phân li kiểu hình của Menđen trong các phép lai hai tính trạng.
  • Giải thích được thế nào là tương tác cộng gộp và nêu vai trò của gen cộng gộp trong việc qui định tính trạng số lượng.
  • Giải thích được một gen có thể qui định nhiều tính trạng khác nhau, thông qua ví dụ cụ thể về gen qui định hồng cầu hình liềm ở người.
  • Nêu được ví dụ về tính trạng do nhiều gen chi phối (tác động cộng gộp) và ví dụ về tác động đa hiệu của gen.

2. Kỹ năng & thái độ

  • Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình.
  • Phát triển được kỹ năng phân tích kết quả thí nghiệm.

II. Chuẩn bị

1. Giáo viên

  • Hình 10.1, 10.2 SGK.

2. Học sinh

III. Tiến trình dạy bài

1. Kiểm tra

  • GV có thể dùng câu hỏi trắc nghiệm liên quan tới các kiến thức trọng tâm của bài trước để kiểm tra.

2. Bài mới

  • Trong thí nghiệm của Menđen khi lai bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi 2 tính trạng tương phản, F1 dị hợp tử 2 cặp gen thu được đời lai gồm 16 tổ hợp. Trong trường hợp khác khi lai bố mẹ thuộc 2 dòng thuần chủng chỉ với  một tính trạng, nhưng đời F2 cũng thu được 16 tổ hợp. Tại sao có hiện tượng này?

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Nội dung

Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu khái niệm tương tác gen, sự tương tác bổ sung

 Yêu cầu học sinh đọc SGK mục I-1 và thực hiện các yêu cầu sau:

- Nêu khái niệm tương tác gen.

- Hãy cho biết sự giống và khác giữa thí nghiệm lai trong tương tác bổ sung so với thí nghiệm lai hai tính trạng của Menđen

- Từ tỉ lệ kiểu hình ở F2 cho phép ta kết luận được gì về KG của F1?

- Tóm tắt TN và viết SĐL từ P đến F2.

3. Với mỗi yêu cầu đã đặt ra, gọi 1 vài học sinh bất kì trả lời, yêu cầu cả lớp theo dõi và nhận xét.

3. Nhận xét, bổ sung và hoàn thiện kiến thức để học sinh ghi bài.

 

Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bản chất của kiểu tương tác cộng gộp

1. Yêu cầu học sinh đọc mục I-2 và quan sát hình 10.1 SGK hoàn thành những nội dung sau:

- Thế nào là tương tác cộng gộp?

- Nêu ví dụ về tính trạng do nhiều gen chi phối qua đó có nhận xét gì về mối tương quan giữa số lượng gen cùng loại(trội hoặc lặn) trong một kiểu gen với sự biểu hiện tính trạng.

- Những loại tính trạng nào chịu sự chi phối của kiểu tương tác này ?

- Trong phép lai 2 tính trạng kết luận chắc chắn có sự tương tác gen căn cứ vào kiểu hình ở đời lai nào ?

2. Với mỗi yêu cầu đã đặt ra, gọi 1 vài học sinh bất kì trả lời, yêu cầu cả lớp theo dõi và nhận xét.

3. Nhận xét, bổ sung và hoàn thiện kiên thức để học sinh ghi bài.

 

Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu tác động đa hiệu của gen

1. Yêu cầu học sinh đọc mục II và quan sát hình 10.2 SGK và trả lời các câu hỏi sau:

- Trình bày khái niệm gen đa hiệu?

- Những biểu hiện nào cho thấy gen đột biến HbS là gen đa hiệu?

- Khi một gen đa hiệu bị đột biến dẫn đến hậu quả gì?

2. Với mỗi yêu cầu đã đặt ra, gọi 1 vài học sinh bất kì trả lời, yêu cầu cả lớp theo dõi và nhận xét.

3. Nhận xét, bổ sung và hoàn thiện kiến thức để học sinh ghi bài.

4. Tuỳ đối tượng học sinh GV có thể giới thiệu qua một số các dạng tương tác khác (át chế)

 

 

HS tìm hiểu khái niệm tương tác gen, sự tương tác bổ sung

- Đọc mục I-1. SGK

- Phát biểu khái niệm tương tác gen.

- Giống: Pt/c; F1 đồng tính; F2 xuất hiện 16 tổ hợp.

- Khác: P giống nhau; F1 khác P; tỉ lệ KH F2

≠ 9:3:3:1.

- Vì F2 cho 16 tổ hợp ⇒ F1 dị hợp về 2 cặp gen.

- Viết SĐL như SGK

- Trình bày từng nội dung trên

- Nhận xét

- Ghi bài

Học sinh tìm hiểu bản chất của kiểu tương tác cộng gộp

- Đọc SGK mục I-2 và quan sát hình 10.1 giả quyết các yêu cầu GV đề ra

- Mỗi gen cùng loại góp phần như nhau vào sự hình thành tính trạng.

- Tính trạng số lượng.

- Tỉ lệ phân tính kiểu hình ở đời F2.

- Trình bày từng nội dung trên

- Nhận xét

- Ghi bài

HS tìm hiểu tác động đa hiệu của gen

- Tác động của một gen lên sự biểu hiện của nhiều tính trạng

- Sự xuất hiện hàng loạt rối loạn bệnh lí trong cơ thể

- Biến đổi hàng loạt tính trạng do gen chi phối.

- Một vài học sinh trả lời, cả lớp theo dõi và nhận xét.

- Ghi bài

I/ Tương tác gen.

 Tương tác gen là sự tác động qua lại giữa các gen trong quá trình hình thành tính trạng

1. Tương tác bổ sung:

- TN:

Pt/c Trắng x Trắng

F1       100% đỏ

F1 x F1

F2 9 đỏ: 7 trắng

- Giải thích:

F2 có 16 tổ hợp gen ⇒ F1 cho 4 loại giao tử ⇒ F1 dị hợp tử về 2 cặp gen=> màu hoa do 2 cặp gen chi phối.

- SĐL: SGK

2. Tương tác cộng gộp:

- Khái niệm: Là kiểu tương tác trong đó mỗi gen cùng loại góp phần như nhau vào sự hình thành tính trạng.

- Những tính trạng do nhiều gen cùng qui định theo kiểu tương tác cộng gộp gọi là tính trạng số lượng.

 

II/ Tác động đa hiệu của gen.

SGK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để tham khảo toàn bộ nội dung của giáo áo Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen, quý thầy cô vui lòng đăng nhập tài khoản trên trang elib.vn để tải về máy. 

Bên cạnh đó, nhằm giúp các thầy cô giáo tiết kiệm thời gian soạn bài giảng cho bài 10 quý thầy cô có thể tham khảo:

Thầy cô có thể xem thêm:

Bài tập chương 2 bài 10 Sinh học 12:

Đồng bộ tài khoản