Giáo án Sinh học 12 bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Chia sẻ: Phan Thị Ngọc Mai | Ngày: | 6 giáo án

0
738
lượt xem
16
download
Xem 6 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giáo án Sinh học 12 bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Mô tả BST Giáo án Sinh học 12 bài 10

Những Bộ Giáo án Sinh học 12 bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen được biên soạn một cách rõ ràng và chi tiết bởi nhiều giáo viên khác nhau sẽ là những tài liệu hữu ích cho các giáo viên tham khảo. Đến với bộ sưu tập này, giáo viên sẽ giúp học sinh nắm được kiến thức của bài cách phân tích và giải thích được kết quả các thí nghiệm trong bài học. Đồng thời, nêu được bản chất của các kiểu tác động của gen đối với sự hình thành tính trạng: tương tác giữa các gen không alen, tác động cộng gộp và đa hiệu của gen. Qua đó, rèn luyện kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình, phân tích kết quả thí nghiệm. Hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giáo án Sinh học 12 bài 10

 

I- MỤC TIÊU BÀI TƯƠNG TÁC GEN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN:

1. Kiến thức:
Sau khi học xong bài này học sinh phải
- Biết cách nhận biết tương tác gen thông qua sự biến đổi tỉ lệ phân li kiểu hình của Menđen trong các phép lai hai tính trạng.
- Giải thích được thế nào là tương tác cộng gộp và nêu vai trò của gen cộng gộp trong việc qui định tính trạng số lượng.
- Giải thích được một gen có thể qui định nhiều tính trạng khác nhau, thông qua ví dụ cụ thể về gen qui định hồng cầu hình liềm ở người.
- Nêu được ví dụ về tính trạng do nhiều gen chi phối ( tác động cộng gộp) và ví dụ về tác động đa hiệu của gen.
2. Kỹ năng & thái độ:
- Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình.
- Phát triển được kỹ năng phân tích kết quả thí nghiệm.

II- CHUẨN BỊ BÀI TƯƠNG TÁC GEN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN:

1. GV:
Hình 10.1, 10.2 SGK.
2. HS:

III- TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY BÀI TƯƠNG TÁC GEN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN:

2. Kiểm tra: GV có thể dùng câu hỏi trắc nghiệm liên quan tới các kiến thức trọng tâm của bài trước để kiểm tra.
3. Bài mới:
Trong thí nghiệm của Menđen khi lai bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi 2 tính trạng tương phản, F1 dị hợp tử 2 cặp gen thu được đời lai gồm 16 tổ hợp. Trong trường hợp khác khi lai bố mẹ thuộc 2 dòng thuần chủng chỉ với một tính trạng, nhưng đời F2 cũng thu được 16 tổ hợp. Tại sao có hiện tượng này ?
Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu khái niệm tương tác gen, sự tương tác bổ sung
Yêu cầu học sinh đọc SGK mục I-1 và thực hiện các yêu cầu sau:
- Nêu khái niệm tương tác gen.
- Hãy cho biết sự giống và khác giữa thí nghiệm lai trong tương tác bổ sung so với thí nghiệm lai hai tính trạng của Menđen
hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu bản chất của kiểu tương tác cộng gộp
Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu tác động đa hiệu của gen
1. Yêu cầu học sinh đọc mục II và quan sát hình 10.2 SGK và trả lời các câu hỏi sau:
- Trình bày khái niệm gen đa hiệu?

IV- CỦNG CỐ BÀI TƯƠNG TÁC GEN VÀ TÁC ĐỘNG ĐA HIỆU CỦA GEN:

1. Cho 2 ví dụ thuộc tương tác giữa các gen không alen, tác động đa hiệu của gen( ngoài ví dụ SGK).
2. Chọn phương án trả lới đúng hoặc đúng nhất trong mỗi câu sau:
2.1 Trường hợp các gen không alen(không tương ứng)khi cùng hiện diện trong một kiểu gen sẽ tạo kiểu hình riêng biệt là tương tác
A. bổ sung. B. át chế. C. cộng gộp. D. đồng trội.

V- HDVN:

1. Học bài và trả lời câu hỏi và bài tập cuối bài.
2. Phân biệt tương tác gen với quy luật phân li độc lập của Menđen.

Đồng bộ tài khoản