Giáo án Sinh học 12 bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hồng Trinh | Ngày: | 6 giáo án

0
1.285
lượt xem
24
download
Xem 6 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giáo án Sinh học 12 bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)

Mô tả BST Giáo án Sinh học 12 bài 17

Để có thêm giáo án mẫu cho bài soạn của mình, các thầy cô hãy đến với Thư viện eLib để sở hữu Bộ Giáo án Sinh học 12 bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo) cho kho tài liệu tham khảo của mình. Các giáo án được trình bày ngắn gọn, khoa học sẽ giúp các em học sinh nắm được những đặc trưng di truyền của quần thể giao phối, phát biểu được nội dung của đinh luật Hacđi-Vanbec. Đồng thời, chứng minh được tần số tương đối của các alen và KG trong quần thể ngẫu phối không đổi qua các thế hệ; nêu được công thức khái quát khi quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền, trình bày được ý nghĩa và những điều kiện nghiệm đúng của đinh luật Hacđi-Vanbec. Qua đó, phát triển được năng lực tư duy lí thuyết và kĩ năng gải bài tập xác đinh cấu trúc di truyền của quần thể. Chúng tôi hi vọng bộ giáo này sẽ giúp ích cho việc soạn giảng của các thầy cô hiệu quả hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giáo án Sinh học 12 bài 17

I- MỤC TIÊU BÀI CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ (TIẾP THEO):

1. Kiến thức :
Sau khi học xong bài này học sinh phải
- Phát biểu được nội dung của định luật Hacđi - Vanbec.
- Nêu được công thức khái quát khi quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền.
- Trình bày được ý nghĩa và những điều kiện cần thiết để một quần thể sinh vật đạt được trạng thái cân bằng di truyền về thành phần kiểu gen đối với một gen nào đó.
2. Kỹ năng & thái độ :
- Phát triển được năng lực tư duy lý thuyết và tính toán.
- Từ nhận thức về cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối: thấy được sự ổn định lâu dài của quần thể trong tự nhiên đẩm bảo cân bằng sinh thái. muố được như vậy phải bảo vệ môi trường sống của sinh vật, đảm bảo sự phát triển bền vững.

II- CHUẨN BỊ BÀI CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ (TIẾP THEO):

1. GV:
- Phiếu học tập.
- Bảng phụ.
2. HS: Giấy rôki/ bảng phụ, bút phớt.

III- TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY BÀI CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ (TIẾP THEO):

1. Kiểm tra: GV có thể dùng câu hỏi trắc nghiệm liên quan tới các kiến thức trọng tâm của bài trước để kiểm tra.
2. Bài mới :
Khi quần thể sinh sản bằng cách tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết, cấu trúc di truyền có tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử ngày một tăng dần, tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử ngày một giảm dần qua các thế hệ-> điều này thường dẫn tới giảm ưu thế lai và thoái hóa giống. Nhưng nếu cho chúng ngẫu phối( giao phối tự do) hiện tượng trên có xảy ra nữa không? Tại sao?

Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu khái niệm và đặc điểm di truyền của quần thể ngẫu phối.
1. Yêu cầu học sinh độc lập đọc SGK phần 1.II trong thời gian 5 phút và trả lời các câu hỏi sau :
Quần thể ngẫu phối có đặc điểm gì nổi bật ? Điều này có ý nghĩa gì đối với tiến hóa ?
2. Gọi 1- 2 HS trả lời các học sinh khác nhận xét, bổ xung, GV chỉnh lí kiến thức.

Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu trạng thái cân bằng di truyền của quần thể từ đó phát biểu nội dung, điều kiện nghiệm đúng, ý nghĩa định luật Hacđi - Vanbec và xây dựng công thức tổng quát về thành phần kiểu gen của quần thể ở trạng thái cân bằng.
1. Phát phiếu học tập theo nhóm bàn.
2. Yêu cầu học sinh độc lập đọc SGK mục III và thảo luận nhóm để hoàn thành nội dung phiếu học tập trong thời gian 25 phút.

IV- CỦNG CỐ BÀI CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ (TIẾP THEO):

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi câu sau:
1. Nguyên nhân làm cho quần thể ngẫu phối đa hình là
A. có nhiều kiểu gen khác nhau.
B. có nhiều kiểu hình khác nhau.
C. tạo nhiều biến dị tổ hợp.
D. các cá thể trong quần thể chỉ giống nhau ở những nét cơ bản.
2. Trong các phát biểu sau, phát biểu phù hợp với định luật Hacđi- Van bec là
A. Trong một hệ sinh thái đỉnh cực, dòng năng lượng không thay đổi.
B. Trong một quần thể ngẫu phối, tần số các alen và thành phần kiểu gen được duy trì ổn định qua các thế hệ .
C. Các cá thể có chiều cao hơn phân bố bên dưới các vĩ độ cao hơn.
D. Trong quần thể, tần số đột biến bù trừ với áp lực chọn lọc.

V- HDVN :

1. Học và trả lời câu hỏi và bài tập cuối bài.
2. Tìm hiểu các thành tựu tạo giống vật nuôi, cây trồng có ưu thế lai cao ở Việt Nam và trên thế giới.

Đồng bộ tài khoản