Giáo án Sinh học 12 bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể

Chia sẻ: Huỳnh Thị Như Quỳnh | Ngày: | 6 giáo án

0
901
lượt xem
11
download
Xem 6 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giáo án Sinh học 12 bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể

Mô tả BST Giáo án Sinh học 12 bài 16

Mời các quý thầy cô tham khảo những giáo án hay của giáo viên các trường phổ thông trong cả nước qua Bộ Giáo án Sinh học 12 bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể. Với cách trình bày chuẩn xác, khoa học sẽ giúp các em học sinh hiểu được khái niệm và những đặc trưng của quần thể về mặt di truyền. Đồng thời, nêu được khái niệm và cách tính tần số tương đối của các alen và kiểu gen, trình bày được những đặc điểm và sự di truyền trong quần thể tự phối. Qua đó, phát triển được năng lực tư duy lí thuyết và kĩ năng giải bài tập về cách tính tần số tương đối của các alen và kiểu gen. Hi vọng, giáo án này sẽ giúp ích cho các thầy cô giáo trong việc mang đến một bài giảng hay, chất lượng cho các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giáo án Sinh học 12 bài 16

I- MỤC TIÊU BÀI CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ:

1. Kiến thức:
Sau khi học xong bài này học sinh phải:
- Nêu được khái niệm quần thể.
- Trình bày được những đặc trưng di truyền của quần thể.
- Tính được tần số của alen và tần số các kiểu gen của quần thể thụ phấn qua các thế hệ.
- Nêu được xu hướng thay đổi cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn và quần thể giao phối cận huyết.

II- CHUẨN BỊ BÀI CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ:

1. GV:
- Đoạn phim về quần thể sinh vật
2. HS: Bản trong/ giấy rôki/ bảng phụ, bút phớt.

III- TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY BÀI CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ:

1. Kiểm tra:
- GV có thể dùng câu hỏi trắc nghiệm liên quan tới các kiến thức trọng tâm của bài trước để kiểm tra.
- Kiểm tra khái niệm quần thể về mặt sinh thái học.
2. Bài mới:
Xét về mặt di truyền, trong tự nhiên có quần thể tự phối và quần thể giao phối. Đặc điểm của mỗi loại quần thể này như thế nào và ý nghĩa của sự tìm hiểu chúng ra sao ?

Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu khái niệm quần thể và các đặc trưng di truyền của quần thể
1. Yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm quần thể và những đặc trưng cơ bản của quần thể đã học ở sinh học 9.
2. Giới thiệu đoạn phim về quần thể sinh vật.
3. Yêu cầu học sinh quan sát đoạn phim kết hợp độc lập đọc SGK mục I và thảo luận nhóm ( bàn) để hoàn thành những nội dung sau trong thời gian 15 phút:( ghi kết quả lên giấy rôki/bản trong/bảng phụ)

Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn và quần thể giao phối gần.
1. Yêu cầu học sinh nêu ví dụ về quần thể tự thụ phấn và quần thể giao phối cận huyết.( sau khi học sinh trả lời và bổ sung cho nhau, GV kết luận những trường hợp đã nêu ví dụ đúng)
2. Từ ví dụ trên kết hợp đọc SGK mục II, bảng 16, rút ra nhận xét sự xu hướng biểu hiện của các kiểu gen đồng hợp tử và dị hợp tử qua các thế hệ sau điều này có ảnh hưởng gì đến giống vật nuôi, cây trồng không và thực hiện lệnh ở mục II.2 SGK

IV- CỦNG CỐ BÀI CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ:

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi câu sau:
Vốn gen của quần thể là
A. là tổng số các kiểu gen của quần thể tại thời điểm xác định.
B. toàn bộ các alen của tất cả các gen trong quần thể tại thời điểm xác định.
C. tần số kiểu gen của quần thể tại thời điểm xác định.
D. tần số các alen của quần thể tại thời điểm xác định.
Tần số tương đối của gen(tần số alen) là tỉ lệ phần trăm
A. số giao tử mang alen đó trong quần thể.
B. alen đó trong các kiểu gen của quần thể.
C. số các thể chứa các alen đó trong tổng số các cá thể của quần thể.
D. các kiểu gen chứa alen đó trong tổng số các kiểu gen của quần thể.

V- HDVN :

1. Học và trả lời câu hỏi và bài tập cuối bài.
*2. Tại sao trong thực tế có nhiều quần thể tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết không dẫn đến thoái hoá giống ?

Đồng bộ tài khoản